De 6 konstitutionstyper

Mennesket indeholder alle 3 doshaer men med forskellig vægtning. Doshaernes sammensætning er lige så enestående som ens fingeraftryk. Selv om du er enestående, fordi du har en dosha-sammensætning, som ingen anden har så vil du alligevel være præget af én eller to doshaer fra fødslen af.

Du er født med én bestemt konstitution (prakriti) ud af 6 mulige.

Du kan have en konstitution hvor én dosha dominerer -Vata, Pitta eller Kapha. Du kan også have 2 dominerende doshaer i din konstitution dvs.  Vata/kapha, Vata/Pitta eller Kapha/Pitta. Det giver 6 unikke konstitutioner i alt. Hver af de 6 konstitutionstyper har sin egen psykologiske profil og fysiske egenskaber.

Planter og madvarer kan også inddeles i 6 typer. Dette princip anvender man når man skal vurdere hvilke planter og kosttilskud som passer til en bestemt person.

 

De 6 konstitutioner i Ayurveda

Ovenstående planche (fra et  kursus i ayurveda af forfatteren) illustrerer de 6 Ayurvediske konstitutioner. Den tunge Kapha konstitution (Jord og Vand) er således modsat den lette Vata-Pitta konstituion (Luft og Ild). Alt på jorden kan opdeles i lignende 6-7 katagorier.

Uanset hviken konstitution man er født med, er det muligt at opnå balance (i midten ). Hvis man f.eks har meget Kapha i sin konstitution så bør man spise mange af de fødevarer som er Vata-Pitta – f.eks. bitre salater såsom Rucula.

 Lyden af doshaerne

Nogle ayurvediske læger anvender lyd i forbindelse med helbredelse af sygdomme. Den vediske musiktradition kaldes for Gandharvaveda. Gandharvavediske musikere har fra gammel tid komponeret bestemte musikstykker eller ragaer eller anvendt bestemte mantraer (lydord) til at kurere  specifikke sygdomme. Ifølge den indiske vismand Markandaya har hver af de 3 doshaer et bestemt hovedmantra tilknyttet.

Vata – AIM

Pitta – HRIIM

Kapha – KLIIM

Den Ayurvediske læge Vasant Lad foreslår at hvis man f.eks. har fået bedømt sin konstitution som værende mest Kapha, mindre Pitta og mindst Vata  kan man anvende mantraet Kliim Hriim Aim.

Problemet er bare at de færreste ayurvediske læger kan bedømme konstitutioner så præcist. Jeg har været ude for at svært overvægtige personer (kapha) har fået bedømt deres konstitution til at være Vata-Pitta – en type som i reglen er ret slank.

Man kan gøre det endnu  mere omstændigt ved at indrage astrologien idet der findes mantraer for bestemte guder og gudinder som styrer specifikke dele af zodiaken indenfor Indisk Astrologi.