MFR Vaccinationen Ineffektiv og Farlig – Vaccinen mod Mæslinger, Fåresyge og Røde Hunde

MFR Vaccinationen

Ineffektiv og Farlig       

MFR-vaccinen (MMR på engelsk) for de 3 virusbørnesygdomme mæslinger, fåresyge og røde hunde blev indført i 1987. Før den tid blev disse børnesygdomme anset for at være ufarlige – i alt fald for sunde børn. Røde hunde og fåresyge er de mest harmløse børnesygdomme,hvis bare forældrene sørger for at deres børn bliver smittet inden de når puberteten. At få børnesygdommene naturligt vil  normalt give livsvarigt immunitet. 

Er Vaccination årsag til nedgang i Infektionssygdomme ?

I gamle dage var der mange som døde af mæslinger – mest pga. mangelfuld ernæring og dårlig hygiejniske forhold, og er af samme grunde stadig farlig i visse ulande. I Danmark var der 31 (mellem 1-2 årligt) som døde af mæslinger i de sidste 17 år før vaccinens indfølelse i 1987 i Danmark, så den var så godt som udryddet på det tidspunkt. Noget lignede gjorde sig gældende i andre lande bla Tyskland og for de andre børnesygdomme. Det er med andre ord en overdrivelse at sige at det var vaccination som var skyld i nedgang i infektionssygomme.

mæslinge dødsfald i dk
Fra Vaccinationer – er de sikre og effektive. Mette-Lone Albrechtsen & Else Jensen – Forlaget Klitrosen. Udsolgt fra forlaget. Bogens kilde er Danmarks Statestik

Blev MFR Vaccinationen egentligt vedtaget af folketinget ?

I 1986 beslutter regeringen under Poul Schlüter at indføre MFR-vaccinationen. Der var  ikke nogen grund til at indføre MFR-vaccinationen ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt, men man brugte i stedet det argument at man ville spare spare på forældrenes sygedage, for at få forslaget igennem i folketinget.    MFR vaccinens indførelse forslag i folketingDer er nogen mystik om hvorvidt forslaget blev vedtaget af folketinget. Der står i folketingets årbog (Se ovenstående illustration) 1985-86 at beslutningsforslaget blev fremsat den 4. februar men trukket tilbage 13, februar 1986. Tilsyneladende er beslutningsforslaget blev vedtaget administrativt af regeringen.  

Manglende opbakning fra befolkningen  

Eftersom tilslutningen til den nye vaccine var mangelfuld i befolkningen, indskærper sundhedsstyrelsen lægerne og sygeplejerskerne at presse forældrene til vaccinationen uden nogen form for debat.

MFR er stadig ikke specielt populær. Der er jævnligt kampagner i medierne for at lokke befolkningen til at følge børnevaccinationsprogrammet.

Hvor godt beskytter MFR Vaccinen ? 

Ifølge Statens Serum Institut skulle én vaccination beskytte mod mæslinger hos ca. 91 % og mod fåresyge og røde hunde hos ca. 98 % af de vaccinerede. Efter to vaccinationer skulle beskyttelsen mod alle tre sygdomme være på mindst 97 % og anses for at kunne være livet ud.

Sandheder er at MFR vaccinen ikke er særlig effektiv, ellers ville det jo ikke være nødvendigt at vaccinere 2 gange, når barnet er henholdsvis 15 mdr. og 4 år ? Min spådom er at  Statens Serum Institut i løbet af få år vil foreslå at alle bliver vaccineret en 3 gang. Det har der været amerikanske læger som har foreslået i flere år og vi plejer at være nogle år bagefter amerikanerne.*1)  

Flok Immunitet en myte i opløsning”Flok-immunitet” – En Myte i Opløsning

 

 

Statens Serum Institut bræger om at de “få” som er uvaccinerede vil være beskyttet, hvis tilstrækkelig mange bliver vaccineret så virus ikke cirkulerer i befolkningen. Dette fænomen kaldes for ”flok-immunitet”.

Man bruger som argument at dette er vigtigt for de børn der i f.eks. har fået svækket deres immunforsvar (f.eks gennem medicin, vaccination eller  kemoterapi *2) . Disse børn tåler ikke at blive vaccineret, og som derfor risikerer at blive smittet, når vaccinationsgraden blandt resten af befolkningen ikke er tilstrækkelig høj. Denne teori holder ikke vand som vi skal se.

