CBD Olie Cannabidiol Cannabis Sativa

CBD Olie er et middel udvundet af Cannabis Sativa. Cannabidiol (forkortet CBD) er et stof der naturligt er tilstede i cannabisplanten. I modsætning til THC bliver man ikke skæv ved indtagelse af CBD, som er lovligt at anvende.

Cannabinoider

Cannabinoider er aktive stoffer som findes i hamp. Når man indtager cannabis påvirker disse cannabinoider cellerne i kroppen via de to receptorer CB1 og CB2, der er lokaliseret på cellernes overflade. CB1 findes mest i nervesystemet, mens CB2 primært er lokaliseret hos immunforsvarets celler.

Ifølge Dr. David Bearman som er amerikansk læge og cannabis ekspert ,findes der over 480 forskellige stoffer i cannabis og over 100 af disse er cannabinoider.  Desværre er det kun en halv snes af de mest anerkendte cannabinoider der er forsket i indtil nu.

Forskning i Israel

CBD Olie Cannabidiol forsker Dr. Raphael Mechoulam
Dr. Raphael Mechoulam – Førende pioner i cannabis forsknng

Israel er det  førende land mht. cannabis forskning i dag.

Dr. Raphael Mechoulam ,som er biokemiker og Cannabis pioner fra Israel, var den første som isolerede THC og CBD i cannabis. Han har udforsket Cannabis i over 40 år. 

CBD findes overalt i vores krop – og indgår i et system, der opretholder den interne balance.

Dette kaldes for endocannabinoid systemet og dette blev opdaget gennem Raphael Mechoulams arbejde. 

Syntetisk eller naturligt CBD olie – hvad er bedst ?

Medicinalindustrien er kun interesseret i syntetiske midler som kan patenteres, fremfor naturlige ingredienser. Mange har hævdet at kunstige enkeltmolkylære CBD forbindelser er mere effektive og har flere terapeutiske egenskaber end naturligt CBD. Forskningen viser dog noget andet.

Lumir Ondrej Hanus, som var blandt de første til at beskrive anandamids struktur (En endogen cannabinoid neurotransmitter), udgav en forskningsrapport *1) sammen med bla. Professor Ruth Gallily fra Jerusalem University.

Forskerne gennemgik en række studier fra de sidste par årtier, med anvendelsen af  kemisk fremstillet CBD på sygdomme som leddegigt, multipel sklerose og diabetes hos dyr. Undersøgelsen viste at syntetisk, enkeltmolokylær CBD havde mindre terapeutisk værdi jo mere man forøgede mængden.  

Videnskabsmændene undersøgte herefter om administrationen af ​​CBD ekstrakt af hele planten ville give lignende resultater. Cannabis ekstraktet som de anvendte bestod af 17,9 % CBD og 1,1 % THC. Følgelig har midlet ingen psykoaktiv virkning på de mus, der anvendes i forsøget. De administrerede også syntetisk, enkeltmolekylært CBD til en anden gruppe mus som kontrolgruppe. 

Resultaterne for CBD-gruppen som fik syntetisk medicin var i tråd med tidligere resultater – dvs. ringe terapeutisk virkning. Omvendt udviste gruppen som fik naturligt helspektret CBD, at reduktion af smerter, TNF-alpha-produktion og inflammation, var direkte afhængig af de indgivne doser. TNF-Alpha, er et centralt betændelsessignalstof som fremkommer ved disse sygdomme.

Forskerne bemærkede, at der ikke var nogen reduktion af effekten når naturligt CBD blev givet i højere doser. Derudover viste testene, at der var behov for en meget mindre dosis af det naturlige CBD ekstrakt for at tilvejebringe smertelindring.  Forskerne mente, at det var sandsynligt, at andre komponenter i ekstraktet havde en synergi effekt sammen med CBD.

Kan CBD olie hjælpe ældre mennesker?

I et par årtier har neuroforskere været klar over, at hjernen kan reparere sig selv gennem neurogenisis. Dette er en proces, der bla. finder sted ved hjælp af stamceller. Med alderen sker et fald i stamcelleproduktionen.

Cannabis har vist sig at forbedre gamle rotters hjerner og hukommelse ved at sætte gang i neurogenisis processen. Canabidiol synes at bidrage til denne proces.

Førnævnte Dr. Ruth Gallily har studeret CBD’s virkning på multipel sklerose på mus. I et studie (EAE) fandt man at 5 mg/Kilo reducerede MS symptomerne på sygdomme i 50 dage. Dr. Gallily er optimistisk og mener at CBD vil forbedre ældre MS patienters livskvalitet, ved at reducere inflammationer.

Diabetes 1

Der er ikke foretaget kliniske forsøg på mennesker, men dyreforsøg virker lovende. I Video serien ”The sacred plant” fremhæver Dr. Raphael Mechoulam et britisk forsøg med mus. I forsøget *2) dviklede kun 32 % diabetes  af en gruppe som fik CBD mod 100 % i en gruppe som ikke fik CBD.

Dr. Gallily mener ud fra hendes erfaringer at CBD bevirker at Diabetes 1 patienter vil begynde at producer insulin når de får CBD. Dr. Gallily omtaler et forsøg med en lille gruppe diabetes 1 patienter i Israel på 6-8 personer, som fik ren Cannabidiol mod deres sygdom. Hun siger at patienterne græd ,da de fik at vide at der ikke kunne bevilges penge til at fortsætte forsøget. 

Skizofreni

Der er foretaget en del forskning med CBD mod skizofreni. Resultaterne virker lovende. I serien ”The Sacred Plant” omtaler  Raphael Mechoulam et forsøg. Jeg citerer:

”De gav store mængder CBD til Skiofrene mennesker og de fandt at dette middel var lige så godt som et af de velkendte traditionelle midler bortset fra at CBD ikke ændrer personligheden”

Der forskes desuden  i at anvende CBD Olie mod  angst, PTSD, depression, epilepsi,  kræft , bakterier,  forhøjet blodtryk, smerter, kvalme, psoriasis, kramper, styrkelse af immunforsvaret, beskyttelse af nervecellerne, sænke blodsukkerniveauet og  reducere risikoen for blodpropper.

 

Noter

*1) Overcoming the Bell Shaped Dose. Response of Cannabidiol by Using Cannabis Extract Enriched in Cannabidiol

*2) Cannabidiol arrests onset of autoimmune diabetes in NOD mice.

 Udgivet d. 20 Oktober 2017 af Kristian