MRSA Alternativ Kur mod Multiresistent Stafylokok Methicillin Resistent Stafylococcus Aureus, Superbakterier

MRSA

Alternativ Kur mod Multiresistent Stafylokok og Bylder

Vi bruger alt for meget antibiotika her i landet, Når en bakterie bliver udsat for antibiotika vil den søge at beskytte sig ved at udvikle resistens. Det kan ske ved at bakterierne ændrer deres gener, enten ved at mutere eller ved at resistensgener overføres imellem bakterier. 

I Danmark er der en meget resistent stafylokok kaldet MRSA (Methicillin Resistent Stafylococcus Aureus). En særlig type af denne bakterie kommer fra svin, men der er flere andre, som spredes mellem mennesker.  Især personer som i forvejen er syge eller svækkede risikerer at få alvorlige infektioner hvis de bliver smittet. MRSA vil typisk give sårinfektion, bylder og børnesår, men den kan også give blodforgiftning samt infektion i knogler og led.

Konventionel behandling af MRSA ?

MRSA er resistent overfor den type  antibiotika, som man normalt tilbyder mod stafylokokker. Derfor står lægerne mere og mere magtesløse overfor denne type bakterier og må  hele tiden ty til skrappere midler. I øjeblikket anvender man meget en salve der hedder Bactroban og som bliver produceret af GlaxoSmithKline Pharma. GlaxoSmithKline Pharma er kendt for at være involveret i en lang række kriminelle aktiviteter. Prøv at lave en søgning i Google.

Bactroban Bivirkninger

Bactroban har bivirkninger som hududslæt og nældefeber hos op til 10% af brugerne. Man må ikke bruge midlet hvis man har nyreproblemer. Selv flere måneder efter at man er stoppet med bactroban, kan man udvikle en alvorlig form for diarre som kaldes for Clostridium Difficile – som i sig selv er resistent overfor antibiotika – og som der dør over 30.000 mennesker af årligt, alene i USA.

Overfor MRSA Alternativ Kur står stafylokokkerne magtesløse og behandlinger har ingen alvorlige bivirkninger hvis forskrifterne følges.

MRSA  Alternativ Kur (Også mod Bylder)

MRSA Alternativ Kur består af 3 dele:

Trin 1. MMS Protokol 1000 Eller Liph i 3 uger

Trin 2. Gas protokollen hver 4 time.

Trin 3. Vaseline 

Samtidigt med at man laver Trin 1 gentages Trin 2 og 3 hver 4 time. 

Trin 1 MMS Protokol 1000/LIPH

Du kan tage LIPH i uger  hvor du ikke laver MMS Protokol 1000 – eller i stedet for denne. Nogle få mennesker tåler ikke MMS så godt eller føler sig ikke tryg ved at tage mms. Her kan man tage LIPH invortes som alternativ. LIPH har kureret MRSA  alene, men er meget mere virkningsfuld sammen med Trin 2 og 3

Trin 2 – Gas Protokollen

MRSA Alternativ KurAktiver nogle dråber MMS I et klart glas og placer det nogenlunde lodret så glassets åbning vender opad mod såret, så ingen væske berører huden, og der ikke er noget gas som undslipper.

 

Hvis såret er 1,25 cm i diameter skal du bruge 5 dråber aktiveret MMS.

Hvis såret er 2,5 cm i diameter skal du bruge 10 dråber aktiveret MMS.

Hvis såret er 5 cm i diameter skal du bruge 15-20 dråber aktiveret MMS.

Lad glasset være på såret i 5 minutter og ikke mere.

Clorinindioxid, som opstår fra den aktiverede MMS omslutter infektionen på få sekunder. Du vil kunne se hvordan infektionen åbner op og infektionens indre begynder at svinde ind i løbet af et par minutter og at der løber pus ned i glasset. Hav noget sterilt gaze eller papirs servietter parat til at fjerne den overskydende pus, når du fjerner glasset efter 5 minutter. 

Trin 3 – Vaseline

Når du er færdig med trin 2 dækkes såret med vaseline. Dette forhindrer yderligere infektion. Efter 4 timer kan du vaske vaselinen af og gentage trin 2 og 3 indtil der ikke er mere infektion. Hvis der stadig er infektion næste dag kan du gentage proceduren nogle gange. I løbet af nogle dage skulle infektionen gerne være helt væk.

Trin 1 fortsættes i 3 uger for at eliminere indre patogener

Aktivt Kul, Kolloidal Sølv og ACTISORB Silver 220

Man har vidst i århundrede at sølv var antibiotisk. Kollodialt sølv blev brugt mod betændelse, før penicilinen blev opdaget. På amerikanske hospitaler har man stor succes *1) med at behandle MRSA  med  plastre med aktiv kul tilsat sølv –  ACTISORB Silver 220 Se mere her

Sandsynligvis er sølvet ikke nødvendigt. Da ovennævnte plastre er dyre kan man med fordel lave sine egne  aktivt kul omslag.for en brøkdel af hvad ACTISORB Silver 220 koster. Metoden er effektiv mod bylder og sandsynligvis også mod MRSA – det må komme an på en prøve.

Noter:

*1) » Müller G. et.al.: “Antibacterial activity and endotoxin-binding capacity of Actisorb Silver 220″

Se også:

Patienthistorier: MRSA kureret med  MMS – (På Engelsk )

Udgivet 24. Feb 2015 af Kristian