Aterosklerose Åreforkalkning Arteriosklerose Alternativ Behandling

Åreforkalkning Alternativ Behandling

Lad os først få en grundlæggende forståelse for hvordan Åreforkalkning og hjerte-kar-sygdomme opstår.

Efterhånden som man bliver ældre bliver  arterierne (pulsårerne)  mere stive. Arteriosklerose betyder hårde arterier og betegner alle ændringer, der gør at arterierne bliver stivere. Den mest almindelige årsag til arteriosklerose er Åreforkalkning (aterosklerose) hvor der sker en forsnævning af blodkarrene. 

Som en følge af denne forsnævring i blodkarrene pga. Åreforkalkning, får vævene ikke tilstrækkeligt med ernæring, hvilket giver en række kedelige symptomer.

Der kan være tale om brystkrampe (angina pectoris), hvor hjertemusklen i en kortere periode får for lidt blod. Langt mere alvorlig er en blodprop i hjertet som også kaldes akut myokardie infarkt.

Hvilke symptomer som opstår ved Åreforkalkning afhænger af hvilke arterier der bliver angrebet. I værste fald er det hjernen eller hjertet der mangler blod og derved ilt, men svigtende blodforsyning til livsvigtige organer som nyrer og lever er også et resultat af Åreforkalkningen.

Rovdyr får ikke Åreforkalkning  

Fordi de selv producerer C Vitamin

Rovdyr får ikke hjerteanfald men planteædere gør. Hovedårsagen til, at rovdyr ikke får hjerteanfald, er at de selv producerer C-vitamin i kroppen – mellem 1 og  20 gram dagligt hvis man sætter deres vægt i forhold til menneskekroppen.

C Vitamin er arterievæggenes ”cement” og optimale mængder C-vitamin stabiliserer arterierne. Vi mennesker kan ikke producere et eneste c vitamin molekyle i vores krop og vores C vitamin reservoir er 10-100 gange lavere end C vitamin niveauerne i dyr.

I modsætning til tidligere, er det de færreste mennesker, der i dag får tilstrækkelige vitaminer og mineraler via kosten. Fødevareforarbejdning, langtidsopbevaring, mikroovn, udkogning mm.  ødelægger de fleste vitaminer i fødevarer.

Se også Dr. Raths formel mod Åreforkalkning

Åreforkalkning  – En tidlig form for skørbug

Den tætte forbindelse mellem C-vitamin-mangel og ustabilt kropsvæv blev opdaget for længe siden, da man fandt ud af at C – vitaminmangel gav skørbug. Forbindelsen mellem C – vitaminmangel og hjerte-kar sygdomme har man tilsyneladende overset eller forsømt.

Selv om disse kendsgerninger har været kendt i århundreder, bliver de ikke anvendt i medicinen i dag.Det er nok også mere lukrativt at sælge medicin end citroner. Den vigtigste årsag til hjerteanfald og slagtilfælde er en skørbugs lignende tilstand i arterievæggen. 

Sund Blodkar
Sundt Blodkar

Optimal indtagelse af C-vitamin fører til den optimale produktion og funktion af kollagen molekyler. Stabile blodkarvægge tillader ikke at der udvikles Åreforkalkning.

Skørbug
Skørbug

Denne illustration viser et blodkar med skørbug. Den samlede nedbrydning af kroppens C vitamin reserver, som de fandt sted hos sømænd for mange århundreder siden, førte til en gradvis nedbrydning af kroppens bindevæv, herunder blodkarrenes vægge. Tusindvis af sømænd døde i løbet af få måneder af blodtab, idet blodkarrenes vægge blev utætte. 

Åreforkalknng pga. C vitaminmangel

Dette billede illustrerer at Åreforkalkning og hjertekarsygdomme forekommer som en mellemting mellem de førnævnte to betingelser.

Den gennemsnitlige kost indeholder nok C vitamin til at forhindre åben skørbug, men ikke nok til at sikre stabile, forstærkede arterievægge. Som en heraf vil der opstå millioner af små revner og læsioner langs arterievæggene især i kranspulsårerne. Det er interessant i denne forbindelse, at blodårer uden Åreforkalkning ikke har disse sprækker.

Blodtryksfaser
Systoliske tryk  – Diastoliske tryk

Kranspulsårerne er mekanisk de mest stressede arterier, fordi de bliver presset flade ved hjertets pumpefunktion mere end 100.000 gange dagligt, hvilket svarer til en haveslange der bliver trådt på. Det systoliske tryk er når hjertet trækker sig sammen og det diastoliske tryk er når hjertet hviler.

