Pangaminsyre (B15 Vitamin)

Pangaminsyre (B15 Vitamin)

Ligesom B17 Vitamin, så blev B15 vitamin eller pangaminsyre officielt opdaget og isoleret af Ernst T. Krebs Junior da han udforskede abrikoskerners kemiske egenskaber i starten af 1950´erne. Ernst T. Krebs Junior skriver dog i sin bog ”Arthritis and is treatment with Pangamic Acid” at vitaminet allerede blev udtrukket omkring år 1929 bla. Fra abrikoskerner og ris, men først i større mængder senere. 

Pangaminsyre er et vandopløseligt vitaminlignede stof som er til stede overalt i kroppen og som bla. findes i æg, gær, ris og i frø som græskarkerner og sesamfrø. Pan betyder overalt og gami betyder frø. Det fik dette navn fordi det findes overalt på jorden i frø og sædvanligvis sammen med andre medlemmer af Vitamin B komplekset. Pangaminsyre er stærkt afgiftende og har betydning for fedtomsætningen og stimulerer kroppens kirtel og nervesystem. Det har bla. vist sit effektiv i behandlingen af alkoholmisbrug, hjertelidelser, forhøjet kolesterol, leddegigt og flere kroniske lidelser.

Pangaminsyre  og Methylering

Methylering er betegnelsen for vigtige biokemiske processer som finder sted i vores krop på alle niveauer hvor der sker en omsætning. Kemisk set er metyl gruppen nogle atomer som består at et enkelt kulstofatom som er sat sammen med 3 brintatomer CH3.

Nærmere betegnet er methylering selve omsætningen af en kemisk komponent i methylgruppen til et organisk eller uorganisk molekyle.  Methylering er bla. ansvarlig for at muskelfiberne får energi så de kan ekspandere og trække sig sammen.

Methylgruppen er således brændstoffet til musklerne. Der er nogle komponenter i musklerne som kaldes for glococyamin. Disse er uden liv og energi indtil de modtager et kulstofatom fra methylgruppen. Derved bliver glocucyaminen omdannet til det organiske stof kreatin hvorved glucocyaminen bliver dynamisk og fuld af liv. I musklerne danner Keratin den energirige forbindelse kreatinfosfat, som indgår i musklernes energiomsætning som en energireserve der let kan aktiveres under en kraftig muskelkontraktion.

Man har længe kunnet fremstille kreatin i laboratoriet men ifølge Krebs er det ikke en god ide at tage det som tilskud da det kan forstyrre methyleringsprocessen. Med andre ord så foretrækker kroppen at udføre sine pligter selv– alt den beder om at få tilført råmaterialerne.

Hvis man ikke får tilstrækkelige methyleringsstoffer gennem kosten så må man få det tilført som kosttilskud, inden degenerende processer har gjort ubodelige skader på led og andet væv. Foruden pangaminsyre kan der nævnes andre methyleringstoffer som betaine også kaldt trimethylglycine el. TMG,, choline og aminosyren methionine. Disse kan alle danne kreatin men pengaminsyre  regnes for at være den bedste kilde.

Indenfor Ayurveda er methyleringprincippet den måde Prana bliver tilført kroppen i dens interaktion med Pitta (omsætningen).

For at methyleringsprocessen skal kunne fungere optimalt må der være tilstrækkelige mængder af B vitaminer til stede i deres aktive former. Især pangaminsyre, B9 og B12 Vitaminerne er essentielle men hele B vitamin komplekset må være til stede. Uden B vitaminerne fungerer methyleringen ikke ordentligt hvilket resulterer i inaktivitet og evt. forstoppelse, da musklerne i tarmen ikke kan udføre deres arbejde ordentligt.

Der er en nær forbindelse mellem sind og krop. Alle fysiologiske processer påvirker sindet og omvendt. Hvis methyleringsprossen ikke fungerer godt vil det resultere i psykologisk ubalance. Dårlig methylering er ofte en væsentlig årsag til træthed og uligevægt i sindet.

