Cellesalt Indikationer Schüsslers Biokemiske Remedier

Cellesalt Indikationer er en beskrivelse af  “Dr. Schüssler’s Biokemiske salte eller mineraler”. Det er homøopatiske potenseringer af vigtige mineraler – bestanddele som er tilstede i menneskets celler. Mange sygdomme foregår på celle niveau. Gennem den homøopatiske produktionsproces bliver disse mineraler “potenserede” og kan hjælpe dig med at overvinde et stort antal almindelige skavanker og bidrage til at kurere sygdomme. Cellesaltene har ikke i sig selv helbredende virkning. De tilføjer blot de Cellesalte som kroppen mangler.

Dette site giver dig mulighed for at vælge blandt 12 Cellesalte til selvbehandling. Cellesaltene er uden bivirkninger

Potensering = Tilførsel af Kraft

Dr. Schüsslers Cellesalte er dynamiserede versioner af de tolv mineraler, der er vigtigst for vores kropsfunktioner. For at de skal kunne stimulere vores krops reguleringsprocesser, skal de produceres i overensstemmelse med homøopati reglerne for at være effektive.

Det er denne proces ”Potensering” der gør Cellesalte til hvad de er. Hvert salt, som ikke kan opløses i vand, findeles først med laktose i et 1: 9 forhold i en længere proces. Denne proces gentages fem gange, for at få en D6-potensering. Denne forstærkelsesproces øger saltets energiniveau. Det er ikke nok at tilføje en milliontedel gram jernfosfat til et gram laktosepulver.

Videnskaben er endnu ikke i stand til at forklare, hvad der præcist sker under potenseringen af Cellesaltene, men kvantefysikken fortæller os, at på atomniveau er der er meget lidt materie og et stærkt elektromagnetisk felt som virker. Det er en slags flydende energi.

Gennem potenseringen tilvejebringes en mekanisk stimulus, som tillader at der flyder kinetisk energi til mineralerne. Tilsyneladende forklarer dette, hvorfor de er i stand til at regulere funktionen af ​​meget større kropsaflejringer af deres art. Disse potenserede atomer bevæger sig hurtigere, eller som Dr. Schüssler har forklaret dette i slutningen af ​​det 19. århundrede, er de tilstrækkeligt fortyndede til at kunne bevæge sig gennem celleporer.

Selv om det endnu er svært at forklare hvorfor Cellesalte virker, ud fra videnskabelige termer, så prøv, om Cellesaltene virker for dig. Hvis de gør det, har du ikke længere brug for langvarige forklaringer, men har et kraftigt medicinsk værktøj til rådighed for mindre lidelser som forkølelse eller forstyrret mave. Og når du personligt har oplevet den hurtige lindring af symptomer, så er du med på vognen.

Denne helbredende reaktion forekommer langt oftere, end den påståede sucessrate på 40 procent som følge af placebo-effekten. Og når du er i stand til at gentage oplevelsen og se, at din familie og dine venner også har succes i behandlingen af ​​deres lidelser, så er du om bord og kan alligevel blive en trofast forsvarer af denne naturopatiske metode. Millioner af tyskere har i de sidste årtier vendt sig til Cellesalte. Selvbehandling med Schüsslers biokemi er blevet almindelig i dag af en simpel grund: Fordi det virker!

Cellesalte virker. De gør folk sundere, og hvis deres brug bliver en del af dit liv, så bliver det lettere og mere aktivt. Det er Dr. Riegers erfaring, at Cellesaltbrugere også virker yngre, end de er, fordi Schüsslers salte er kroppens mineraler i form af energi og som derfor også kan forbedre hudens og anden kropsvævs udsende.

Det er den tyske læge Dr. Berndt Riegers erfaring at Cellesalte lindrer eller fjerner op til 80 % af patienternes lidelser. I Tyskland bruger næsten 60 procent af befolkningen Cellesalte og homøopati til mindre lidelser i stedet for at se deres læge. Det er mit håb at det bliver mere anvendt i Danmark også. Denne skattekiste af viden er resultatet af lægers livslang erfaring med Cellesalte. Det kan dog ikke erstatte et besøg hos lægen. Tøv ikke med at se din læge, når du er i tvivl, hvor symptomerne er svingende og hvor der ikke er nogen klar diagnose.

Hvilken potens anvendes Cellesalte i ?

Traditionelt anvender man cellesaltene i D6 og D12. Dog anbefales det at anvende Calcium fluor og Silicea i D-12.

Dr. Schüssler – Cellesaltenes Pionér

Cellesalt Indikationer
Dr Wilhelm Heinrich Schüssler (1821-1898)

Dr. Wilhelm Heinrich Schüssler (1821 – 1898), en læge fra Oldenburg, udgav en bog i 1873 som hed “Eine abgekürzte Therapie”. I denne lille bog på 100 sider foreslog Schüssler at homøopati, et terapeutisk koncept, der blev skabt næsten et århundrede tidligere af Samuel Hahnemann, kunne begrænses til homøopatiske dynamiseringer af saltene, der løber i ens krop alene.

Schüssler hævdede, at de fleste sygdomme stammer fra en ubalance i disse salte, og at folk kunne blive helbredt ved at tage dynamiserede fortyndinger af dem. Schüssler citerede videnskabelige undersøgelser af Jacob Moleschott og Justus von Liebig, der havde fundet ud af, at der var en forbindelse mellem indholdet af mineraler i lig og dødsårsagen for disse individer. Deres konklusion var, at mineraler er kernen i menneskelivet, “brændstof”, der bestemmer kroppens celler.

Schüsslers lægegerning var blevet begrænset af myndighederne til udøvelsen af ​​homøopati – som blev anset for uskadelig – fordi myndighederne tvivlede på hans kvalifikationer. Schüssler var ingen videnskabelig kæmpe. Han havde kun studeret medicin i to og et halvt år i Prag, Berlin, Paris og Giessen. Da han ansøgte om godkendelse som læge i Giessen, kunne han ikke give tilstrækkeligt bevis for, at han faktisk havde gennemført alle uddannelseskravene til lægeskolen.

Alligevel blev han snart en populær læge i sin hjemby Oldenburg, pga. sin faglige dygtighed og omsorg. Han var også en ivrig bidragyder til medicinske tidsskrifter. I starten ville eksperterne ikke lytte til ham. Ikke desto mindre gjorde Schüsslers succesfulde behandlinger ham berømt. Det var strømmen af patienter fra nær og fjern til hans praksis, som senere fik andre læger til at lytte til ham. I 1873 dannede Schüssler, efter 15 års vellykket homøopatisk praksis den doktrin, der skulle gøre ham berømt:

“Restaurering af cellen og dermed af kroppen vil blive resultatet af genoprettelsen af ​​de uorganiske saltes underskud.”

Denne “biokemiske” revolution fangede fantasien af ​​hans samtid i slutningen af ​​det 19. århundrede, og snart blev Cellesalte brugt som behandlingsmidler over hele verden af millioner af patienter, fra alle samfundslag.

Fra 1890 til 1920 havde hans forenklede form for homøopati sin opblomstringstid i USA, såvel som i alle lande under det britiske imperium, især Indien, hvor det stadig dan dag i dag forbliver en almindelig medicinsk behandlingsmetode.

Med fremkomsten af ​​lægemidler og de videnskabelige studier, der hævder deres effektivitet, dalede interessen for homøopatiske kure betragteligt. Efter depressionen omfavnede nazistiske ledere, blandt dem Heinrich Himmler og Julius Streicher, entusiastisk Cellesaltterapi som led i et forsøg på at udøve hvad de kaldte “tysk medicin”. Her blev Schüsslers arv fanget i et ideologisk krydsild. Efter den tyske stats genfødsel i 1945 blev cellesaltterapi først begrænset til landdistrikterne, men blev snart en græsrodsbevægelse, der fejede hen over de tysktalende lande i løbet af 1990’erne.

De 12 Grundlæggende Cellesalte

De uorganiske Cellesalte har den kreative kraft til at omdanne organisk stof, så kemien i alt levende kan fungere.

Bernt Rieger inddeler Cellesaltene i 3 grupper.

1. De hurtigtvirkende Cellesalte

Denne gruppe består af 3 fosfater:

Nr. 3(4) Ferrum phos (Jernfosfat)
Nr. 5(5) Kalium phos (Kaliumfosfat)
Nr. 7(8) Magnesium phos (Magnesiumfosfat)

Disse 3 Cellesalte vil man tænke på at tage i alle tilfælde af akut sygdom, hvor de ofte lindrer symptomerne på få sekunder.