Endothelet

Endothelceller, der er et ekstremt tyndt lag celler, som dækker indersiden af blodkar og hjerte. Åreforkalkning er en følge af skader på endothelet.

Giftige toksiner i kredsløbet såsom frie radikaler, tobaksrøg, sukker og infektioner forværrer skaderne. Talrige grundige studier har bekræftet, at en nedsat endothel funktion er knyttet til alle større koronare hjertesygdomme.

Endotelet
Endothelet i et blodkar

Selmom endothelet er meget tyndt, er det også meget kompleks i sin funktion. Det regulerer blodets balance og hvor meget blodkarvæggene skal trække sig sammen.

Hvis blodkarrene trækker sig for meget sammen vil det føre til forhøjet blodtryk. Hvis blodets ligevægt bliver forstyrret lokalt, vil der blive aflejret blodplader. Kroppen forsøger at reparere endothelet gennem en inflammations proces.

Åreforkalkning med lille blodprop

Kolesterol og andre reparationsmatrialer fremstilles i et stadigt stigende tempo i leveren og transporteres via blodbanen til arterievæggene for at reparere skaderne. Eftersom kranspulsårerne må modstå flest strabadser kræver de den mest intensive reparation.

Efterfølgende kommer kolesterol, lipoproteiner og andre størrelser på banen for at reparere disse læsioner. Som følge af denne reparation bliver blodårerne mere snævre end før da tætningsmatrialet jo fylder op. Da ubalancerne først sker på endothelet, er det her inflamationen aflejres.

Trombocyt aggregation

Trombocyt aggretion er en proces som forværrer Åreforkalkningen. Blodplader,(thrombocytter), er celler der bliver aktiverede ved blødninger og ved skader på blodkar. Nogle af stofferne i blodpladerne stimulerer væksten af bindevævsceller. Ved brud på endothelet fæstner blodpladerne sig til det beskadigede område sammen med kollagen.

Efterhånden opstår der en tæt masse af blodplader på det beskadigede område der indsnævrer arterierne. Desuden udløses en proces som kaldes blodpladeaktivering hvor blodpladerne omdannes til en slags små muskelceller.

Disse processer er er fortrinlige til at standse blødninger men uhensigtsmæssige når de opstår hvor det kun er endothelet der er beskadiget,( og blodkarret ellers er intakt,) pga. C – vitaminmangel idet de kan forårsage blodpropper.

Ved kronisk lav indtagelse af vitaminer kan denne reperationsproces fortsætte i årtier. Over mange år, vil denne lappeløsning overkompensere så der udvikles Åreforkalkning. Aflejringer i hjertets arterier kan i sidste instans føre til hjerteanfald.

Kollagen – Blodårernes Armering

C Vitamin bidrager på mange forskellige måder til at bekæmpe hjertekarsygdomme. Det er en vigtig antioxidant, og det tjener som en cofaktor for mange biokemiske reaktioner i kroppens celler.

Den vigtigste af C-vitaminets funktioner i forebyggelsen afhjerteanfald og slagtilfælde er dets evne til at øge produktionen af kollagen, elastin (elastiske protein) og andre molekyler vi har til at forstærke kroppen. Denne biologiske armering udgør bindevævet, der omfatter ca.50 % af alle proteiner i vores krop.

Kollagen har samme strukturelle stabilitets funktion for vores organer som jern armerings stænger har  for en skyskraber. Øget produktion af kollagen betyder en  forbedret stabilitet for den 100.000 km lange rørledning som udgør vores arterier, vener og kapillærer. 

Pauling/Rath’s Patenterede Vitaminsystem til naturlig fjernelse af Åreforkalkning 

Grundlaget for at fjerne Åreforkalkning er at starte en helingsproces i arterievæggen, der er blevet svækket af kronisk mangel på vitaminer. Udover C vitamin, som stimulerer produktion af kolagenmolekyler, er andre bestanddele af Dr. Raths anbefalinger for celle helbredelse også afgørende for denne helingsproces.

Da arterievæggen er svækket pga. manglende  vitaminer, finder kroppen på en nødløsning til at stabilisere arterievægen på. For det første deponeres der lipoproteiner fra blodbanen. For det andet aflejres der muskelceller på det beskadigede sted. Disse faktorer  bestemmer størrelsen af plak og dermed udviklingen af Åreforkalkning i kransårerne.

