Børnevaccinationsprogrammet i Kritisk Belysning

Børnevaccinationsprogrammet i Kritisk Belysning

Hvis du vælger at lade dit barn følge Børnevacinationsprogrammet, så er det meget usikkert hvor godt vaccinen beskytter, men formentligt  omkring 90 % mod mæslinger. Dansk Serum Institut lover ganske vist  en højere beskyttelse, men da det i er årrække har tjent over en milliard årligt på vacciner som de selv står for rådgivningen af, har der været en interessekonflikt som sætter tvivl om den reelle nytteværdi af denne rådgiving.

https://www.information.dk/indland/2010/01/seruminstitut-tjener-millioner-paa-anbefale-vaccination

Børnevaccinationsprogrammet bliver betalt i dyre domme over skattebiletten, også de som fravælger vaccination eller vælger Homøoprofylakse – et homøopatisk alternativ til vaccination.

Det er endnu i skrivende stund nogenlunde frivilligt, om du vil lade dit barn indgå i Børnevaccinationsprogrammet,men regeringen vil helt sikkert indføre tvangsvaccination når antallet af vaccinerede daler yderligere til under de ca. 80 % børn som bliver vaccineret i dag. Taktikken er at skræmme befolkingen med overdrevne fortællinger i medierne om sygdommes farlighed og udbredelse, så skræmte forældre via sociale medier selv kræver tvangsvaccination.

http://politiken.dk/debat/profiler/trinevillemann/ECE2079409/vi-lever-i-et-vaccinations-diktatur/ NB: Kræver evt. politiken Log in

Statens Serum Institut anbefaler:

1. Hexyon  Vaccination: Når barnet er 3,5 og 12 Måneder mod difteri, stivkrampe, kighoste, polio, Haemophilus influenza B-Infektion og Hepatitis B

2.MFR Vaccination : Når barnet er 15 mdr + 4 år: mod Mæslinger, fåresyge og røde hunde

I det følgende vil jeg fokusere på visse aspekter af MFR vaccinen.

MFR-Vaccinationen       

MFR-vaccinen for de 3 virusbørnesygdomme mæslinger, fåresyge og røde hunde blev indført i 1987. Før den tid blev disse børnesygdomme anset for at være ufarlige – i alt fald for sunde børn. Røde hunde og fåresyge er de mest harmløse børnesygdomme,hvis bare forældrene sørger for at deres børn bliver smittet inden de når puberteten.. At få børnesygdommene naturligt vil  normalt giver livsvarigt immunitet. 

Hvornår gives Vacciantionen ?

MFR vaccinationen gives når barnet er 15 måneder og igen når det er 4 år gammelt. 

Kontraindikationer for MFR vaccinen i Børnevaccinationsprogrammet

Efter blodtransfusion og indgift af immunglobulin bør der gå 3 måneder. Andre er: Akutte, febrile sygdomme, leukæmi, ondartede lymfesvulster, medfødte immunsygdomme samt tidligere allergisk chok over for æg.

Børn med tidligere anfald af feberkramper kan behandles med krampeprofylakse ( homøopatisk middel), hvis der optræder feber.

Hvis det er en voksen pige som modtager MFR vaccinen må hun ikke blive gravid i de følgende 3 måneder.  

Hvad består MFR vaccinen af?
Vaccinen indeholder levende som består af bakterier og levende virus fra mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus. men i en svækket form. MFR vaccinern efterligner en almindelig sygdom ved at fremkalde  antistoffer når organismen  møder en svækket virus. Problemet er at disse “svækkede virus” undertiden i sig selv kan fremkalde mæslinger. 

Se også: MFR Vaccinen kan fremkalde Mæslinger

Flok Immunitet – En Myte i Opløsning

Børnevaccinationsprogrammet - Flok Immunitet en myte i opløsning
Børnevaccinationsprogrammet – Flok Immunitet en myte i opløsning

Ifølge Statens Serum Institut vil de få som er uvaccinerede være beskyttet, hvis tilstrækkelig mange følger Børnevacinationsprogrammet, så virus ikke cirkulerer i befolkningen. Dette fænomen kaldes for ”flok-immunitet”.

 

 

Teorien holder imidlertid ikke vand, idet der er masser af mæslingetilfælde i USA hvor vaccinations dækningsgraden i nogle stater nærmer sig 100%  Læs mere her

Bivirkninger af MFR vaccinen

Fra Statens Serum Instituts tidligere opgørelse over anmeldte vaccinationsreaktioner på MFR vaccine kan man se, at der kan opstå gangforstyrrelser, hjernebetændelse, allergi, feberkramper og thrombocytopeni (blødningssygdom).