Denne uligevægt i sindet vil uvægerligt gøre at man spiser usunde fødevarer. Vi kender alle at hvis vi har haft en hård og stresset dag på arbejdet eller er træt så har man mere tendens til at trøstespise. Dette forstærker de kaotiske tilstande i musklernes indre kemi. Som følge heraf bliver kroppen modtagelig for infektioner med virus som kan udvikle sig til leddegigt og mange andre sygelige tilstande i musklerne. Når kroppen bliver angrebet af leddegigt giver det sig udslag i bekymringer, angst, vrede eller andre symptomer på stress. Det er således en ond cirkel man er kommet inde i.

Ifølge Krebs kan methyleringsstoffer som betaine og pangaminsyre, der findes naturligt i mange planter, ikke betegnes som medicin men mere som en slags vitaminer. Mens medicin som aspirin og kortison er giftige når man overskrider terapeutisk dosis så forholder det sig anderledes med de vandopløselige c og b vitaminer. De har ingen direkte virkning kemisk på vævsceller, men er i stand til at supplere mangler i ernæringen. Pangaminsyre er det mest potente, kendte methyleringskomponent.

Ved at donere atomer til muskelfibrene så er methylgruppen i forbindelse med leddegigt i stand til:

1. At formindskelse smerter i muskelfibren.

2. At stoppe leddegigten i at udbrede sig yderligere, forudsat at man indtager ernæring med rigeligt med methyldonorer.

3. At gå fuldstændigt i spænd med kroppens mekanismer uden bivirkninger.

Pangaminsyre mod Leddegigt

Krebs behandlede mere end 300 patienter for leddegigt i første halvdel af 1950´erne med pangaminsyre, enten indtaget oralt eller som paranteral ernæring f.eks. direkte sprøjtet ind i blodbanen. Derudover behandlede han tusindvis af patienter med andre sygdomme med pangaminsyre (og B17) Vitamin. Det var vigtigt med at tilføre pangaminsyre i tilstrækkelig mængde og med tilpas hyppighed.

Hvordan virker Pangaminsyre ?

En god måde at forstå virkningen af pangaminsyre på, er at tænke på det som øjeblikkelig ilttilførsel. Det gør cellernes optagelse af ilt mere effektiv og hjælper med til at skaffe sig af med deres affaldsstoffer. Eftersom kræftceller ikke trives i ilt men mere er afhængig af fermenteret sukker så kan pangaminsyre indirekte være kræftens fjende.

Pangaminsyre som effektiv afgiftningsmiddel

Pangaminsyre er et særdeles godt afgifningsmiddel. Den forøger iltforsyningen til cellerne der hvor den er utilstrækkelig og ødelægger de toxiner som cellerne udskiller hele tiden. Det er endvidere pangaminsyrens afgiftende effekt som går at den er virksom ved allergisk eksem og astma. Utilstrækkelig tilførsel af pangaminsyre kan derfor resultere i allergi eller leddegigt.

Pangaminsyren giver ilt til de røde blodlegemer uden at have nogen destruktiv virkning på hverken de hvide eller røde blodlegemer. 

Pangaminsyre – Naturligt Binyrebarkhormon

Det var Krebs’ erfaring at  pangaminsyre giver samme gunstige resultat som binyrebarkhormon. Uanset om man ordinerede pangaminsyre oralt eller paranteral ved leddegigt eller lokalt ved allergi, hudsygdomme eller overfølsomhed så er pangaminsyren binyrebarkhormon overlegen men uden sidstnævntes drastiske effekt og uden de alvorlige bivirkninger som bla. mavesår, akne, indre blødninger og alvorligst af alt undertrykkelse af binyrebarkens egen funktion.

Tilsyneladende stimulerer pangaminsyren adrenalin produktionen til et bestemt fysisk niveau men ikke hinsides dette hvorved der ingen bivirkninger indtræffer.

Krebs opsummerer pangaminsyrens fortrin fremfor binyrebarkhormon i følgende 4 punkter.

1. Pangaminsyre er fuldstændigt ugiftigt.

2. Det i forårsager ikke væskeansamlinger i vævene (Månensigt), eller utilsigtet hårvækst mm).

3. Pangaminsyre skaber vedvarende lindring af leddegigt uden tilbagefald hvis man stopper med pangaminsyrebehandlinger. Forudsætter en diæt med mange næringsstoffer fra methylgruppen.