De vil være til gavn for alle former for akutte skavanker, uanset deres årsag eller natur. Det er universelle salte, som forbedrer iltforsyningen til vævene (nr. 3 Ferrum Phos) og din nervesystems modstandsdygtighed (Nr. 5 Kalium Phos) og som nedsætter nervespændingen og gør dig mere afslappet over den situation, du befinder dig i.

Uanset hvad problemet er – vil det altid være nyttigt at være mere rolig og afslappet over det, idet bekymringer blot forværrer det.

2. Anti-aging og stabiliserende Cellesalte

Denne gruppe består af de 3 calcium salte samt Silicea(Siliciumdioxid)

Nr. 01(01) Calcium fluor (Calciumflourid)
Nr. 02(02) Calcium phos (Calciumfosfat)
Nr. 12(03) Calcium sulf (Calciumsulfat)
Nr. 11(12) Silicea

Uden calcium og Kisel ville vores krop være en formløs masse af slatten væv. De 3 Calciumsalte og Nr. 11 Silicia stabiliserer vores krop (og vores sind). For at forbedre dit udseende og mindske tegn på aldring, skal du tage førnævnte salte i op til et år. Det er tilstrækkeligt at tage halv portion tabletter hver, fordi metabolismen af ​​disse væv er meget langsom.

3. De metaboliske salte

Denne gruppe består af tre natriumsalte

Nr. 08(09) Natrium chlor/Nat mur (Kogesalt)
Nr. 09(10) Natrium phos (Natriumfosfat)
Nr. 10(11) Natrium sulf (Natriumsulfat, Glaubersalt )

Deres hovedfunktion er kroppens vandkredsløb. Det meste af vores organisme består af saltvand. Vores krop kører populært sagt på natrium idet de fleste af dens funktioner stammer fra overførsel af natrium fra en afdeling til et andet, med en samtidig strøm af vand. Mange lidelser stammer fra at denne mekanisme er forstyrret som ved, forhøjet blodtryk, hjertesygdom, tør hud, svag blære m.fl.

Den anden gruppe af metaboliske salte er de tre kaliumsalte.

Nr. 4(5) Kalium chlor/Kali mur (Kaliumklorid)
Nr. 5(6) Kalium phos (Kaliumfosfat)
Nr. 6(7) Kalium sulf (Kaliumsulfat)

Kalium er et metal, der anvendes for at hjernecellerne kan kommunikere. Når vi tænker, føler eller handler, udtrykker vi dette ved at overføre kalium til andre celler i kroppen. Kalium er derfor det sprog vores krop har. Kalium phos D6, er den Cellesalt, der er mest nødvendigt for dine hjerneceller. Det er samtidigt en hurtigtvirkende Cellesalt.

Hvordan indtager man Cellesalte ?

Den korrekte indtagelse af Cellesaltene er vigtig. Læs derfor omhyggeligt følgende:

Sluges ikke. Tabletterne må IKKE sluges, da mavesyren ødelægger virkningen. I stedet lader man skal Tabletterne smelte langsomt i munden. Cellesalte fremstilles traditionelt med alkohol eller mælkesukker. Mælkesukker (laktose) som basismiddel, bevirker at pillerne smelter langsomt.

Hvis man får Cellesaltene som dråber, kan man dryppe direkte i munden, eller fortyndes dem med lidt vand i et glas. Lad dråberne være mindst 3 minutter i munden inden man synker. 20 min før og efter mad. Cellesalte bør ikke indtages sammen andet dvs. mad, slik tobak, drikkevarer, æteriske olier mm., da dette nedsætter virkningen. Lad der gå 20. min. før eller efter et måltid før du indtager Cellesalte. Undgå metalske og berøring. Undgå at indtage Cellesaltene med en metalske eller røre dem med fingrene. Brug i stedet en lille ske af plast eller træ eller ryst i tabletterne ud i låget. Opbevaringen. Undgå også at opbevare Cellesaltene ved mobiltelefon, andet elektronisk udstyr eller magneter.

Hvor ofte skal Cellesaltene indtages?

Jo flere tabletter man tager i rækkefølge, jo mere effektive er de, ligesom ord, der gentages. At tage mange tabletter af et salt samtidig, vil på den anden side reducere deres effektivitet. Derfor er du nødt til at matche hvor akut din sygdom er med hvor akut din behandling er. Alvorlige skavanker skal matches med mange tabletter af et salt der taget hurtigt efter hinanden. Akutte situationer kræver nogle gange en stor mængde tabletter – mens kroniske sygdomme kræver ganske få tabletter dagligt.

Akut

I akutte tilfælde skal man indtage Cellesaltene meget ofte afhængig af lidelsen, personen og hvor store tabletterne er. I tilfælde af f.eks. influenza med feber indtages Cellesaltene hvert 10. minut.

Ved flydende Cellesalte fra Allergicas anbefales ved akutte lidelser 50 dråber for voksne og 25 dråber for børn. Man kommer dråberne i et glas vand, som man så drikker i slurke i løbet af ½ time. Alternativt kan man indtage 10 dråber (for børn: 5 dråber) hver halve time dagen igennem, indtil man mærker at der sker en forandring. Når den akutte fase er over fortsætter man med en vejledende dosis på 10 dråber for voksen (børn: 2-7 dråber) 3 gange dagligt. Den vejledende dosis anbefefales ved kroniske skavanker.

Kronisk

Ved kroniske lidelser indtages normalt 4 Cellesalt tabletter (Børn 1-2) a ca. 75 milligram 3 gange dagligt. Børn 1-2 dosis. * Indtagelse af højere dosis pr. gang end foreskrevet er ganske ufarligt – men giver ikke en hurtigere virkning

I hvor lang tid skal Cellesaltene indtages?

Ved akutte lidelser vil man normalt opnå hurtig virkning.I mange tilfælde indenfor få timer, da Cellesaltene forårsager, at kroppen afviser sygdommen.

Ved kroniske lidelser må man regne med længere tid. Dog vil en bedring normalt indtræffe indenfor de første 2-3 uger. En kur til en kronisk sygdom strækker sig normalt over 2-3 måneder. Når der mærkes en ændring i tilstanden, er det tegn på, at kroppen er begyndt at arbejde bedre.

Hvor køber man Cellesalte?

Hylands, USA

Firmaet er en af de ældste homøopatiske virksomheder som har været på markedet siden 1903. De bruger laktose og Acasia gummi i deres cellesalte. Da jeg spurgte dem hvorvidt de brugte alkohol fra gensplejset majs til deres homøopatiske produkter fik jeg dette svar:

“Homøopatiske midler er reguleret som lægemidler, ikke som fødevarer, derfor har vi ikke de GMO-oplysninger, du anmoder om.”

Cellesalte fra Tyskland

Orthim.kg,  har cellesalte  som mineralcremer, og forskellige kombinationer. Cellesaltene har samme nummerering som i Danmark og hedder nogenlunde det samme. Da jeg spurgte Orthim hvorvidt de brugte alkohol fra gensplejset majs til deres homøopatiske produkter, fik jeg dette svar:

“Til vores Schüssler globules bliver der kun anvendt NON-GMO alkohol. Vores Schüssler tabletter indeholder ingen alkohol, heller ikke under produktionen.”

Helios – England

Helios – England blev grundlagt for over 27 år siden. Blandt deres 3.500 produkter fremstiller de cellesaltene i alle potenser og pakninger. Hvis man vælger soft tablets og glas på 28 gram i 6x eller 12X potens (svarende til henholdsvis D-6 og D-12) så får man et glas med ca. 420 laktose piller a ca 67 milligram. Denne pillestørelse er en smule mindre end den gode gamle fra New Era på ca.75 milligram. Hvis man køber større pilleglas af gangen, sparer man penge, også på forsendelsen..

Da jeg spurgte Helios om de brugte alkohol fra gensplejset majs til deres homøopatiske produkter, fik jeg dette svar:

“Vi bruger gæret korn (hvede) alkohol, som er certificeret for sin renhed. Alle vores apoteksfremstillede produkter er NON GMO og fri for majs.”

• New Era England

For få år siden svømmede helsekost butikkerne i billige cellesalte fra New Era og Mezina. Da Big Pharma (Merch Pharmaceuticals) blev ejer af New Era via deres køb af Seven Seas, har priserne fået et hak op til det 4 dobbelte i forhold til for nogle få år siden. Til gengæld føres de gamle cellesalt kombinationer. Pillerne er i D-6. Der er ikke brugt GMO alkohol i fremstillingen, men de indeholder tilsætningsstoffer som magnesium stearate, biotin og arabisk gummi fra akacia træet. Man kan bla. købe New Eras Cellesalte fra Baldwins – Englands ældste urtefirma.