I international lægelitteratur er beskrevet akut såvel som kronisk ledbetændelse, nervebetændelse, smerter og svaghed i musklerne – i optil 6 uger efter vaccinationen. Blødningssygdommen Thrombocytopeni kan optræde akut eller kronisk. Døvhed, hjernebetændelse og diabetes kan forekomme.

Risiko For Vaccintionsskade med Børnevaccinationsprogrammet

Alle forældre skulle før en vaccination afveje muligheden for, at deres barn får en uhelbredelig vaccinationsskade, mod risikoen for, hvad der kan ske, hvis de får en børnesygdom.

En vaccinationsskade er ofte betydeligt alvorligere end en hvilken som helst anden skade forårsaget af andre gifte. Heller ikke fra et etisk synspunkt kan en vaccinationsskade sammenlignes med andre skader – for den påføres værgeløse spædbørn og børn fra 2-4 års alderen af en læge. Det er ganske vist en læges pligt at oplyse om mulige risici før ethvert indgreb i kroppen, som det jo også er tilfældet ved ordinering af medicin. Men når det drejer sig om vaccination, bliver dette som regel ikke overholdt. Hvis det var tilfældet, var der nok flere forældre end hidtil, som ikke ville lade deres børn vaccinere.

Påstande om at vacciner giver færre skader end sygdommene man vaccinerer imod er ikke videnskabelige sålænge langtidsskader pga. af vaccinationer ikke er undersøgt.

Den amerikanske forsker Coulter mente at 25% af den amerikanske befolkning er vaccinationsskadet. I USA er vaccinationer lovpligtigt, så i lande hvor der ikke bliver vaccineret så meget, er tallet tilsvarende lavere.

Ved børnelammelse, den børnesygdom der er mest frygtet af alle, forsvinder de fleste lammelser igen inden for et år. Disse mennesker kan trods deres sygdom som regel føre et helt normalt liv sammen med deres familie. Forstanden bliver ikke påvirket af polio. En vaccination kan derimod gøre et glad, livslystent, intelligent barn til en lallende idiot, der fører en kummerlig tilværelse, gennemrystet af kramper.

En vaccinationsskade kan ud fra et medicinsk synspunkt ikke udbedres, og er alene af den grund noget, myndighederne ikke kan tage ansvaret for. Barnets forældre må – ifølge medicinen – affinde sig med deres skæbne og kan højst regne med at tilkæmpe sig en økonomisk skadeserstatning. Men ikke nok så mange penge kan gøre skaden god igen. Man kan ikke forestille sig hvilke lidelser, der bliver påført familier, som kun ville gøre det bedste for deres børn, og som ikke tidligere havde hørt noget om vaccinationsskader. Mange ægteskaber går i stykker som følge af denne svære prøvelse. Børneinstitutioner er ikke glade for at tage disse børn, idet de er helt klar over hvilke fordringer, det stiller til dem. 

Svært skadede børn kræver en kæmpeindsats med hensyn til omsorg og pleje i forhold til andre handicappede børn. De er hele tiden henvist til at skulle have hjælp, da de hverken kan spise selv, vaske sig, tage tøj på eller gå på toilettet. For det meste kan de ikke tale eller på anden måde – for eks. ved hovedbevægelser – vise, hvad de trænger til.

Fordobler Børnevaccinationsprogrammet antal tilfælde af Diabetes ?

I Børnevaccinationsprogrammet 2016 indgår hepatitis B vaccination i en alder af 3 mdr. I denne forbindelse kan nævnes at læge og Immunolog Dr John Classen ved “Classen Immonotherapies”, i 1999  offentliggjorde forskningsrapporter *1) som forbinder vacciner i Børnevaccinationsprogrammet mod hepatitis B og andre sygdomme med udvikling af insulinafhængig diabetes – en autoimmun sygdom.

Dr. Classens arbejde viste, at vaccinationer 2 måneder efter barnets fødsel var forbundet med en forøger øget risiko for autoimmune sygdomme. Data fra en lille undersøgelse offentliggjort af den amerikanske regering synes at støtte hans data og viste, at når hepatitis B vaccinationen blev givet, efter 2 måneder, var det forbundet med en fordobling af risikoen for diabetes. Vaccine-induceret autoimmunitet er et stort problem for folkesundheden på grund af antallet af vaccinedoser givet og den store procentdel af mennesker med udiagnosticeret inflammatoriske tilstande.

Hvordan virker en vaccine?

Når et barn vaccineres, dannes der antistoffer, deri en vis grad  beskytter mod sygdommen på sammen vis, som hvis barnet havde haft sygdommen.  Når barnet senere møder den pågældende virus eller bakterie, kan kroppen huske det, og antistofferne bekæmper da mikroorganismen. Man siger, at barnet er blevet immunt.  

Hvad forældrene bør gøre FØR en Vaccination

Forældre som alligevel vil lade deres børn vaccinere, bør under ingen omstændigheder lade dette ske før barnet er fyldt 3 år. 

Før dette tidspunkt kan børn som regel ikke give udtryk for, hvordan vaccinationen har virket på dem, om de har haft smerter, kramper etc. Barnet kan efter det tredie leveår selv tale, hvilket i tilfælde af en retssag vil gøre det væsentligt lettere at vinde en erstatningssag.

Også af en anden grund er vaccination før 3 år ikke tilrådelig. Jo yngre et barn er, jo mere modtageligt er det for vaccinationsskader. De vigtigste modningsprocesser i organismen, for eks. myelinskedens beskyttelse af nerven, finder først sted efter det tredie leveår. Hos børn under 3 år er der større fare for en skjult vaccinationsskade, fordi det er tydeligere at se barnets reaktioner, jo ældre det er. Jo yngre et barn er, jo længere varer det, før vaccinationsskaden kan ses (snigende vaccinationsskade).

Forældrene bør før en vaccination lade barnet få en individuel undersøgelse af lægen, så man kan udelukke eventuelle sygdomme. Hvis man ikke kan det, bør vaccinationen udsættes. Denne forholdsregel er nødvendig, for at man kan se kontraindikationerne.

En dokumentation af barnets helbredstilstand kan også være af stor værdi som bevismateriale ved en eventuel senere erstatningssag. En sådan sag er imidlertid ret umulig at gennemføre i praksis. Inkubationstiden for børnesygdomme er 2-3 uger. Man ville være nødt til helt at isolere sit barn fra omgivelserne i denne periode for at kunne udelukke, at det er blevet smittet.

•  Børn, der ikke bliver ammet, har et svagere immunsystem og er derfor særligt udsatte for vaccinationsskader.

•  Børn, der bliver ammet, er i det første leveår beskyttet mod alle børnesygdomme (med undtagelse af kighoste) på grund af antistoffer i modermælken, hvis deres mor har haft sygdommene. At ville beskytte dem yderligere med noget så farligt og tvivlsomt som en vaccination, er direkte tåbeligt.

•  Undgå cocktail-vaccination

Der er en sjældenhed, at et barn har to børnesygdomme på samme tid. Hahnemann (Homøopatiens grundlægger) skriver i sin Organon, at en akut sygdom som regel udelukker en anden infektionssygdom. Men børnesygdomme kan godt komme ret hurtigt efter hinanden. Så hvis man har mulighed for det så få vaccinationerne enkeltvis istedet for samlet er det klart det bedste. 

Kontraindikationer i forbindelse med Vaccination

1.Alle kroniske sygdomme
Al slags udslæt (arp, neurodermitis etc)
Høfeber, allergier Medfødte allergiske svagheder. For tidligt fødte. Sent udviklede

2. “Vaccination med DPT-vaccine frarådes principielt, hvis der har vist sig en forbigående nedgang i antallet af blodplader eller neurologiske komplikationer efter en tidligere difteri-, pertussis- og/eller tetanus vaccination. (Brugsanvisning fra medicinalfirmaet Bemingwerke)

3. Syge børn, der er i rekonvalecenter i en inkubationsperiode (dvs. børn, som man formoder eller med sikkerhed ved er blevet smittet, og som nu er ved at blive raske) bør vente med vaccinationen.

4. Børn som har en  forbigående svækkelse af immunsystemet pga. af lettere, akutte sygdomme såsom forkølelse, lettere infektioner,
diarré, fejlernæring, vitamin- og proteinmangel. Forøget modtagelighed for infektioner. Dårlig almentilstand

Hvad forældrene bør gøre EFTER en Vaccination

Lad ikke dit barn være ude af syne i mindst 3 uger efter vaccinationen. Ved den mindste afvigelse fra det normale, for eks. en let trækning af en muskel eller et øjelåg, i vågen eller sovende tilstand, skal du for en sikkerheds skyld indgive påstand om vaccinationsskade. Alvorlige følger kan nemlig først vise sig måneder eller år senere, når man ikke mere tænker på den tidligere vaccination. 

Undersøg om der har været en forbigående nedgang i antallet af blodplader efter en DTP-vaccination. Hvis det er tilfældet, bør der ikke vaccineres mere.

Tvangsvaccination

På vej til et totalitært Regime ?