USA  er et af de mest gennemvaccinerede lande i verden. Under 1 % af børnene i USA under 3 år er helt uden vaccinationer. 95 % af børnene har fået to doser af den tvungne MFR vaccine når de  starter i børnehaven og 92 % af skolebørnene i alderen 13-17 år. I nogle stater er MFR dækningsgraden tæt på 100 %

Flokimmunitet skulle gælde når flere end 90 % bliver vaccineret. Sagen er bare at det har været tilfældet i USA siden 1981 hvilket er en af ​​grundene til at CDC erklærede mæslinger udryddet fra USA i 2000.

De tog fejl – Mæslinger er ikke udryddet!

Eftersom der blev rapporteret 644 tilfælde af mæslinger i USA i 2014 bla i Dec. 2014  i Disneyland,  kan man fastslå at mælingevirus ikke er  blevet udryddet fra USA, ligesom mæslinger er ikke blevet udryddet fra noget andet land og nye videnskabelige beviser tyder på at det aldrig vil blive udryddet -ligegyldigt hvor mange doser af MFR-vacciner befolkningen bliver tvunget til at tage.

Alt i alt er myten om mæslinger vaccinens flokimmunitet en myte i opløsning. *3)

Offentlige læger i USA har travlt med at forklare utæthederne i mæslingevaccinens immunitet *4)  og er fremkommet med den søforklaring at 1 ud af 10 vaccinerede voksne nu viser sig at er modtagelige for mæslinger fordi vaccinens immunitet er opbrugt *5)  i  det man kalder for “aftagende immunitet”.*6) 

Den ubekvemme videnskabelige sandhed om mæslinger i Disneyland og rundt om i verden er, at lægerne i det offentlige sundhedssystem ikke har nogen anelse om hvor mange vaccinerede mennesker der kan blive smittet med mæslinger. De ved heller ikke hvor mange af disse mennesker som viser få eller ingen symptomer kan smitte andre med mæslinger.

20 % i  mæslingeudbrud var vaccineret forvejen

Det er i den forbindelse værd at bemærke at ved mæslinger epidemien i Frankrig 2008 – 2011 hvor 22.000 blev smittede var 20 % af de smittede vaccinerede i forvejen. I mæslinger udbrud i Californien 2014 *7) var også henved 20 % af de smittede allerede vaccinerede.  

Selv det magtfulde og stærkt korrumperede CDC – “Centers for Disease Control and prevention” (Læs “Center for Doctor Corruption ) i USA har indrømmet at 12 % af de smittede ved mæslinger udbruddet i Disneyland ved starten af 2015 var vaccinerede i forvejen, og nogle endda 2 gange.8) 

Danske medier serverede ikke overraskende nogle fordrejede historier om at udbruddet i Disneyland skyldes uvacinerede. (To know their sponsors – follow the money.)   

Læger er i disse år ved at bilde USA’s befolkning ind at de mange tilfælde af mæslingerudbrud blandt vaccinere skyldes at immuniteten efterhånden aftager. Planen er tilsyneladende at indføre en ny tvungen MFR vaccination til alle unge.

MFR Vaccinen kan give Mæslinger

Vaccinen består af bakterier og levende virus fra mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus. men i en svækket form. MFR vaccinern efterligner en almindelig sygdom ved at fremkalde  antistonår organismen  møder en svækket virus. Det er et problem  at de levende mæslinger virus som er indeholdt I MFR vaccinen kan inficere patienten med mæslinger. Der findes flere publicerede studier *9) om dette emne.

Mæslingevira kan f.eks. være dyrket på hønsefostrecellekulturer. Herudover indeholder vaccinen diverse hjælpestoffer, æg-protein samt neomycin, der  et antibiotikum. Undertiden får børn med  æg allergi alvorlige allergiske reaktioner.

Bivirkninger af MFR vaccinen

Fra Statens Serum Instituts  tidligere opgørelse over anmeldte vaccinationsreaktioner på MFR vaccine kan man se, at der kan opstå gangforstyrrelser, hjernebetændelse, allergi, feberkramper og thrombocytopeni (blødningssygdom).

