Gerson Terapien Dr. Max B. Gerson

Gerson Terapien

Dr. Max B. Gerson

Udrydder Kræft gennem Ernæring siden 1940´erne

”Jeg ser i Dr. Gerson  en af de mest fremtrædende medicinske genier i medicinens historie” – Albert Schweitzer

Gerson teraien  er nok den bedst kendte kræftterapi baseret på ernæring. Siden dens oprindelse fra før 2. verdenskrig er  tusinder af kræftpatienter blevet helbredt fra deres sygdom, eller har kunnet leve i harmoni med deres kræften ved at anvende Gerson Terapien. En praksis som kaffelavement er et resultat af tyske videnskabelige studier i 1920´erne men når først ud til folket gennem Gerson Terapi.

Max GersonGerson terapien er opkaldt efter den tyske læge Dr. Max B. Gerson (1881-1959). Han læste medicin ved universitetet i Freiburg og praktiserede siden i Tyskland, Østrig og Frankrig, indtil han i 1936 emigrerede til USA. Han blev tidligt interesseret i emæringsmæssig behandling af sygdomme .Allerede fra 1920 var der gang i hans behandlinger i Tyskland, bla. Migræne og tuberkulose. Han  kurerede  sin egen kroniske migræne på denne måde (Gerson 1986).

Tuberkulose, blev dengang af mange anset for at være en alvorligere sygdom end kræft. Gerson var den første i europa som kunne kurere sygdommen. 

Gerson helbreder Albert Schweitzer


Gerson behandlede Helena Schweitzer for lungetuberkulose, hvad der førte til et livsvarigt venskab med hendes senere så berømte mand. På blot én måned var Gerson  i stand til at kurere Albert Schweitzer fuldstændigt for diabetes, så han ikke var afhængig af insulin mere. Albert Schweitzer som ellers havde været nødt til at trække sig tilbage kunne herefter genoptage sit humanitære arbejde i Afrika, som han fortsatte med til ind i 80’erne. Albert Schweitzer tilegnede Dr. Gerson sin evne til at fortsætte sit arbejde.

Da Dr Gerson immigrerede til USA i 1936 kom der gang i hans kræftterapi som han allerede var startet med i Tyskland. Han anvendte den samme diæt mod kræft, som han havde brugt i tuberkulosebehandlingen. Kuren bestod bla. af  5 daglige kaffelavementer og frisk juice hver time. Hovedformålet med kaffelavementerne var ikke som man skulle tro at rense tarmene. Koffeinen og de andre stoffer i kaffen bliver optaget af tarmvægen og de omgivende blodårer og går derefter direkte ind i leveren. Derved fjernes toksiner fra leveren og galdeblæren. Gerson fandt også at disse lavementer formindskede smerter. Gerson terapien er meget kompleks, men bliver udførligt beskrevet i hans bog ” A cancer therapy”

Da han først i 40’me havde etableret sig i New York, helligede han sig helt behandlingen af kræftsyge. Dr. Gerson havde stor succes med sine behandlinger, og folk flokkedes om hans klinik. Som mange andre succesfulde behandlere blev Dr. Gerson utrætteligt forfulgt af medicinalindustrien og myndighederne. Han måtte flere gange møde til diverse høringer og fremlægge dokumentation vedrørende patienter, som var blevet kureret af hans behandling.

I 1947 gennemgik New York Medical Society 86 patienttilfælde, uden at Gerson fik mulighed for at være til stede og forklare sig (Moss 1989). På anmodning fremlagde han 10 tilfælde for The National Cancer Institute, som senere påstod, at de ikke kunne finde resultatet af denne høring i deres arkiver (OTA 1990). I begge tilfælde hævdede man imidlertid, at der ikke forelå tilstrækkelig videnskabelig dokumentation til, at man kunne godkende Gersons behandling. Til sidst blev Gerson frataget både sin forsikringslicens (1953) og sin ret til at praktisere i to år (1958).

Max Gerson selv hævdede i sin bog A Cancer Therapy, at han helbredte ca. halvdelen af de patienter, som fulgte hans kostplan, og at 90% af alle de patienter, som opsøgte ham, var i sygdommens sidste stadium og tillige ofte opgivet af behandlingsapparatet. I bogen dokumenterer han 50 tilfælde med røntgenbilleder, laboratorieanalyser, vævsprøver og fotografier. Som dokumentation præsenterede han ved flere høringer og retssager helbredte patienter, hvilket myndighederne imidlertid nægtede at anerkende som tilstrækkeligt bevis.

Journalist afslører AMA´s falskhed

I 1958 modtog S.J.Haught – en journalist fra New York et brev fra en kvinde som af kræftspecialister havde fået at vide at hun kun havde 2-6 måneder tillbage at leve i. Hun blev derefter kureret for hendes fremskredne kræft af Gerson.

Journalisten besluttede dernæst at undersøge denne læge nærmere som blev kaldt kvaksalver af de godkendte kræft autoriteter. AMA (Americas Medical Association) fortalte Haugh at Dr. Gerson ikke var i stand til eller havde afslået at forsyne lægeprofessionen med detaljerne om hans behandlinger.

Gennem journalistiske undersøgelser fandt Haugh imidlertid ud af at AMAS påstande var lodrette løgne. Dr. Gerson havde foruden 3 bøger udgivet 50 videnskabelige rapporter men de medicinske magasiner havde uden at angive nogen grund nægtet at trykke hans rapporter. Derved forblev Gersons medicinske opdagelser aktivt blokerede til at andre læger kunne få glæde af dem.

Haugh fandt ud af at New York Medical Society  allerede havde besøgt Gersons klinik 5 gange, hvor de havde undersøgt patienter, kikket på røntgenbilleder, og undersøgt andre aspekter af Gersons kræftbehandlinger. Ifølge Haugh blev resultaterne af disse undersøgelser aldrig trykt eller på anden måde gjort tilgængelige for offentligheden.’

Da Haugh bad om at det medicinske selskabs rapporter blev frigjort, så blev hans forespørgsel afvist. Selvom Dr. Gerson prøvede at få hans behandlinger officielt evaluerede, så ønskede den etablerede medicin ikke at gøre dette.

Gerson  døde i 1959, uden at der var blevet foretaget en eneste kontrolleret undersøgelse af hans metode, og det så ud, som om behandlingen skulle følge ham i graven. Men sådan gik det ikke.

Efter Dr. Gersons død i 1959 har hans datter Charlotte Gerson fortsat arbejdet på klinikken i San Diego i Sydcalifornien. Gerson Institute, som det blev døbt, overvåger i dag behandlingen på en klinik i den mexicanske by Tijuana, der drives efter dr. Gersons principper. Her behandles patienter fra hele verden fortsat med kaffelavement, grønsagssaft, vitaminer, mineraler og enzymer.

“Vær tæt forbundet med naturen, og dets evige love vil beskytte dig”  Gerson

Bestanddele i Gerson Terapien

Max Gerson beskrev kræft som en civilisationssygdom, en degenerativ sygdom, som skyldes fejlfunktioner vedrørende omsætningen af næringsstoffer, de oxidative enzymer og tyktarmens bakterieflora. For at helbrede kræft måtte man følgelig genoprette et normalt stofskifte ved at:

1. Undgå føde, som belaster organismen yderligere, herunder al animalsk føde og raffinerede og konserverede madvarer.

2. Afgifte kroppen ved hjælp af bl.a. kaffelavement og rigelig væsketilførsel. Dette er særligt vigtigt, fordi kroppen samtidig skal skille sig af med nedbrydningsprodukteme fra kræften.

3. Tilføre mad, som er rig på vitaminer og oxidative enzymer. Fødevarerne bør være økologisk dyrket. Patienterne fik også ekstra C vitamin kosttilskud. 

4. Ændre kroppens saltbalance ved at undgå natrium og tilføre kalium.

5. Give tilskud af visse mineraler og vitaminer, f.eks. jod og B-vitaminer.

Gerson TerapienDr. Gerson understreger, at der er forskel på hans diæt og den ernæring, han vil anbefale til daglig. I sin strengeste form bør diæten overholdes, indtil kræften eventuelt viser tegn på tilbagegang, og kroppen er afgiftet. I følge Gerson kan det tage fra et par måneder til halvandet år. Derefter kan man begynde at spise ost og andre produkter, som hidtil har været bandlyst.

 

Gerson-diæten fraråder brug af medicin udover eventuelt aspirin, men giver patienter på stærke smertestillende midler en nedtrapningsperiode. En gruppe engelske forskere, som besøgte Gerson-klinikken i 1989, noterede at ingen af patienterne brugte morfinpræparater mod smerter, selv om flere af dem havde gjort det, før de kom på klinikken (OTA 1990).

Leverens vigtighed

Leveren har en central placering i Gersons diæt, idet mangelfuld leverfunktion ifølge Gerson er årsag til senere kræftudvikling. Leveren er kroppens største indre organ og har hovedansvaret for både næringsomsætning og afgiftning. De fleste lægemidler samt alkohol vil derfor kunne svække leverens naturlige funktioner. Gerson indså at mange af hans kræftpatienter ikke havde en lever som var sund nok at den kunne håndtere den afgiftningsproces som var nøddvendig til at de kunne kureres for deres kræft. 

Under en kræftsygdom og ikke mindst ved forskellige former for behandling spiller leveren en særlig rolle for nedbrydningen af svulstrester, som derefter udskilles gennem galden eller via nyrerne. For at fremme denne udskillelse og hindre, at affaldsstofferne suges tilbage i tarmsystemet, anbefalede dr. Gerson kaffelavement. Et lavement virker i sig selv rensende, men Gerson mente,udfra videnskabelige studier udført i Tyskland,  at kaffetilsætningen fremmede udskillelsen af galde og derved også af giftstoffer.

I den mest intensive behandlingsfase anbefales patienten fire lavementer om dagen.
For at sikre patienterne vitaminer og enzymer i tilstrækkelige mængder anbefalede Max Gerson saft af over 10 kg. grønsager og frugt om dagen. Det giver bl.a. et indtag af A-vitamin, som mange gange højere end anbefalet dosis. Frugt og grønsager er således hovedingredienserne i kostplanen, hvilket også bringer fedtprocenten helt ned under 10%.

Gerson lagde vægt på at give patienterne et ekstra tilskud af en række næringsstoffer, både for at forebygge mangeltilstande og for yderligere at ændre kroppens indre kemi. Han anbefalede også tilførsel af B-vitaminer, især Bl2, som mangler i vegetarisk diæt, samt niacid (B7), som skulle styrke leverfunktionen og fremme næringsoptagelsen ved at udvide blodkarrene.

Selvom diæten i sig selv indeholder meget kalium og kun lidt natrium, anbefalede Gerson ekstra kaliumtilskud. Han hævdede, at en af de største fejl i moderne ernæring var vores store forbrug af salt – i forvejen var mineralbalancen i grønsagerne forstyrret på grund af anvendelsen af kunstgødning. Han havde også bemærket, at kræftpatienter under behandling udskilte ekstra natrium gennem urinen, og konkluderede på den baggrund, at det måtte være et led i helbredelsesprocessen at udskifte natrium med kalium.

Max Gersons teori om natrium-kalium-balancen ved celleskader er blevet støttet af enkelte andre forskere, f.eks. Ling og Cope (1978), som hævder, at celler har to eksistensformer – en normal og en skadet. I den normale tilstand har proteinerne i cellens indre stærkere forbindelse til  kalium, mens der er en større koncentration af natrium på celleoverfladen. Ved celleskader sker det modsatte, idet der strømmer natrium ind i cellen. Natrium suger vand med sig; det medfører, at cellen svulmer op og eventuelt dør.

Dr. Cope mener derfor, at Gerson-diæten er et logisk forsøg på at ændre saltbalancen, som vil have en særligt gunstig virkning på leverfunktionen. Diætens høje kaliumniveau i forhold til natrium kan måske også stimulere binyrernes udskillelse af hormoner, de såkaldte mineralcortikoider. Disse hormoner kan igen tænkes at påvirke såvel selve kræftcellerne som kroppens modstandskraft mod kræft (McCarthy 1981).

Harold Foster konstaterede i sin studie over 200 spontan-helbredelser, at mange havde anvendt Gerson-diæten – hele 30% af dem, som havde levet mere end ti gange længere end forventet (10 ud af 28). De fleste havde dog også fået anden behandling (Foster 1988).

Gerson-diæten er i sig selv så ekstrem, at kun de mest motiverede patienter vil kunne gennemføre den. De vil således repræsentere et positivt udvalg. Alligevel må man gå ud fra, at diæten for enkelte kan blive en stressfaktor, eftersom madlavningen angiveligt tager flere timer om dagen og er særdeles restriktiv med hensyn til, hvilke råvarer man må bruge. Et andet problem er at de ikke er så meget næring i grønsager og frugt i dag som på Gersons tid, idet jorden er mere udpint. Man kan af den grund ikke forvente at Gerson kuren vil give lige så gunstige resultater. Desuden er folk mere skrøbelige i dag.

Kilder:

Pierce, Tanya Harter – Outsmart your cancer

Bruset Stig – Kræft og jagten på mirakler

 LINKS:

 www.gerson.org/» Charlotte Gerson, YouTube Interview – 3 timer» Charlotte Gerson, YouTube Interview – 2 timer» Charlotte Gerson, YouTube Interview – 50 Minutter» The Beautifull Truth – Dokumentar på YouTube» Dying to have know – Film på YouTube» The Gerson Miracle – Film p YoutubeArtiklerhttp://gerson-research.org/publications/ 

The gerson Tapes- transcripts

Udgivet d. 29. Nov 2014 af Kesse