VaccinationstvangSelv om vi officielt har lov til at fravælge vaccinationer her i Danmark i øjeblikket, så vil myndighederne sandsynligvis indføre tvangs-vaccination når antallet af vaccinerede daler yderligere. Som reaktion på mediernes skræmmekampagner har man set krav fra nogle skræmte forældre om at det burde være lovpligtigt med en vaccination inden børnene kommer i børnehave.  Der er desuden eksempler på folk som er blevet tvunget til at lade deres børn vaccinere. Man kan også blive nægtet indrejse i lande som USA ,hvor vaccination er tvunget. Europa plejer at være lidt bagefter USA.

http://politiken.dk/debat/profiler/trinevillemann/ECE2079409/vi-lever-i-et-vaccinations-diktatur/ NB: Kræver evt. politiken Login

http://nyheder.tv2.dk/article.php/id-71039958%3Afamilien-jubler-lille-alessia-slipper-for-tvangvacci.html

Alt ialt må vi forvente at tvangsvaccination er nært forestående, enten i år (2016) eller i de kommende år. Hermed følger der anvisnnger på hvad man selv kan gøre for at mindske de skadelige virkninger af vaccinen mest muligt ved tvungen vaccination.

Tvangsvaccination og  Nautralisering med Aktivt Kul

Vaccine indeholder forskelige giftige kemikalier. Aktivt kul er i stand til at binde nogle af disse substanser, hvis det er i kontakt længe nok. Det at indtage aktivt kul oralt og anvende aktivt kul omslag over injektion stederne så hurtigt som muligt vil hjælpe med at reducere de negative virkninger af vaccinerne.

Undgå at udfordre myndighedernes autoritet, da dette kan resultere i tvangsfjernelse af barnet. Nævn for Guds skyld ikke noget om at bruge aktivt kul for at neutralisere vacciner til myndighederne, naboer og venner som  går ind for vaccination. Offentheden bliver vedvarende udsat for mediernes løgnehistorier, så de fleste ønsker at tro på at myndighederne ved hvad de taler om. Vi må imidlertid ikke glemme at over halvdelen af sundhedsstyrelsens indkomst kommer fra lægemiddelindusterien – og man bider jo ikke den hånd der fodrer en. 

» Sundhedsstyrelsen lever på medicinalindusstriens penge

Vi nødt til at være vogtere af vores egen sundhed. Vi må gøre vores egne studier for at træffe de bedste valg for os selv og vore børn

Dosis Aktivt Kul ved Vaccination

  1. Tag Aktivt kul oralt umiddelbart før injektionen.
  2. Hav et aktivt kul omslag klar til at give barnet så snart det er vaccineret. F.eks. når man er kommet ud i bilen efter at have forladt klinikken. Giv samtidigt barnet aktivt kul oralt.
  3. Fortsæt med at give barnet aktivt kul oralt og som omslag i en uge.

Læg et enkelt omslag med aktivt kul direkte på huden, med et stykke plastik over. Omslaget holdes på plads med noget englehud. Skift omslaget efter en time og herefter hvier 4 time resten af dagen. Lad barnet sove med et omslag hver nat i en uge.

Indvortes (helst på tom mave):

1 dag: 1 gang før vaccinationen 1 gang efter vaccinatinen og 1 gang mere i løbet af dagen.

De næste 6 dage. Halv portion 2 gange dagligt

Dosis afhænger af mængden af barnets alder og vægt.

1-2 år    1 spiseskefuld Aktivt kul (10  gram) i vand – drik 1 glas  vand bagefter

3-5 år    2 spiseskefuld Aktivt kul (10  gram) i vand – drik 1-2 glas  vand bagefter

Fortyndet Aktivt Kulvand for babyer og små børn

Babyer og små børn kan man ikke tvinge til at drikke vand. Man kan derfor lave fortyndet Kulvand som kan drikkes i løbet af dagen.

Rør 1 spiseske aktivt kul op i en kop med i 1/3 L varmt  vand. Aktivt kul mister ikke sin kraft ved kogning. Lad det bundfælde sig i et par minutter og hæld så det grå vand op i en anden kop. Efte ½ time er blandingen afkølet og  klar til brug. Man kan gentage denne proces flere gange i løbet af dagen med det samme kul. Alt efter barnets alder kan man komme blandingen i sutteflaske eller den kan suges op med sugerør. Man kan blande noget juice i så blandinge er mere attraktivt for børn.

Se også:» Aktivt Kul – Alternativ Behandling» Aktivt kul Mod Forgiftning

Litteratur:

 Isaac Golden – Vaccination & Homæprophylaxis ? A review of Risk and Alternatives 

Isaac Golden – Vaccine Damaged Children

Vaccinationer – er de sikre og effektive. Mette-Lone Albrechtsen & Else JensenForlaget Klitrosen. 

Sundhedsvæsen eller Medicinalindustri – Forlaget Klitrosen    

Medicinforgiftning – Lars Wentzel Bærholm – Forlaget Klitrosen 1995

 Noter:

*1)» Public should be told that vaccines may have long term adverse effects*2) » Measles Vaccine Efficacy Evaluated by Case Reference Technique.» http://www.indianpediatrics.net/june2002/june-556-560.htm

 

 Udgivet d. 28/4-2016 af Kristian