Enhver behandling, der er i stand til at vende disse to mekanismer ved Åreforkalkning kan også overvinde selve hjertesygdommen. Næringsstofferne i dr. Raths anbefalinger påvirker synergetisk begge de nævnte mekanismer på følgende måder:

1· Stabile arterievægge gennem optimal kollagen produktion:

Kollagen molekylerne i vores krop er proteiner der er sammensat af bla. aminosyrerne lysin og prolin. Vi ved allerede, at C-vitamin stimulerer produktionen af kollagen i arterievæggenes celler. En optimal tilførsel af lysin, prolin og C-vitamin er en afgørende faktor i den optimale regenerering af bindevæv i arterievæggene og, derfor, den naturlige heling af hjerte-kar sygdomme.

2 · Indskrænkning af muskelcelle tumoren i arterievæggen:

Ved en optimal forsyning af essentielle næringsstoffer, vil de glatte muskelceller i arterievæggen producere tilstrækkelige mængder af funktionel kollage, hvilket sikrer optimal stabilitet af arterievæggen. I modsætning hertil fører utilstrækkelig vitaminmangel til produktion af defekte og dysfunktionel kollage molekyler.

Desuden danner disse glatte muskelceller en Åreforkalknings svulst. Dr. Aleksandra Niedzwiecki og andre forskere fandt ud af at C og E vitamin kan indskrænke disse tumorer.

3 ·“Teflon” beskyttelse af arterievæggen og tilbageførsel af fedtaflejringer i arterievæggen:

Lipoproteiner er transport molekyler, som sørger for at kolesterol og andre fedtmolekyler cirkulerer i blodet og hægter sig fast i arterievæggen.

I mange år antog man, at LDL (low density lipoprotein eller ” dårligt kolesterol “) er det primære transport molekyle, som er ansvarlig for deponering af fedt i arterievæggene.

I dag ved vi, at en variant kaldet lipoprotein (a) er 10 gange farligere end LDL. Lipoprotein (a) er et ekstra klæbrig protein der omgiver LDL molekyler og ophobes inde i arterie væggene. Det er således ikke kolesterol – eller LDL niveauer, der afgør risikoen for en hjerte-kar sygdom, men mængden af lipoprotein (a) molekyler.

Lipoprotein
1. Lipoprotein (a) klæber sig fast i arterievæggen

 

Det primære terapeutiske mål for forebyggelse af fedtdepoter i arterievæggen er derfor at neutralisere lipoprotein (a) molekylernes klæbrighed og forhindre at de hager sig fast på indersiden af arterievæggene.

Teflon aminosyrer
2. Lipoproteinet indkapsles

Dette kan opnås ved de naturlige aminosyrer lysin og prolin. De danner et beskyttende lag omkring lipoprotein (a) molekylerne. 

Artherosklerose Helbredelsesproces
3. Lipoprotein løsrives fra arterievæggene

Derved løsrives  lipoprotein molekylerne fra arterie væggene og de bliver sendt med blodet til leveren hvor de brændes. Dette genskaber blodkarrenes sunde tilstand og eftersom det er en naturlig proces, er der ingen bivirkninger. Lysin og prolin forhinder desuden deponering af  nye fedtmolekyler.

 

4 · Antioxidant beskyttelse i blodstrømmen og arteriernes vægge

Biologisk oxidation er en ekstra mekanisme, som fremskynder udviklingen af Åreforkalkning, hjerteanfald og slagtilfælde. Frie radikaler, aggressive molekyler i cigaretrøg, bilos og smog beskadiger lipoproteinerne i blodet og arterievæggenes væv. Derved forøges yderligere Åreforkalkningens størrelse.

C Vitamin, E vitamin, betacaroten og andre komponenter i dette program  tilhører den stærkeste gruppe af naturlige antioxidanter og beskytter hjerte-kar systemet fra oxidative skader.

Tilbageførslen af fedtaflejringer i arterievæggen er en almindelig proces i naturen. Bjørne, pindsvin og andre dyr som ligger i vinterhi bruger denne proces under vinterdvalen, hvor de ingen vitaminer får fra kosten og hvor C vitamin produktionen i kroppen falder til et minimum. Som følge heraf lagres fedtmolekyler fra blodet i deres arterievægge.

Når dyrene vågner fra dvalen om foråret, forøges deres vitamin forsyning drastisk gennem kosten og egen produktion i kroppen. Med denne forøgelse af vitaminer forsvinder fedtaflejringerne i arterievæggene gradvist og arterierne genvidere deres naturlige stabilitet og funktion.

Løsningen på gåden om menneskets hjerte-karsygdomme er et slående eksempel på, hvordan et tæt kig på naturen kan hjælpe os til at finde løsninger på menneskelige sygdomme.