I international lægelitteratur er beskrevet akut såvel som kronisk ledbetændelse, nervebetændelse, smerter og svaghed i musklerne – i optil 6 uger efter vaccinationen. Blødningssygdommen Thrombocytopeni kan optræde akut eller kronisk. Døvhed, hjernebetændelse og diabetes kan forekomme.

Der kan også forekomme dødsfald. I USA er der således registreret over 50 dødsfald fra MFR vaccinen alene.  Engelske Emma Jane Gentle døde 6 timer efter at hun fik sin MFR vaccination. Se link her. 

MFR-vaccinens indflydelse på immunforsvaret

Lars Bærholm refererer i sin bog “Medicinforgiftning” til en undersøgelse som blev offentliggjort i det ansete tidskrift “The Lancet” (5.Jan.1985).*10)  Undersøgelsen blev foretaget af Statens Serum Institut få år før WHO lancerede et voldsomt pres på sundhedsmyndighederne verden over for at få MFR vaccinen indført.

Formålet med undersøgelsen var at finde ud af om der kunne påvises nogen forskel mellem voksne, som var blevet vaccineret mod mæslinger i barndommen og de som havde gennemlevet et normalt sygdomsforløb af mæslinger.

Undersøgelsen viste at de børn som blev vaccineret mod mæslinger, får de fleste i voksenalderen alvorlige sygdomme sammenlignet med de børn, der har gennemgået sygdommen på naturlig måde.

1. Immmunuoreaktive sygdomme: Leddegigt, hjernebetændelse, skjoldbruskkirtelbetændelse. Påtvungen Vaccine 28, Naturlig immunitet 5

2. Hudsygdm: Påtvungen vaccine 28, naturlig immunitet 4 

3. Cancer: Påtvungen vaccine 28, naturlig immunitet 8 

4. Degenerative sygdomme i skelet og brusk: Påtvungen vaccination 11, naturlig immunitet 1

Undersøgelsen tyder klart på, at de mennesker, der er blevet vaccineret, har et immunsystem, der har reduceret funktionsevne i forhold til de, der har udviklet narurlig immunitet ved at have gennemlevet sygdommen. 

Forskerne mener, at der, under sygdomsforløbet ved børnesygdomme med hududslet, som f.eks. mæslinger, aktiveres en del af immunsystemet. Dette betyder, at den del af immunsystemet, der ved påtvungen vaccination hæmmes, er den samme, som er delagtig i en naturlig ødelæggelse af kræftceller.  .    

Nødvendigheden af “Field Research” (Primære Data)

Effektiviteten af ​​en vaccine kan defineres efter hvor mange procent reduktion i sygdomsforekomsten som kan tilskrives vaccinationen. Selvom vaccinens styrke testes før distribution, gennem ”desk research” eller sekundære data, er der et behov for at undersøge effektiviteten af vacciner gennem primære datakilder “Field Research”  

Field research har høj nytteværdi, da den giver et meget retvisende bilede af vacciners effektivitet.

Ved Field Research anvendes epidemiologiske metoder såsom screening, undersøgelse af udbrud, sekundære sygdomsangreb i familier, undersøgelse af dækningsgraden i endemiske områder og case-control studier m.m.

Denne epidemiologiske tilgang, kan være meget nyttigt, især når der er tvivl om effektiviteten af ​​vaccinationsprogrammet på grund af forekomst af sygdom hos vaccinerede personer.

Problemet bliver stadig mere iøjnefaldende når vaccinens dækningsgrad stiger, vaccinens effektivitet er konstant men hvor andelen af smittede blandt vaccinerede alligevel forøges. 

Dette studie *11) blev udført i New Delhis slum i Indien for at bedømme MFR vaccinens effektivitet . Undersøgelsen omfattede 210 vaccinerede børn og ligeså mange vaccinerede.

Børn, der var blevet vaccineret mod mæslinger før de var fyldt ni måneder, og børn som havde haft mæslinger umiddelbar op til vaccinationen blev udelukket fra studiet. I studiet indgik oplysninger om barnets navn, alder, køn af barnet og hvornår det evt. tidligere havde haft mæslinger.

