Mammografi og Cancer, Mammogrammer og Kræft

Mammografi og Cancer

 I konventionel cancerbehandling anvender man bla. mammografi som nutildags er så avanceret at den kan “afsløre” kræftknuder i brysterne, som slet ikke er der i virkeligheden .Ifølge Dr. Ben Johnson kan en mammografi kun finde en kræftknude i ca. halvdelen af tilfældene. Uheldigvis skal en kræfknude have groet i 6 år før der er en chance for at en mammografi kan finde knuden.  Forskningen *1) viser da også at mammogrammer ikke har bidraget til at flere overlever cancer. Tværtimod forårsager mammografi Cancer. Vi vil se på årsagerne dertil.

Den amerikanske institution for forebyggelse foranstaltninger (USPS) task force fraråder at kvinder i 40’erne får foretaget en årlig mammografi

Risikoen for stråling er tilsyneladende højere blandt yngre kvinder. Det konservative National Cancer Institute (NCI) er kendt for med nidkærhed at forfølge alle der er en trussel mod den konventionelle medicin. NCI  har ifølge Dawn Prate publiceret beviser for, at blandt kvinder under 35, kan mammografi forårsage 75 tilfælde af brystkræft for hver 15 tilfælde den identificerer. Jeg har dog ikke kunne finde denne oplysning på NCI’ s hjemmeside.

Mammografi 1000 gange farligere end almindelige røntgenstråler

Mammografi anvender ioniserende stråling i en relativt høj dosis, hvilket kan bidrage til de mutationer, der kan føre til brystkræft.Man kan få lige så meget stråling fra en mammografi som svarer til 1000 alm. røntgenbilleder af brystet.

Komprimerede Bryster

Mammografi komprimerer desuden kvindernes bryster stramt, hvilket kan føre til en farlig spredning af eventuelle kræftceller i brysterne.

DCIS diagnoticeres som Cancer

DCIS (Duktalt carcinoma in situ) er en type kræft celler som er til stede hos 10 % af alle kvinder og i 15-60 % af kvinder som er i d40’ere. En mammografi kan samle dette op, men, som Dr. Michael Cohen for Sloan – Kettering siger:

Disse celler kan være tilstedet hele tiden i en kvindes liv og aldrig sprede sig til omkringliggende væv og vi har ingen mulighed for at afgøre hvorvidt de vil sprede sig eller ikke.” 

Kvinderne får måske  brystkræftdiagnose, som de bliver behandlet for gennem skæring (operation), forbrænding (strålebehandling) og forgiftning (komoterapi) selv om canceren enten aldrig har været der eller aldrig ville blive livstruende. .En storstilet svensk undersøgelse viste at af 726 udaf 60.000 kvinder som blev henvist til onkologer til behandling , var 70% faktisk kræft fri!

Da mammografi screening blev indført, steg DCIS med 328 %, og nogle mener, at de 200 %  skyldes den stråling og komprimering af brysterne, kvinder udsættes for under mammografi.

Dræbende angst

Mammografi screeninger fremkalder en masse unødvendigt angst og unødvendige procedurer. Mange undersøgelser er falsk alarm, hvor kvinderne bliver genindkaldt til yderligere undersøgelser, som så ender med at vise at der ikke var tale om cancer.

I mellemtiden har kvinderne så været nervøse for at de havde kræft – en nervøsitet som i sig selv kan give cancer – idet man bliver det man frygter. Det skaber jo ekstra omsætning i industrien.

Hundredevis af danske kvinder fejldiagnotiseres hvert år

I Komen studiet *3) i 2006 vurderede forskerne at 90.000 amerikanske kvinder fejlagtigt havde fået diagnosen invasiv brystkræft eller DCIS ( Non Invasiv  brystkræft)

I et studie i 2002 undersøgte læger på Northwestern University Medical Center, I USA 340 tilfælde med brystkræft og fandt at 7,8 af diagnoserne var forkerte så kvinderne slet ikke skulle være opereret.

Hvert år får ca. 4800 kvinder i Danmark diagnosen brystkræft. Overført på danske forhold så kan 300-400 danske kvinder hvert år være fejldiagnoticeret, så de slet ikke har brystkræft

Et canadisk studie *2) hvor forskere fulgte 90.000 kvinder i 30 år, viser, at kvinder, som får mammografi dør lige så hyppigt af brystcancer som kvinder der ikke får mammografi.

Udover mammografi bruger hospitalerne bruger er at tage vævsprøver af knuden. Problemet er bare, at når man begynder at skære i en kræftknude, så vil den ofte sprede sig til omkringliggende væv.

Alternativer til mammografi

Ultralyd er væsentligt bedre og sikkere end mammografi til at “afsløre” kræftknuder men termografi er langt den bedste metode.

Man kan få foretaget Thermo-mammografi privat hos

www.breastcare.dk

 Se også:

» Mammografi forårsager Cancer – Dr Ben Johnson

Noter

*1) » Screening af brystkræft har ingen effekt » Gøtzxche PC et.al:. “Screening for breastcancer with mammography” *2) » Mammografi redder ikke et eneste liv » Twenty five year follow-up for breast cancer incidence and mortality of the Canadian National Breast Screening Study: randomised screening trial*3) » Komen study paper

Litteratur:

The Mammogram Myth – Rolf Hefti

Udgivet d. 16/4-2016 af Kristian