Hvidløg Allium Sativum

Hvidløg

Hvidløg
Hvidløg – En gammel kending

Hvidløg har været anvendt i tusinder af år p.g.a. sine immunforstærkende egenskaber. Friske hvidløg indeholder 0,1 til 0,36 % af en flygtig olie sammensat af svovlholdige forbindelser – især alliin som omdannes til den virksomme og antibakterielle substans, allicin og andre.

Allicin er den primære svovlholdige forbindelse, der er ansvarlig for den skarpe lugt af hvidløg. Allicin bliver inaktiveret ved varme, hvilket forklarer, hvorfor kogte hvidløg ikke frembringer så stærk en lugt som de rå, og ikke så kraftige fysiologiske virkninger.

Hvidløg mod Forhøjet Blodtryk

Ud over at være en antioxidant, fungerer allicin som en direkte vasodilator gennem sin evne til at aktivere kvælstofoxid syntetase (NOS), enzymet som producerer kvælstofoxid (NO), og bidrager til at blodkarrenes glatte muskulatur slapper af og at karrene udvider sig. Som en følge af den mindskede modstand vokser blodgennemstrømningen og blodtrykket falder.

Der er blevet udført talrige dobbeltblindede placebokontrollerede studier af hvidløg. Resultater viser, at der normalt kan opnås en reduktion på 11 mg Hg i det systolisk blodtryk og 5,0 mm Hg i det diastoliske ved 1-3 måneders brug.

1 kapsel Garlinase hvidløgsekstrakt indeholder 320 mg hvidløg som giver en dosis på 11 mg Allin og 5 mg Allicin. Eftersom hvidløg reducerer blodtrykket, så brug det rundhåndet på maden. Et  frisk fed hvidløg kan med fordel indtages med hvert måltid.

Hvidløg/Appelsin Smoothie

Blend 1-2 appelsiner sammen med 1-2 fed hvidløg. Denne smoothie tages to gange dagligt og er normalt meget nyttigt til at reducere forhøjet blodtryk. Kombinationen er ikke så slemt som den lyder.

Garlinase