Resultat

Forskellen i antal mæslinger tilfælde var 37,6 % hos de uvaccinerede og 14,3 % hos de vaccinerede børn, hvilket var statistisk signifikant.

Den relative risiko blev beregnet til 2,6 angiver, at et vaccineret barn er 2,6 gange mere tilbøjelige til at udvikle mæslinger sammenlignet med en vaccineret barn. I den foreliggende undersøgelse, at vaccinen effekt ved reference metoden 62 %. Dette og lignende resultater viser af vaccines effektivitet i høj grad afhænger af den generelle helbredstilstand hos den som modtager vaccinationen.

Konklusion

MRF- vaccinationen, er et eksempel på en vaccine som er ueffektiv og berygtet for dens bivirkninger. Eftersom røde hunde, mæslinger og fåresyge er ret harmløse sygdomme og eftersom Dansk Serum  Instituts undersøgelse fra 1985 tyder på udbredt alvorlige langtidsvirkninger af vaccinen udover tusindvis af akutte skader og eftersom immunitetseffekten af vaccinationen er tvivlsom, er konklusionen at det bør alvorligt overvejes at erstatte MFR-vaccinationen med alternativ forebyggelse og behandling. Man kunne jo passende begynde at udforske homøopati mfl. Noget kunne tyde på den eneste gavnlige effekt af MFR-vaccinen er  økonomisk for medicinalvirksomheder som fremstiller den.   

Litteratur:

 Isaac Golden – Vaccination & Homæprophylaxis ? A review of Risk and Alternatives 

Isaac Golden – Vaccine Damaged Children

Vaccinationer – er de sikre og effektive. Mette-Lone Albrechtsen & Else JensenForlaget Klitrosen. 

Sundhedsvæsen eller Medicinalindustri – Forlaget Klitrosen    

Medicinforgiftning – Lars Wentzel Bærholm – Forlaget Klitrosen 1995

 Noter:

*1) » Ranee Seither e. all.: Vaccination Coverage Among Children in Kindergarten — United States, 2013–14 School Year*2) Der findes ugiftige og effektive alternative cancerkure. Desværre er børn er tvungne til at få kemoterapi her i landet hvis de får cancer. Dette er dybt beklageligt da det har vist sig at 98 % de børn som overlever kemoterapien og kræften udvikler alvorlige kroniske og livetruende sygdomme senere i livet. Nogle af disse børn kunne have glæde af homøoprofylakse og Homøopati.*3) » Gregory A. Poland et. all.:”The Re-Emergence of Measles in Developed Countries: Time to Develop the Next-Generation Measles Vaccines?”» Iana H Haralambieva et. all.: The genetic basis for interindividual immune response variation to measles vaccine: new understanding and new vaccine approaches» Hong Zhao et. all.: “Low titers of measles antibody in mothers whose infants suffered from measles before eligible age for measles vaccination”*4) » Nsikan Akpan “Measles Outbreak Traced to Fully Vaccinated Patient for First Time”» Jennifer B. Rosen et. all.: “Outbreak of Measles Among Persons With Prior Evidence of Immunity, New York City, 2011”*5) » Bill Brigs “Have You Had Your Measles Shot? Maybe You Need Another”*6) » Chih Jung Chen”Waning population immunity to measles in Taiwan”*7) » Jennifer Zipprich et. all.:”Notes from the Field: Measles — California, January 1–April 18, 2014″*8) » “U.S. Multi-state Measles Outbreak, December 2014-January 2015”*9) » B Kaic et. all.:”Spotlight on measles 2010: Excretion of vaccine strain measles virus in urine and pharyngeal secretions of a child with vaccine associated febrile rash illness, Croatia, March 2010 “» M. Murti et. all.:”Case of vaccine-associated measles five weeks post-immunisation,” British Columbia, Canada, October 2013 » Florence Morfin et.all.: Detection of measles vaccine in the throat of a vaccinated child*10) Tove Rønne » Measles virus infection without rash in childhood is ralated to disease in adult life. *11) » Measles Vaccine Efficacy Evaluated by Case Reference Technique.» http://www.indianpediatrics.net/june2002/june-556-560.htm

 

Udgivet d. 30/4-2016 af Kristian