Health-emporium England producerer også New Era lignende cellesalte og bruger ikke GMO alkohol i produktionen. Deres piller er lidt billigere end New Eras og indholder ikke ekstra kemi. Aller pillerne er i D-6

Allergica – Danmark

Allergica a.m.b.a. er en antroposofisk inspireret homøopatisk lægemiddelvirksomhed som blev grundlagt i Danmark i 1984. Deres Cellesalte sælges i D6 og D12, i helsekostforretninger over hele landet. Produkterne kommer i 50 ml flasker indeholdende 19 % ætanol. Hvis man ikke har problemer med produkter som indeholder sprit, så kan man her få rene produkter uden ekstra kemiske stoffer.

Da jeg spurgte dem hvorvidt de brugte alkohol fra gensplejset majs til deres homøopatiske produkter fik jeg dette svar:

“Vi bruger økologisk ethanol(sprit) fremstillet ud fra hvede som er GMO fri (der anvendes ikke gensplejsning)”

Da det kan være svært at finde midlerne på Helios´s hjemmeside, bla. fordi de .ofte ikke hedder det samme som i Danmark har jeg linket direkte til produkterne. Allergicas Cellesalte kan man derimod let få alle vegne.

Bemærk at i USA og England nummererer man cellesaltene i en anden rækkefølge end i resten af EU (Søjle til venstre). Det amerikanske er mere logisk idet man har alle Calcium cellesaltene samlet, men det tyske system, som Allergica anvender, var det som Schüssler selv brugte Schüssler anvendte kun Calcium sulf i starten.

Allergica.dk                          New Era           Helios.co.uk          

Nr. 01 Calcium fluor Nr. 01 Calc. fluor Calcarea fluor
Nr. 02 Calcium phos Nr. 02 Calc. phos Calcarea phos
Nr. 03 Ferrum phos Nr. 03 Calc. sulph Calcarea sulph
Nr. 04 Kalium chlor
Nr. 04 Ferr. phos Ferrum phos
Nr. 05 Kalium phos Nr. 05 Kali. mur Kali muriaticum
Nr. 06 Kalium sulf Nr. 06 Kali. phos Kali phos
Nr. 07 Magnesium phos Nr. 07. Kali sulph Kali sulph
Nr. 08 Natrium chlor
Nr. 08 Mag. sulph Magnesia phos
Nr. 09 Natrium phos
Nr. 09 Nat. mur Natrum mur
Nr. 10 Natrium sulf Nr. 10 Nat. phos Natrum phos
Nr. 11 Quarz Nr. 11 Nat. sulph Natrum sulphuricum
Nr. 12 Calcium sulf Nr. 12 Silicea Silicea

Cellesalt Indikationer Schüsslers Biokemiske Remedier

Cellesalt Indikationer er en liste over Schüsslers 12 Biokemiske cellesalte og de fysiske og psykologiske symptomer, der er til stede, når man mangler de pågældende midler.

Når du finder et cellesalt, som passer på dine symptomer, kan du prøve en dosis af det pågældende middel. Hvis det er tabletter, så lad dem smelte langsomt på tungen. Cellesaltene har ingen bivirkninger.

Modalitet

Modalitet er måder at tænke og reagere på. Ved at se på hvad der gør tilstanden bedre eller værre, for personer som mangler et bestemt cellesalt, kan man bedre finde det rigtige middel.

NB: Hvis man har gamle cellsalte liggende fra New Era eller Mezina, så er de nummereret efter det amerikanske/engelske system.

Informationerne kan ikke erstatte vejledning hos kompetent læge eller behandler.

Cellesalt Indikationer Calcium fluor/ Calciumfluorid –

Elasticitet til Bindevævet

Nummer i Eu (minus England) 1

Nummer i USA & England 1  

Calcium fluor er lokaliseret: I tandemaljen, knogler, sener, overhuden

Calcium fluor er især nyttig ved:

Bindevævs problemer (Manglende elasticitet)
Ledsmerter
Hudsygdomme
Åreknuder

Cellsaltet calcium fluor er primært et bindevævsalt. Knogler, brusk, blodkar og dele af huden klassificeres som bindevæv, hvorfor calcium fluor kan anvendes til alle problemer i disse væv. Dette forklarer de forskellige anvendelsesområder for calcium fluor.Som en tommelfingerregel bør man altid have calcium fluor i tankerne når det handler om vævets elasticitet. Arvæv består også af bindevæv. Overalt hvor væv hærder, kan man tjekke, om calcium fluor er egnet.

Cellesalt Indikationer for Calcium flour
Cellesalt Indikationer Calciumfluorid

Calciumfluorid i Naturen

Calciumfluorid er et hvidt, uopløseligt, uorganisk fast stof med den kemiske formel CaF2.

Det forekommer i naturen som mineralet fluorit eller flusspat og er ofte ret farvestrålende, typisk i grønne, blå, gule, blå og violette farver, pga. urenheder. 

 

 

» Cellesalt Indikationer for Calcium fluor

Calcium fluor Modalitet

Årstid/Lufttemperatur: Bedre ved et varm, tørt sommervejr og stor forværring ved fugtigt vejr – især ved skift fra tørt til fugtigt
Drikke: Bedre med varme.
Berøring: Bedre med varm massage/berøring
Bevægelse/Stilstand :Bedre ved langsomme og vedvarende bevægelse. Værre ved starten af bevægelsen. For hurtige bevægelser af det syge områder gør tilstanden værre. Hvile forværrer smerterne.

Dosering – Calcium fluor

Schüssler gav oftest calcium fluor i D-12 potens, selvom han også betragtede D-3 og D-6 som værende effektiv.  D-12 er især vigtig nær det drejer sig om væv der er forhærdet.  

Calcium fluor finder mest anvendelse som et langsigtet middel til kroniske lidelser end til akutte sygdomme.

Calcium fluor er også meget effektiv, når det anvendes udvortes som salve. Man kan også opløse nogle calcium fluor piller i varmt vand, og derefter duppe det ramte område med bomuldsvat eller en ren klud.

Bemærk at calcium fluor er dybtgående men også langsom i sin virkning. Man tager det regelmæssigt i flere måneder.  

Cellesalt Indikationer Calcium phos/Calciumfosfat –

Celle Regenerering efter sygdom

Nummer i Eu (minus England) 2

Nummer i USA & England 2

Calcium phos er lokaliseret: I alle celler, men især i knoglerne

Calcium phos. er især nyttig ved:

Knoglesygdomme
Tandproblemer
Rygsmerter
Kredsløbsproblemer
Regenerering af kroppen efter akutte lidelser

Calciumfosfat er det mineral, der er mest af i kroppen. Det findes i alle celler, men hovedsageligt i knoglerne hvor det danner skelettets hårde struktur. Fosfat og calcium fra kosten bliver omdannet til calciumfosfat i tyndtarmen.

Som cellesalt kan man anvende calcium phos til at stimulere immunsystemet.

Det hjælper også med at regenerere kroppen efter kortvarige akutte lidelser såvel som langvarige sygdomme.

Hvis nogen lider af allergi, kan man afprøve om calcium phos virker. Desuden kan calcium phos hjælpe mod eksem.

I et tysk studie *2) fandt forskerne at calciumfosfat nedsatte kolesteroltallet ved at deaktivere galdesyre i kroppen. Måske har vi i calcium phos cellesaltet et naturligt middel til at reducere et forhøjet kolesteroltal?

Man bruger både calcium phos til internt brug såvel som salve.

Calciumfosfat i Naturen

Calciumfosfat (Ca3(Po4)2 findes også i naturen, hvor det også kaldes råfosfat. Råfosfat indgår i kunstgødning i konventionelle landbrug.

» Cellesalt Indikationer for Calcium phos

Calcium phos Modalitet

Årstid/Lufttemperatur: Værre om vinteren, især ved sne der tøer, bedre ved en varm, tør sommer.Værst er kulde og fugtighed samtidigt. Følgsom overfor blæst
Døgnrytme: Værre kl 16 om eftermiddagen hvor du føler sig sultne og må spise noget.
Drikke: Afhængig af kolde drikker som de får det dårligere af
Mad: Afhængig af koldt mad f.eks is og mælkeprodukter, men får det dårligere af disse madvarer. De er også afhængige af kød og saltet mad.
Kropsstilling: Bedst liggende
Bevægelse/Stilstand :Værre ved bevægelse, specielt dårligt ved løft og klatning. bedre med stilstand
Pres/Fred (Fysisk og psykisk): Værre ved læsning, koncentation, arbejde, pres, bedre med hvile
Smerter: Værre hvis de tænker eller taler om dem

Dosering – Calcium phos

Selv om Én enkelt dosis calcium phos kan virke til op til 2 måneder så anvendes midlet både til kroniske og akutte lidelser.

Schüssler foretrak calcium phos  D-6, idet han havde erfaring for at  det fungerede bedst i denne potens. D-6 anbefales bla til ældre patienter og de med et svækket immunsystem.

Cellesalt Indikationer Ferrum phos. /Jernfosfat-

Immunforsvarets Balsam

Nummer i Eu (minus England) 3

Nummer i USA & England 4

Ferrum phos. er lokaliseret: I alle celler men især i de røde blodlegemer.

Ferrum phos. er især nyttig ved:

Svækket immunforsvar
Forkølelse
Betændelse i første stadium
Feber

Speciale: Mod alle akutte lidelser.

I de fleste tilfælde er sygdommene, der passer til ferrum phos. meget akutte og ofte alvorlige. Derfor er det vigtigt at se en læge, hvis sådanne sundhedsproblemer opstår.

For eksempel kan man behandle en harmløs forkølelse selv, men hvis man pludselig får høj feber og ikke ved hvorfor, bør man besøge sin læge.

Ferrum phos. som Råmatriale

Den kemiske formel for Jernfosfat som man fremstiller ferr phos af er ifølge Schüssler Fe3(PO4·)2 . Schüssler kaldte dette stof for “hvid jernfosfat” som han hævdede er den sande jernfosfat, som er naturligt til stede i kroppen i modsætning til almindelig jernfosfat, FePO4·12H2O. som findes i naturen og som bla. blev anvendt i malekunsten i tidlige tider.

I dag anvendes almindeligt Jernfosfat i fremstillingen af stål og metal. Man sprayer jernfosfat på metallet inden det males. Når jernfosfat er bundet til en metaloverflade, forhindrer det at metallerne ruster yderligere.

Ferrum phos. mod alle Akutte Lidelser

Ferrum phos er et af de hurtigtvirkende cellesalte, som anvendes ved begyndelsen af alle akutte lidelser.

Man tager således denne cellesalt  ved første tegn på betændelse, smerte, stærk varme, hævelser, rødme og forstyrrelse i kropsdelens bevægelse, ved blødende friske sår, friske knoglebrud, skader, rifter, slag, fald, forstuvninger, kvæstelser, efter operationer, forløftninger, forvridninger, muskelømhed, overanstrengelser som giver hjertebanken,

Starter man behandlingen omgående ved sår eller vævsbeskadigelse på grund af slag, eller muskler, som er mast, knust osv. og ved åbne, blødende snitsår, kan man næsten mirakuløst forvente en bedring inden for et par timer.

Da ferrum phos er fortrinligt til at behandle skader, anvendes denne cellesalt ofte som en creme til ekstern brug mod f.eks. lette sportsskader.

Jernets Funktion i Kroppen

Jern er et yderst vigtigt spormineral. Voksne mennesker indeholder 4-6 gram jern, hvoraf to tredjedele er bundet i det røde farvestof hæmoglobin i de røde blodlegemer.

Jernets tilstedeværelse muliggør optagelsen og aktiveringen af ilt, og det er uundværligt inden for cellernes komplicerede stofskifte. Derved bliver fosfor og ilt forbundet med Jern. Under indåndingen optages ilt som via de jernholdige røde blodlegemer distribueres ud til hele kroppen.

Hæmoglobinet er det proteinstof, som står for transporten af ilt. I hæmoglobinet findes der jernholdige bindingssteder for ilt. Mangel på jern betyder derfor mangel på bindingssteder, og dermed svigtende ilttransport og blodmangel. Interessant nok virker Ferrum phos. fortræffentligt mod blødninger. Dette kræver en forklaring.

Hvordan Ferrum phos. mangel giver Blødninger

Jernfosfats molekyler hærder cellestrukturen i blodkarens cirkulære vægge. Som en følge heraf forårsager mangel på ferrum phos. ofte en nedbrydning af væggene i de små kapillærer, så der sker en blødning. Ferrum phos. er indikeret ved blødning fra en hvilken som helst åbning af kroppen. Man veksler med natrium chlor. og kalium phos alt efter symptomerne. Man kan pulverisere nogle ferrum phos tabletter og anvende dem direkter på kroppen. Efter blødning kan jernfosfat bidrage til at genopbygge nyt blod.

Hvordan feber opstår

Ferrum phos understøtter vores modstandskraft, så kroppens eget kampmiddel (feberen)bliver overflødig, og temperaturen falder igen til det normale. Det er godt at undgå feber hvis muligt, da det altid involverer en form for vævsfrafald. Lad os se på hvorfor feber opstår.

Hvis der ikke er en passende mængde ferrum phos. i blodet, kan sundheden ikke opretholdes. Når der mangler Jernfosfat forøges blodcirkulationen i et forsøg på at bringe ilt nok til alle væv i kroppen. Det svarer til at syv arbejdsmænd må bevæge sig hurtigere for at lave ligeså meget som ti.

Denne øgede bevægelse skaber varme, som kaldes feber. Det er ikke feberen eller varme alene, der forårsager at patienten er ”utilpas” men mangel på ferrum phos. molekyler og en deraf følgende mangel på ilt. Ved feber stiger stofskiftet så forbrændingen kommer op i et højere gear. Derved bliver der hurtigt brug for mere ilt. Det vil sige, at der stilles større krav til blodcellerne og denne cellesalt i perioder med feber.

Denne molekylære forstyrrelse bryder hurtigt kontinuiteten hos de ​​andre celle-salte. En mangel på kaliumklorid (kalium phos.) følger næsten altid efter en mangel på ferrum phos., medmindre de manglende mineraler bliver tilført hurtigt.

Man bruger ferrum phos. ved enhver behandling af lidelser som involverer feber, specielt når der samtidigt forekommer nogle af de følgende symptomer.

• En følelse af indre varme og ydre rødme i ansigtet.
• Når enhver form for aktivitet udløser en varm rødme i ansigtet.
• Når hede strømninger føles i kroppen.
• Når ansigtet er mørkerødt.
• Ved skiftevis følelse af varme og kulde.
• Ved smerter, som forværres ved varme og bevægelse og bedres ved kulde, kølighed samt ved at legemsdelen bliver holdt i ro.

Der er også Jernfosfat til stede i blodkarrenes muskelceller. Disse skal stå for en del krav eller belastninger ved feber på grund af det forhøjede blodtryk. Hvis der ikke er mere Ferrum phos. til stede, kapitulerer blodkarrene og giver efter over for blodtrykket. Derved bliver blodkarrene slappe og overfyldte.

Giver man hyppige doseringer med ferrum phos.kan mange begyndende skader blive elimineret godt og grundigt på en naturlig måde. Jo tidligere man starter, desto færre doseringer vil være nødvendige, og samtidig kan man ofte undgå at betændelsen udvikler sig til næste stadium.

Hvorfor Ferrum phos. mangel skaber Betændelse

Det er altid en god ide at anvende denne cellesalt når betændelsen er frisk. Dette er tilfældet ved friske skader, første fase af infektionssygdomme og betændelser i de indre organer som f.eks. mavekatar.

Hvis der er mangel på blod i de små kapillærer, kan det bevirke at hudens porerlukker af. Derved vil det affald som skulle slippes ud denne vej i stedet bevæge sig i retning af de indre organer.

Denne akkumulering sammen med visse organiske stoffer som er udskilt fra blodet, forårsaget af mangler på bestemte cellesalte, udløser forkølelse, katar, lungebetændelse, mellemørebetændelse, tandpine med betændt tandkød, lungehindebetændelse, betændelse i hæmorroider, mavekatar, betændelse i mandlerne osv.

Ved alle sådanne eksempler på betændelser og inflammationer i kroppen, uanset hvad sygdommene kaldes, er ferrum phos. det vigtigste middel at starte med er at tage.

I starten af en ​​influenza kan man ofte lukke ned for alle symptomer og undgå sygdommen helt ved at tage ferrum phos. tabletter med 10 minutters mellemrum. Symptomer som smerter, feber, ondt i halsen, forkølelse osv. vil ofte lindres inden for få minutter.

Har der ikke været nok jernfosfat til stede i systemet til at fjerne betændelses alarmen, danner kroppen sine antistoffer mod de stoffer, der forårsager problemet. På denne måde udvikles nu overgangen til det andet betændelsesstadium.

Hovedpine og Jernmangel

Ferrum phos er indikeret ved hovedpine og svimmelhed (også hos børn)og hvor der sker en hæmoragi (blodtilstrømning) til hovedet som forårsager delirium.

Disse blodkar er omgivet af muskelfibre. Årsagen til at blodet akkumulerer i blodkarrene skyldes ifølge Schüssler at molekylerne i muskelfibrene mangler ferrum phos. Som en følge heraf mister de deres styrke så de ikke kan styrke den normale blodcirkulation.

» Cellesalt Indikationer for Ferrum phos

Ferrum phos Modalitet

Årstid/Lufttemperatur: Værre med kulde
Døgnrytme: Værre om natten især fra kl 4 – 6
Drikke: Værre med kolde, bedre med varme
Mad: Bedre med simpel mad.
Kropsstilling: Bedst liggende
Berøring: Værre
Bevægelse/Stilstand :Værre ved hurtig og vedvarende bevægelse, bedre med stilstand
Pres/Fred (Fysisk og psykisk): Værre ved pres, bedre med fred
Omgivelser: Værre med støj, lys, forstyrrelse: bedre med stille omgivelser
Tøj/pakninger: Bedre med kolde pakninger

Dosering – Ferrum phos

Schüssler anvendte mest potenser mellem D-6, og D-12. I idag anvendes Ferrum phos D-30 ofte mod børnesygdomme.

Det anbefales at tage D-12 om aftenen, da lavere potenser ofte forårsger søvnløshed.

Dosering ved feber

Ved stigende feber i første fase indtages 1 tablet hvert 5. minut, indtil feberen falder. Hvis feberen forandrer karakter og der er fare for, at kroppens svækkes, skifter man til kalium phos.

Når den første vilde feberstorm har lagt sig, gives ferrum phos. mindre hyppigt, sammen med eller skiftevis med kalium chor. eller et andet middel, der passer til afsondringens egenart. Tunge-, næse-, sved- og udflådsafsondringer: alle disse afsondringer medvirker til at finde det rigtige middel.

Cellesalt Indikationer Kalium chlor/Kali mur/Kaliumklorid –

Fjerner Toxiner

Nummer i Eu (minus England) 4

Nummer i USA &  England 5

Kalium chlor er lokaliseret: I alle celler bla. i de røde blodlegemer.

Kalium chlor er især nyttig ved:

Overvægt
Forbrændinger
Forgiftninger
Svælgkatar (Pharyngitis)
Rhinitis (Betændelse i næseslimhinden)

Speciale: Betændelse i 2. stadium

Kalium chlor er et cellesalt mod enerti eller træghed i helbredelsen. Midlet kombinerer sig med Fabrin. Fabrin er et protein som bla. har betydning for at blodet kan størkne ved skader.

Hvis kroppen imidlertid mangler kalium chlor, vil fabrinet ikke fungere. Fabrinet bliver herefter udskilt fra kroppen som hvidligt affald i form af katar og lignende betændelses symptomer, som påvirker huden og slimhinderne. Kalium chlor anvendes i 2. betændelsesfase overalt i kroppen, hvor der dannes et hvid eller hvidgrå fibrinholdigt materie.

Kalium chlor og fordøjelsen

Kalium chlor indgår i spyt produktionen og er derfor vigtig i den første fordøjelsesfase, som sker i munden.

Kalium chlor arbejder sammen med natrium chlor i produktionen af saltsyre i maven hvor madens tungere bestanddele bliver fordøjet. Som en følge heraf vil symptomerne på kalium phos mangler ofte være mere udtalte efter at man har spist fedt og proteinholdigt mad. Appetitmangel kan være et af symptomerne.

Indtagelse af mælkeprodukter forøger behovet for kalium chlor. Det samme gør sig gældende med udsættelse for EMF som bringer forstyrrelser i fordøjelsesprocessen.

Ekstern anvendelse

Eksternt kan man anvende kalium chlor som en salve. Det er er fordel samtidigt at indtage midlet indvortes for større effekt.

Eksempler på udvortes og indvortes anvendelse af Kalium chlor er f.eks. mod uønskede resultater af vaccinationer eller lægemiddelbehandling … og dem er der mange af.

Udvortes bliver Kalium chlor også anvendt mod telangiectasias (Synlige blodkarsprængninger) og couperose (rosacea).

Forbrændinger

Forbrændinger er også et område kalium chlor kan lindre.

George Careys teori om hvorfor kalium chlor hjælpe er at det er vævets fabrin som først bukker under over for varmens ødelæggelser, når man brænder sig. Ved tilføjelse af kalium chlor vil midlet forene sig med proteiner og producere nye fibriner, som derved supplerer manglerne.

Kaliumklorid i naturen

Cellellsalt Indikationer Schüsslers Biokemi
Cellesalt Indikationer Sylvit er en sten som indeholder kaliumklorid

Kaliumklorid (KCI) indgår i sylvit stene. Man kan fremstille kaliumklorid på mange måder bla. af saltvand.

Det meste af den kaliumklorid, der produceres, anvendes til fremstilling af gødning til konventionelt landbrug.

» Cellesalt Indikationer for Kalium chlor

Kalium chlor Modalitet

Døgnrytme: Får det stadig værre fra kl 17 til midnat. Symtomerne begynder først at lette kl 4 om natten.
Rum: Åbent/Lukket: Værre i kold træk
Drikke: Værre med kolde, bedre med varme.
Mad: Bedre med varm mad.
Kropsstilling: Bedst ved at hvile i siddende tilstand. Får det værre ved at ligge ned.
Berøring: Bedre med massage og berøring, men vil ofte foretrække at behandle sig selv.
Tøj/pakninger: Dårligere med kolde pakninger.

Dosering – Kalium chlor

Kalium Chlor er et kortvirkende middel, som kan gentages efter behov mod akutte såvel som kroniske tilstande. Schüssler brugte midlet i D-6, D-9 og D12. I akutte tilfælde skal man ikke tøve med at anvende Kalium chlor hver time eller hyppigere, indtil patienten får det bedre.

Kalium chlor kan med fordel anvendes sammen med andre cellesalte, specielt i tilfælde hvor det går langsomt med helbredelsen. Her anvendes D-6  2-3 gange dagligt. Når der indtræder en bedring i tilstanden kan man skære ned, så man kun giver midlet én gang dagligt indtil man er helt rask.

Hvis man har ondt i halsen kan man opløse nogle Kalium Chlor D-6 tabletter i varmt vand til at gurgle med, selvom D-3 ifølge Vinton McCabe er mere effektive..

Cellesalt Indikationer Kalium phos/Kaliumfosfat –

Hjernens Eliksir

Nummer i Eu (minus England) 5

Nummer i USA & England 6

Kalium phos er lokaliseret:  I alle kroppens væv men især i Nerve-, muskel- og hjernevæv samt i blodet.

Kalium phos er især nyttig ved:

Svage nerver
Udmattelse
Søvnløshed
Svært ved at tage sig sammen

Kalium phos (K2HPO4.) er et cellesalt for nerverne og den grå hjernemasse. Anvendelsesområdet går fra nervøsitet over melankoli til søvnforstyrrelse.

George Carey skrev for over hundrede år siden, at den dag den dag lægerne fuldt ud forstår omfanget af Kalium phos. Vil der ikke længere være behov for psykiatriske hospitaler. I dag kan man jo kun konstatere der er lang vej igen. 

Den grå substans kontrolleres, sammen med andre sporstoffer, af det uorganiske cellesalt, kalium phos. Dette salt forener sig med albumen, som er det vigtigste af blodets frie proteiner. Ved tilføjelse af ilt skabes nervevæske eller hjernens grå substans.

Når der opstår nervemæssige symptomer fordi, nervevæsken af en eller grund er udtømt, er kalium phos det eneste sande middel, fordi intet andet stof kan udfylde manglen. Lægernes kemiske medicin udfylder ikke mangler, men dæmper nogle symptomer og fremmer andre (såkaldte bivirkninger).  Det er tankevækkende at et glas kalium phos cellesalt til 100 kr. pr måned, ofte kan spare en psykiatrisk indlæggelse til 5.000 kr. pr dag.

Lad alle overbebyrdede mennesker som dyr, med de relevante symptomer tage dem – bankmand som banemand, forsker som fusker, hund som hest. Tag cellesaltene og notér, hvor hurtigt harmonien bliver genoprettet. Intet bevis behøves her. Kalium phos dominerer i nervevæsken og mangelsymptomerne er veldefinerede.

Alfa og omega er at levere det der mangler i molekylær form, præcis som naturen giver det i grøntsager, frugt og korn. Enhver sygdom skyldes enten en mangel eller en forgiftning. Se Naturlig Helbredelse.

Kalium phos virker også mod indlæringsforstyrrelser, manglende lyst og evne til mentale aktiviteter, nedsat tankevirksomhed og hukommelsesproblemer.

Kalium phos kan også lindre helbredsproblemer i andre organer som f.ek. hjertebanken med angstfølelse eller astma hvor årsagen er udløst af følelsesmæssige påvirkninger. 

Kalium phos. hjælper ved  nervemæssige svagheder som er stadigt tilbagevendende, såsom nedtrykthed, angst, depression, irritabilitet, spekulationer og oversensivitet.

Problemerne kan også manifestere sig fysisk som muskelsmerter, fysisk udmattelse, kronisk træthedssyndrom,  vage smerter eller hovedpine. Efter at smerterne er ophørt, føler man sig meget mat.

Kalimufosfat som råstof

Kaliumfosfater bliver bla. anvendt i produktionen af gødning i konventionelt landbrug og som tilsætning i fødevarer med E-nummeret 340.

» Cellesalt Indikationer for Kalium phos

Kalium phos Modalitet

Årstid/Lufttemperatur: Værre i koldt vejrom vinteren, bedre ved en varm, fugtig sommer
Døgnrytme: Værre om natten og tidlige morgentimer
Rum: Åbent/Lukket: Værre i varmt, lukket rum
Mad: Får det bedre ved at spise
Berøring: Bedre
Bevægelse/Stilstand :Bedre med let motion som at spadsere
Pres/Fred (Fysisk og psykisk): Værre ved pres, bedre med fred
Omgivelser: Værre med Støj, lys, forstyrrelse: bedre med stille omgivelser
Selskab/Ensomhed: Bedre ved selskab,opmærksomhed og forståelse. Værre når overladt til sig selv
Søvn: Får det bedre ved at sove
Menstruation: Kvinder får det bedre når de får menstruation

Dosering – Kalium phos

Standard potens: D-6, & D-12. Schüssler anvendte midlet i alle potenser, men fandt at D-3 var mest effektivt

Cellesalt Indikationer Kalium sulf/Kaliumsulfat –

Cellernes indre iltforsyning

Nummer i Eu (minus England) 6

Nummer i USA & England 7

Kalium sulf er lokaliseret: I alle celler, bla huden og slimhinderne

Kalium sulf er især nyttig ved:

■ Cellernes indre iltforsyning
■ Bihulebetændelse
■ Astma
■ Eksem

Speciale: 3 stadie af betændelser

Kalium sulf assisterer med at transportere ilt fra blodet til vævenes celler, og fuldender hermed den proces som ferrum phos starter. Vævenes indre åndedræt afhænger derfor af kalium sulf, mens ferrum phos står for det ydre åndedræt

Kalium sulf er et middel til det sene stadium af en betændelse. I denne fase er betændelserne for det meste ikke varme og røde mere, men i stedet kommer der gullige afsondrnger.

Betændelserne i denne fase truer med at blive kroniske, hvis det ikke lykkes at helbrede dem så hurtigt som muligt.

Kaliumsulfat i naturen

Kaliumsulfat (K2SO4)har været kendt siden det 14 århundrede men stoffet forekommer sjældent i sin rene form Arcanit. Typisk foregår produktionen kemisk, ved at man blander kaliumklorid med svovlsyre. Der produceres flere millioner ton Kaliumsulfat årligt, som bla. Indgår i gødning til konventionelt landbrug.

» Cellesalt Indikationer  –  Kalium sulf

Kalium sulf Modalitet

Årstid/Lufttemperatur: Bedre i det fri og i kold luft. Værre ved varme.x
Døgnrytme: Værre om natten især fra midnat til kl 4.
Rum: Åbent/Lukket: , Værre i varmt rum
Drikke: Bedre med kolde, værre med varme. Er tørstige
Kropsstilling: Værre liggende udstrakt
Bevægelse/Stilstand :Bedre ved at spadsere, værre stående stille

Dosering – Kalium sulf

Schüssler brugte midlet i alle potenser fra D-3 til D-12. Standard potens: D-6 & D-12

Cellesalt Indikationer Magnesium phos/Magnesiumfosfat –

Krampe og Smertemiddel

Nummer i Eu (minus England) 7

Nummer i USA & England 8

Magnesium phos er lokaliseret:  I alle kroppens væv bla. i blodet, knogler, nerver, muskler, skjoldbruskkirtlen og leveren.

Magnesium phos er især nyttig ved:

Smerter
Kramper
Migræne & hovedpine

Spceiale: Smerter og kramper

Magnesium phos er vigtig i forbindelse med musklernes sammentrækkende funktion og er kendt som cellesaltet der modvirker kramper og smerter.  Som følge heraf er det et af de cellesalte som finder mest anvendelse.  Der findes både  røde og hvide muskelfibre i kroppen. Magnesium phos sidder især i de hvide muskelfibre, som har brug for at trække sig hurtigt sammen. Det er disse fibre som kan gå i krampe, hvis der opstår magnesium phos mangel.

Det har vist sig at sprintere har en overvægt at de hvide muskelfibre forhold til de røde, da de skal løbe kanonhurtigt på kort tid. Derfor er magnesium phos populært i denne type sportsgrene.

Magnesium phos´s hovedfunktion er I forbindelse med det somatiske nervesystem som udfører de aktiviteter som ikke er underlagt vores viljekraft.

Magnesium phos i naturen

Der findes flere forskellige former for magnesiumfosfat, hvoraf enkelte findes i naturen.

En form for magnesiumfosfat, Mg3(PO4)2 ·5H2O, kaldes for tertiært magnesiumfosfat. Dette stof bliver anvendt som tandpoleringspulver og som middel mod syreoverskud i maven.

Som cellesalt anvender man en tritureret form for hydreret magnesiumfosfat med formlen Mg3HPO4 ·7H2O.

» Cellesalt Indikationer  –  Magnesium phos

Magnesium Phos Modalitet

Årstid/Lufttemperatur: Værre om vinteren, bedre ved en varm sommer
Døgnrytme: Værre om natten og jo mere de er opmærksom på smerterne
Rum: Værre i træk
Kropsstilling: Bedre ved at bøje sig sammen
Berøring: Bedre med hårde,tryk, gnidninger og massage
Tøj/pakninger: Bedre med varme pakninger og varmt tøj, især om fødderne
Bad: Bedre ved varme bade
Periodevis; Smerterne komme i regelmæssige perioder

Dosering – Magnesium phos

Schüssler brugte mest D-6 og det er da også den potens som anvendes mest. Magnesium phos virker hurtigt, men effekten er kortvarig. I akutte tilfælde med voldsom smerte kan man give midlet hver halve time.  og når der opnås tilstrækkelig lindring så lader man der gå længere mellem hver dosis.

Magnesium phos anvendes ofte som en varm drik. Derved bliver magnesium phos optaget hurtige af kroppen og virker derved mere effektive til at lindre smerter og kramper.

‘Man vil typisk opløse 10 piller i varmt van dog drikke det i små slukke. Brug ikke en metal ske til at røre med.

Cellesalt Indiaktioner Natrium Chlor/Nat mur/Natriumklorid/Bordsalt – Cellernes Vandforsyning

Nummer i Eu (minus England) 8

Nummer i USA & England 9

Natrium Chlor er  lokaliseret:  I bla. den eksterne cellevæske, brusk, knogler, maven, nyrerne.

Natrium Chlor er bla. nyttig ved:

■ Diabetes
■ Tør hud
■ Gigt

Spceiale: Eksterne cellevæsker

Almindeligt salt (NaCl) spiller en afgørende rolle i kroppens flydende metabolisme, og anvendes derfor også som cellesalt. Natrium chlor indgår i alle kroppens væsker såvel som de mere solide dele. Uden vand er der ikke noget i kroppen som fungerer. Cellerne ville ikke kunne dele sig. Natrium chlors primære funktion er at opretholde en passende fugtighed i hele kroppen. Hvis områder af kroppen er for fugtige eller for tørre, indikerer det tydeligt, at de mangler natrium chlor cellesalt, eftersom det kontrollerer væskebalancens flod og ebbe.

Natrium chlor er også vigtig i produktionen af saltsyre. Hvis der er for lidt saltsyre i kroppen bliver fordøjelsen mangelfuld.

» Cellesalt Indikationer  –  Natrium chlor/Nat mur

Natrium Chlor Modalitet

Årstid/Lufttemperatur: Værre ved at være for længe i solen. Bedre i kold luft, men værre at være ved kysten.
Fuldmåne: Værre ved fuldmåne
Døgnrytme: Har det rigeligt godt om morgenen men værre i løbet af dagen, især om formiddagen fra 9 – 11
Drikke: Værre med kolde, bedre med varme. Værre med spiritus
Mad: Bedre med at springe et måltid over
Kropsstilling: Bedst liggende og sove
Berøring: Bedre med tryk og pres på det angrebne område
Tøj/pakninger: Bedre med tætomsluttende tøj
Omgivelser: Værre med Støj, lys, forstyrrelse: bedre med stille omgivelser
Spænding: Værre ved følelsesmæssig spænding/udtryk
Bad:Bedre
Udsondringer: Svedning, tårer, snyde næse: Bedre
Latter: Bedre ved at le

Dosering – Natrium chlor

Natrium chlor har en dybtgående virkning og en enkelt dosis kan føles i op til 40 dage. Schüssler anvendte mest midlet i D-6 men det bliver også anvendt i D-3 og  D-12. Man kan gentage det hyppigt ved akutte lidelser. Ved kroniske lidelser er det bedst ikke at give midlet så ofte, og natrium chlor virker i reglen bedst på skift med andre cellesalte.

Cellesalt Indikationer Natrium phos/Natriumfosfat – for Fordøjelsen

Nummer i Eu (minus England) 9

Nummer i USA & England 10

Natrium phos er lokaliseret:  Inde i hver celle og specielt i hjernen, nerverne, musklerne og de røde blodlegemer

Natrium phos er især nyttig ved:

■ Overvægt
■ Fordøjelsesproblemer pga. syre
■ Urinsyregigt (akut) 

Natrium phos kan hjælpe, hvis for meget syre i kroppen er skyld i helbredsproblemer. Hvis der er underskud af natrium Phus kan urinsyre sætte sig i led og væv og forårsage at de hæver og mister bevægeligheden. Natrium phos er også et vigtigt cellesalt for stofskiftet. Nedbrydningen af fedtstoffer og andre næringsmidler afhænger af natrium phos. Man bør have natrium phos i tankerne i forbindelse med sur mave (dyspepsi).

Natrium phos fremmer urinsyreforandringen i urinstoffet, hvilket gør det lettere at fjerne dem. Natrium phos kan hjælpe imod nyresten.

Problemer i fordøjelseskanalerne kan også lindres af natrium phos. Den afgiftende effekt af natrium phos kan også lindre problemer i huden, især dem i forbindelse med fedtet hud mod urenheder i huden, akne og hudorme.

Natriumfosfat i Naturen

Natriumfosfat findes i saltvand, saltkilder og saltsøer. Det anvendes i fødevareindustrien til at forøge madens holdbarhed eller som emulgerende middel i bla. smelteost. Der findes mange varianter af natriumfosfat. Den type som anvendes som celllesalt har formlen Na2HPO4 • 12H2O.

» Cellesalt Indikationer  –  Natrium phos

Natrium phos Modalitet

Årstid/Lufttemperatur: Værre i fri luft især ved kulde og træk. Sensitiv overfor vejrforandringer, især i stormvejr. Bedre ved varme og varme steder.
Døgnrytme: Værre om natten end dagen, især pga. mørket.
Mad: Værre ved faste og ved at spise noget de ikke kan tåle.
Kropsstilling: Værre ved liggende stilling især en varm seng.
Omgivelser: Sensitiv overfor musik som kan forbedre eller forværre symptomerne

Dosering – Natrium phos

Natrium phos er et ret langsomt virkende middel som normalt kræver en vis gentagelse før der viser sig nogen forbedring af symptomerne. Schüsler brugt mest midlet i D-6 men D-3 og D-12 er også almindeligt anvendt. Gentag efter behov, 2-3 gange dagligt i kroniske tilfælde, oftere ved akut fordøjelsesbesvær. Når symptomerne lindres så kan du nøjes med en dosis 1-2 gange dagligt. Ved fordøjelsesproblemer og smerter, vil der sædvanligvis indtræde en forbedring inden for 2 dage. Det kan tage længer tid ved kronisk urinsyregigt.

Cellesalt Indiaktioener Natrium sulf/Natriumsulfat/Glaubersalt

Nummer i Eu (minus England) 10

Nummer i USA & England 11

Natrium sulf er lokaliseret:  Inde i hver celle og specielt i hjernen, nerverne, musklerne og de røde blodlegemer

Natrium sulf er især nyttig ved:

■ Astma
■ Leversygdomme
■ Influenza

Specialitet: Afgiftende

Natrium sulf som udvides af det kemiske stof Natriumsulfat er, er et af de ældste homøopatiske remedier. Stoffet blev først studeret af alkymisten Johan Glauber i 1658. Derfor kaldes det også Glaubersalt. Johan Glauber brugte saltet som afføringsmiddel og til andre fordøjelsesproblemer.  I naturen findes natriumsulfat Na2SO4∙10H2O, i havvand.

Natrium sulf regulerer densiteten af væskerne inde i cellerne, ved at eliminere det vand, der er i overskud. Midlet fjerner også giftige væsker, som hele tiden dannes i vævenes celler. Desuden fjerner natrium sulf cellematriale fra gamle og udtjente celler.

Det er essentielt, at der ikke er for meget vand i det indre af cellerne og i blodet, da kroppens væv derved kan skades af for lidt næring. Hvis der opstår et faretruende lavt niveau af natrium sulf i kroppen, må denne tage drastiske midler i brug.  Således kan kroppen tiltrække sygdomme som giver høj feber, så kroppen sveder overskyende vand ud.

Natrium sulf sørger også for at galde og andre fordøjelsesvæsker har den rigtige tæthed til en optimal fordøjelse.

» Cellesalt Indikationer  –  Natrium sulf

Natrium sulf Modalitet

Årstid/Lufttemperatur: Bedre med kulde, åben himmel om dagen, (Værre efter solnedgang). Beddre med tørr vejr, lyse dage og solskin. Værre ved fugtigt vejr og gråvejr og ved kysterne.
Døgnrytme: Værre fra kl 4 og i nogle timer indtil de får morgenmad.
Periodevis: Værre når vinter skifter til forår.
Rum: Værre i mørke rum
Drikke: Bedre med kolde
Mad: Bedre koldt
Kropsstilling: Bedst ved ofte at skifte stilling. Værre ved at ligge på venstre side.
Omgivelser: Værre med musik

Dosering Natrium sulf

Natrium Sulf gives mest i D-6 potens,  men D-3 og D-12 bliver også ofte anvendt. Schüssler brugte mest D-1 og D-2 i gentagne doser. Det er et cellesalt som giver gode resultater ved gentagelse. Når man begynder at få det bedre skærer man gradvist ned på hyppigheden af indtagelse. Ved kroniske sygdomme indtager man midlet 2-3 gange dagligt – gerne 1 time efter et måltid.

Cellesalt Indikationer Silicea/Silica/Quarz/Kisel/Siliciumdioxid

Styrke og stabilitet til Bindevævet

Nummer i Eu (minus England) 11

Nummer i USA & England 12

Silicea er lokaliseret: I bindevævet

Silicea er især nyttig ved:

■ Eliminering af organisk affald i kroppen
■ Til styrkelse og stabilisering af bindevævet
■ Til hud,hår og negle
■ Åreforkalkning
■ Genetisk svaghed i immunforsvaret
■ Betændelse

Specialitet: Styrker bindevævet.

Silicea er et cellesalt som virker på et meget dybt plan i kroppen hver det hjælper med at eliminere organsik affald i kroppen. Det er matriale fra celler og organer som kroppen ikke har brug for længere.

Silicea er cellesaltet for huden, håret, neglene, knoglernes overflade og bindevævet. Man kan bruge denne cellesalt til at styrke håret, og til at få en fin, elastisk hud. Midlet modvirker også overdreven svedning fra armhuler og fødder.

Silicea er egså velegnet til forebyggelse af appelsinhud og strækmærker. Udover at det fremmer hudens tilstand, kan silicea også starte med at styrke vævet inde i kroppen. Man kan bruge midlet mod åreknuder, hæmorider og åreforkalkning.

Ydermere kan man anvende silicea som en salve mod rynker, appelsinhud, strækmærker og hæmatomer. Hæmatomer er svulstagtige blodansamlinger. Midlet har også en isolerende virkning på nerverne.

De mennesker som mangler silicea, har det normalt værre om natten og om morgenen, mens varme lindrer deres symptomer.

Silicea som Råmatriale

Eftersom 95 % af jordskorpen består af siliciumdioxid SiO2,burde vi ikke løbe tør for silicea lige med det samme.

Siliciumdioxid indgår bla. i glas, optisk fiber. I fødevareindustrien anvendes siliciumdioxid som antiklumpningsmiddel i f.eks. chokolade mælkepulver, hvor det er vigtigt at holde varen tørt.

Padderokke er en lægeplante som indeholder store mængder kisel. Biodynamiske landmænd sprøjter padderokke te på fugtige engarealer for at modvirke svampeangreb.

Siliciumdioxid i Kroppen

Silicium er aldrig til stede i naturen eller i vores krop i sin rene form, men indgår i siliciumdioxid. Siliciumdioxid findes mest i de væv og organer som har brug for at have en stærk struktur som bindevæv, arterier, sener og brusk.

Mangelsymptomer på siliciumdioxid giver nedsat modstandsdygtighed overfor betændelser, slim i kroppen og dårlig næringsoptagelse, som en følge af svækkede slimhinder i fordøjelseskanalen.

Der findes meget silisiumdioxid i brændenælder og sumpplanter som padderokke og ris. Padderokkete frarådes, hvis man lider af nyrebetændelse, da det ekstreme store kiselindhold vil irritere nyrerne. Da det kan være svært at optage silisiumdioxid, er det nyttigt at indtage stoffet som Silicea.

Silicea styrker Bindevævet

Siliceas specialitet er at det styrker kroppens bindevæv. Hvis der f.eks opstår silicea mangel i bindevævet mellem lillehjernen(cerebellum) og storhjernen (cerebrum) frembringer det en mental tilstand, som gør det svært at tænke.

Årsagen er at bindevævet et blevet så svagt gennem kiselmangel, at det ikke er i stand til at lede signalerne fra hjernebarkens grå substans (en kombination af kaliumfosfat og æggehvide).

Ved at indtage Silicea som cellesalt, genoprettes den kemiske affinitet hvorved normal tankevirksomhed genetableres.

Silicea – Hovedmiddel til Betændelser

Silicea er hovedmidlet ved alle betændelser med pus, akutte som kroniske lidelser. Indtaget på et tidligt tidspunkt forhindrer det, at der går betændelse i sår, resorberer og fremmer helingsprocessen.

Dette salt er indikeret til alle betændte og væskende sår og bylder, indtil kroppen har udskilt de ophobede affaldsstoffer. Man bør først give Ferrum phos og Kalium clor i de første 2 betændelsesstadier, men hvis disse fejler i deres virkning, skal man straks give Silicea.

Men for at kunne udføre arbejdet skal naturen have de rette værktøjer. Når silicea er til stede i passende mængder, kan sårets afsondringer forsætte på normal vis, men når der er mangel på kisel går processen i stå. Jo større mangel der er, jo mere hårdnakket og smertefuld er hævelsen. Dermed ser vi, at der mangler silicea. Der er derfor ikke miltbrand bakterien B. Anthracis der er årsagen til brandbylder, men siliceamangel.

Åreforkalkning

Silisiumdioxid gør arterierne mere fleksible. Et studie på 72 personer over en periode på 61 år, viste at de som er ramt af åreforkalkning har 14 gange så lidt silisiumdioxid i deres arterier i forhold til indholdet i sunde arterier. (Desmonty 1988)

Forskere har endvidere påvist, at åreforkalkning er mindre udbredt på lokaliteter med et højt indhold af siliciumdioxid i drikkevandet.

Hud, Hår og Negle

I et åbent studie *1) på 90 dage, undersøgte man Siliciumdioxids virkning på hud, hår og negle. Kvinder med rynker, tyndt hår og sprøde negle indtog hver dag 10 ml kolloid siliciumac (et siliciumdioxid middel) og fik påført kolloid siliciumdioxid i ansigtet 10 minutter 2 gange dagligt.

Af de 50 kvinder som deltog i studiet ophørte 3 efter 30 dage pga. udtørring af huden. De resterende 47 kvinder, som gennemførte forløbet oplevede en statistisk signifikant forbedring i hudens tykkelse og elasticitet og i hårets og neglenes tilstand.

» Cellesalt Indikationer – Silicea

Silicea Modalitet

Modalitet er måder at tænke og reagere på. Ved at se på hvad der gør tilstanden bedre eller værre, for personer som mangler Silicea, kan man bedre finde det rigtige Cellesalt.

Årstid/Lufttemperatur: Værre om vinteren, bedre ved en varm, fugtig sommer
Fuldmåne: Værre ved fuldmåne
Rum: Åbent/Lukket: Bedre i lukket rum
Drikke:Værre med spiritus
Berøring: Værre
Pres/Fred (Fysisk og psykisk): Værre ved pres, bedre med fred
Omgivelser: Værre med Støj, lys, forstyrrelse: bedre med stille omgivelser
Tøj/pakninger: Bedre med varme pakninger og varmt tøj
Sved: Værre ved at undertrykke svedning.
Ændringer/Skift: Gør det værre især i vejret
Rejse/Hjemme: Rejser gør det værre
Spænding: Værre ved følelsesmæssig spænding/udtryk

Dosering – Silicea

Dette middel anvendes fortrinsvis til kroniske lidelser. Dr. Schüssler anvendte normalt Silicea i D-6 og D-12 til de fleste kroniske sygdomme. Hansi Schiansky anbefaler det i D-12, hvilket ogsåer standard i dag.  Da det er et middel som virker langsomt skal man ikke indtage cellesalt silicea mere end 2 gange dagligt.

Cellesalt Indikationer Calsium sulf/Calsiumsulfat/Gips

Nummer i Eu (minus England) 12

Nummer i USA & England 3

Calsium sulf er lokaliseret: Findes ikke naturligt i kroppen

Calcium sulf er især nyttig ved:

■ Gigt
■ Bylder
■ Betændelse
■ Hudsygdomme

Selvom Calcium sulf har været anvendt homøopatisk siden 1847, er det ifølge Vinton McCabe ikke et rigtigt cellesalt. Da Schüssler fandt ud af at Calcium sulf eller gips ikke findes naturligt i kroppen, fravalgte han det

Calcium sulf er imidlertid nyttigt til at lindre betændelse med pus, led og brusk, lever og galde, rensning af blodet og betændelse med pusdannelse såsom halsbetændelse, bihulebetændelse, bronkitis mm..

Man kan opså anvende calcium sulf mod bylder og effekten styrkes ved at anvende midlet udvortes som en salve.

Selvom gips ikke findes naturligt i kroppen så får vi små mængder calcium sulf gennem mineralvand, tofu og tilsætningsstoffer i industriel mad.

Calciumsulfat i Naturen

Gips (CaSO4∙2H2O) er et hvidt/gråt, mineral som er meget almindeligt i naturen over hele kloden, hyppigt som aflejringer afsat fra havvand eller fra søer. Calsiumsulfat er meget almindeligt forekommende i Danmarks undergrund.  Brændt gips anvendes bla. til skulpturer, afstøbninger og til at fremstille gipsplader til byggeindustrien.

» Cellesalt Indikationer – Calcium sulf

Calcium sulf Modalitet

Årstid/Lufttemperatur: Værre om sommeren og varme. Bedre med kold luft, i det fri, men må ikke fryse.
Døgnrytme: Bedst om morgenen efter en god nats søvn.
Rum: Åbent/Lukket: Værre i varmt, lukket rum især dårligt når patienten sover
Drikke: Bedre
Mad: Bedre
Kropsstilling: Bedst hvilende, værre ved at stå, og især ved hurtig gang
Berøring: Værre
Tøj/pakninger: Værre ved varmt tøj men bedre med varme pakninger direkte på det syge sted.
Søvn:Bedre

Dosering Calcium sulf

Schüsslers langvarige kliniske anvendelse af dette middel, før han kasserede det som cellesalt, førte ham til den konklusion at Calcium sulf virker bedst i D-6 og D-12 potenser. Midlet fungerer bedst til kroniske sygdomme end til akkutte. Det er et sikkert middel at bruge til gentagne doser. Man starter med at give midlet 3 gange dagligt og skærer efterhånden ned til én gang når bedring indtræffer.

Noter:

*1) Lassus, A. (1993) Colloidal silicic acid for oral and topical treatment of aged skin, fragile hair and brittle nails in females. The Journal of International Medical Research 21: 209-215*2)Cholesterol metabolism is affected by calcium phosphate supplementation in humans

Litteratur The biocemic system of medicine – George w. CareyCellesalt Terapi – H. SchianskyThe 12 Tissue Remedies of Schussler – Boericke & DeweyThe Healing Echo – Vinton McCabeThe Biochemic Handbook – J.B. Chapman, Edward L. PeerryOptimal Næring – Eva Lydeking-Olsen Salts of Life – Dr Berndt Rieger De biokemiske Cellesalte – Carlo NormannCellesalte af Naturlige krystaller – Foreningen Alma

 

Udgivet d. 8/7-2017 af Kristian

Senest opdateret d. 27/2-2020