4. Pangaminsyre maskerer ikke eksistensen af andre sygdomme.

Konklution

1. Pangaminsyre er ugiftigt.

2. Pangeminsyre er vitaminagtig. Hvis ikke det bliver dannet i kroppen i tilstrækkelig mængde kan det resultere i sygdom.

3. Dens virkning på leddegigt ligner binyrebark hormonets virkning, men er ikke så drastisk og er uden bivirkninger.

4. Der kan opnås vedvarende forbedring eftersom der ikke er tale om symptombehandling men en gendannelse af normal fordøjelse i cellerne.

Pangaminsyre – Muhammad Alis hemmelige våben

Inspireret af russiske atleters erfaringer med pangaminsyre så havde Richard A. Passwater stor succes med at ordinere pangaminsyre til ledende sportsfolk. Muhamed Ali havde svært ved at blive sat op til at gå i ringen mod Jimmy Young i 1976 og følte sig som en sæk kartofler dvs. umotiveret, træg og dvask  Det hjalp gevaldigt da Passwater gav ham tilskud af jern kompleks, multivitaminer rig på B-vitaminer og ekstra antioxidanter men det var først da Ali fik pangaminsyre at han fik sit sædvanlige dræberdrive og udholdenhed tilbage.

 

 maI et interview med pressen den 24 maj 1976 før han skulle bokse mod Richard Dunn holdt Muhammad Ali et glas pangaminsyre frem for rullende kamaraer og sagde at det var hans hemmelige våben. Som det fremgik af National Medical Bulletin i 1978,så tog Muhammad Ali Calcium pangamate under hans 5 sejre på stribe over Young, Dunn, Norton, Evangelista and Shavers og stoppede med at tage det før hans nederlag til Leon Spinks.

 På dette tidspunkt forbød den amerikanske lægemiddelstyrelse FDA pangaminsyre og de har i det væsentlige været forbudt lige siden i USA. Alle produkter som hed noget med Vitamin B15 ,Pangaminsyre eller Calcium Pangamate blev konfiskeret. Den officielle begrundelse er at der ikke er beviser for at pangaminsyre virker.

Nogle af de udfordringer man står overfor i dag er at få fat i  pangaminsyre vitaminet i god kvalitet.  Krebs ordinerede i sin tid oralt pangaminsyre i form af kapsler som hed ViArthra som indeholdt 100 mg pangaminsyre  som Calcium Pangamate sammen med C Vitamin, Paba  samt Clucorono Lactone.

Paba eller B10 vitamin er en del af folatmolekylet og har bla. betydning for en sund tarmflora. Clucorono Lactone finder man i dag i energidrikke som Red Bull m.fl.

Pangaminsyre (Pangamic Acid) er normalt fremstillet af gluconinsyre (gluconic acid ) og dimethyylglycin (DMG). Calcium Pangamate er en salt som er udvundet af pangaminsyre.

Der findes flere produkter på markedet bla.på  amazon.co.uk under navnene Calcium Pangamate, pangaminsyre eller pangamic acid med forskellige kemiske sammensætninger. Det er derfor lidt af en jungle at finde ud af hvilke produkter som virker på leddegigt i dag.

Vitamin pangaminsyre Pro Russian har vist sig nyttigt som kosttilskud til kræft behandlinger. Om det virker på leddegigt er jeg ikke klar over.  

For at gøre forvirringen total så hævder nogle forskere med Roger V. Kendall i spidsen  at  Dimethyylglycin (DMG) er det aktive element i pangaminsyre. Så nogle kalder DMG for B15 vitamin. Så vidt jeg ved kan DMG ikke selv methylere men forskning tyder på at det virker på leddegigt.

DMG fra Enzymatic indeholder foruden DMG, Calcium Gluconate Monohydrate og betaine som styrker methyleringseffekten.

DMG Enzymatic Therapy 

Ved forespørgsel kan jeg oplyse en forhandler af pangaminsyre i Eu. Skriv til christensen.cristian gmail.com (der skal et @ efter cristian)

Udgivet 13 Sept. 2014 af Kristian