Dr. Raths formel mod Åreforkalkning

NB. Hvis du indtager medicin så tal med lægen før du evt. starter på kosttilskud !

1. Dr. Rath’s Arterieforte:1 tablet dagligt

2. Dr Rath’s Vitacor Plus: 1 tablet 3 gange dagligt.

3.Dr. Rath’s B Vitamin Kompleks: 1 tablet 2 gange dagligt

Leveringstiden er omkring en uge.  Ordreformular for Danmark kan hentes her i pdf eller i Word.

Kosttilskud mod Åreforkalkning og Hjerte-Kar Sygdomme

Hvis man synes kan man evt. supplere med nogle kosttiskud fra Iherb.com USA. Varerne ankommer ca. 3-4 dage efter bestillingen – sendt med DHL. Følgende kosttilskud fra velrenommerede firmaer er udvalgte ud fra høj kvalitet og renhed, så vidt muligt uden fyldstoffer.

Alfa Lipoinsyre kaldes også alfa liponsyre eller ALA ,er en vand- såvel som fedtopløseligt kraftfuld antioxidant. Derved kan lipoinsyre neutralisere frie radikaler i både de fedrige og vandige regioner af celler i modsætning til C-vitamin, som kun er vandopløseligt, og E-vitamin, som kun er fedtopløseligt. Som sådan kan Lipoinsyre genbruge kroppens C og E vitaminer. Derfor kaldes Lipoinsyre en ”universel antioxidant” Desuden medvirker lipoinsyre i omdannelsen af kulhydrater og fedtstoffer til glukose (blodsukker) og fedtsyrer. Blodsukkeret omdannes til energi til cellerne.

Ud over at fungere som et slags termometer for kroppens antioxidant netværk, er lipoinsyre den eneste antioxidant, der kan øge niveauet af intracellulært glutathion. Glutathion er en vandopløseligt antioxidant, som har en enorm betydning for at immunsystemet fungerer optimalt

Forsøg med mus *6 har vist at alfa lipoinsyre reducerer Åreforkalkning. Forskningen viser at der er meget få bivirkninger ved at indtage 300-600 mg Alfa-lipoinsyre dagligt. Source Naturals har vegetabilske ALA tabletter. Man kan nøjes med 1/4 tablet dagligt (25 mg)

Lipoic Acid tabletter

Betacaroten er det fedtopløseligt stof, som giver guleroden dens gule farve. Betacaroten omdannes i kroppen til A vitamin og virker tillige som en stærk antioxidant. Ligesom E vitamin bliver betacarotenerne fortrinsvis transporteret rundt i blodet sammen med lipoproteinerne. Mange kliniske studier har bekræftet at betacaroten modvirker oxidativt stress og forhindrer at disse fedtsyrer skader hjerte-kar systemet. Ligesom E vitaminer nedsætter betacaroten risikoen for at blodet klumper sig sammen i årene. Ved at indtage fødevarer med et stort indhold af betacarotener vil man have mindre risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdomme og cancer. Der indgår betacarotener og andre carotener i Vitacor plus. B Vitaminer er vandopløselige ogvigtige for hjertet og blodkarrenes sundhed. B-vitamin komplekset understøtter sammen med C vitamin og magnesium cellernes normale energiomsætning. B Vitaminerne er vigtige cofaktorer. Cofaktorer er nogle ganske små molekyler (uorganiske eller organiske) der må være til stede for at et enzym kan fungere. 3 tabletter Vitacor plus indeholder: 7 mg B1, 7 mg B2, 45 mg B3, 40 mg B5, 10 mg B6 og  20 µg  B12.

Folat er et meget vigtigt næringsstof til produktion af røde blodceller og iltforsyning. Der indgår 90 µg  Folat i 3 tabletter Vitacor plus

Biotin er nødvendig til forbrændingen af kulhydrater, fedtstoffer og proteiner. Der indgår ca. 65 µg  Biotin i 3 tabletter Vitacor plus. C Vitamin beskytter den naturlige heling af arterievæggene. Det er det uundværlige næringsstof for hjerte-kar systemet idet det regulerer, hvor meget kollagen cellerne producerer og bestemmer dens optimale struktur. Det er vigtigt til at fjerne Åreforkalkninger.

Den kendte videnskabsmand  Dr Linus Pauling, anbefalede 6-18 gram C vitamin dagligt for at forebygge og kurerer Åreforkalkning og andre hjerte-kar sygdomme. Selv  tog han  18 gram C vitamin i slutningen af sit 93 årige lange liv.

Mega-dosis C vitaminer har meget få bivirkninger. