Endometriose Alternativ Behandling Endometriosis

Endometriose er en lidelse hvor har man har sin livmoderslimhinde (endometrium) på forkerte steder, f.eks. i livmoderens muskulatur eller helt udenfor livmoderen f.eks. i blæren, på æggestokkene, i blæren eller i tarmsystemet.

Endometriose Alternativ Behandling
Endometriose er ofte smertefuldt

Ligesom livmoderens slimhinde vil endometriosevæv rundt om i kroppen også være østrogenfølsomt og underlagt cykliske forandringer. Dette betyder at endometriosevævet påvirkes af østrogenet østradiol i den første del af menstruationscyklussen, hvor de kan vokse og fylde sig med blod hver måned. De vil da ofte give smerter.

Mens østrogen vil fremme at der dannes blodkar i Endometriose vævet blokerer progesteron for denne uhensigtsmæssige vækst. *1)

Endometriose – Fysiske Årsager

Under gravi­ditet bliver endometriosevævet mindre, og stopper undertiden, for igen at udvikle sig efter at barnet er født når de normale cyklusser genopstår. Dette viser at det højere niveau af progesteron under graviditeten hæmmer den østrogenstimulede Endometriose.

Endometriose opstår nemlig som følge af østrogendominans. Det er meget almindeligt for kvinder i midten i 30érne (premenopausen) at få en overvægt at østrogener og et underskud af progesteron pga. manglende ægløsninger, stress, østrogentilskud fra lægen mm.

Endometriose – Psykologiske Årsager

Da alle ubalancer starter indefra, spiller der psykoloiske en vigtig rolle i en sygdom som Endometriose.  Michael Lincolm kommer i sin bog “Messages of the body” ind på 3 psykologiske mønstre som kan være fremherskende for kvinder der har denne lidelse.

• 1: Hun er fremmedgjort i forhold til hendes kvindelighed og personlige magt. Dette er en reaktion på en patriarkalsk families nedvurdering og devaluering af disse værdier. Hun er usikker og dybt skuffet indvendigt, med en bemærkelsesværdig manglende evne til at manifestere selvkærlighed. Der er også meget sorg som ikke bliver håndteret, behandlet eller anerkendt. Under disse følelser er der en hel del frustrationer og forbitret vrede over at være blevet behandlet på den måde. Mange af frustrationerne og selv bebrejdelser holder hun for sig selv. Problemet er at hun vender disse følelser mod sig selv.

• 2: De kan have en følelse af, at de ikke fortjener kærlighed, og at de må gøre alt selv. De søger tilflugt i sex og sukker som erstatning for kærlighed. De har hele tiden mere eller mindre været overladt til sig selv som følge af negligering og eventuelt afvisning.

• 3: De føler sig diskrimineret, udnyttet og misbrugt. De er produktet af en anklagende, uansvarlig og dysfunktionel familie.

Nu er det  ikke sikkert at virkeligheden ser ud som beskrevet, idet det kan være kvindens “indre barn” som oplever verden på denne måde.

Hvordan behandles sygdommen?

Endometriose forsvinder efter menopausen. Den konventionelle behandling er ret primitiv. Den består i reglen i at fjerne endometrionen gennem operation eller medicinsk ved i først omgang at give p piller. P piller består af østrogen og gestagen. Gestagen er et pseudo progesteron, som er fremmed for kroppen. Dette bringer hormonsystemet yderligere ud af balance.

Hvis p-piller ikke er tilstrækkeligt, benytter man blandt andet GnRH- analoger til at frembringe en kunstig overgangsalder medicinsk. Det er stoffer som påvirker hypofysen destruktivt så kvindens egen hormonproduktion i æggestokkene stopper. Ofte opstår knogleskørhed som en bivirkning.

Man kan med fordel kombinere behandlingen af endometriose med 1 progesteron og  3 aktivt kul. Hvis man vælger protocel skal det ikke kombineres med andre behandlinger.

1. Behandling af Endometriose med Bioidentisk Progesteron

Som beskrevet aftager symptomerne for endometriose under graviditet. Som en følge heraf udviklede den amerikanske læge Dr. John Lee en metode hvor der skabes en slags falsk graviditet.

Metoden består i at man den 8. dag starter med at tage doser på 40-60 mg bioidentisk progesteroncreme fordelt på 2-3 gange dagligt, som svarer til den stigende produktion af progesteron som finder sted når et æg er blevet befrugtet. Man fortsætter til dag 26 og holder så pause indtil 8. dag i næste cyklus.

Hvis der ikke er nogen forbedring i de første 2 måneder af behandlingen, bør dosis øges. Hvis der optræder søvnighed ved indtagelse af høje doser, er det tegn på at man tager for meget. Man reducerer så dosis indtil søvnigheden forsvinder. Over nogle måneder vil kvinder ofte opleve at smerterne gradvis mindskes. Dette skyldes at betændelsprocesserne og blødningerne i cysterne aftager.I takt med at smerterne aftager kan man reducere progesteron dosis til minimum så man akkurat lige kan holde smerterne under kontrol. 

Se også

Natujrlig Hormonterapi – Bioidentisk Progesteron

2. Behandling med Protocel

Erfaringen viser at ovenstående behandling med progesterol ofte gir en ef­fektiv lindring af symptomerne ved endometriose. Hvis ikke der opnås tilstrækkelig lindring efter 6 månedes behandling kan man prøve med Protocel 23 i stedet, for at se om det giver bedre resultater. Man bør ikke kombinere protocel med andre behandlinger.

3. Behandling med Aktivt Kul

Noter:

*1) » Mönckedieck V et al.: Progestins inhibit expression of MMPs and of angiogenic factors in human ectopic endometrial lesions in a mouse model.

Litteratur:

Hormonbalanse med Naturlige Hormoner, Dr. Leif Ims, 2013 Futhark Forlag

Naturlig Hormonterapi  Anette og Jens-Ole Paulin – 2014, Vingholm Forlag

“Messages from the body” af Michael J. Lincolm

Udgivet d. 27 Feb 2016 af Kesse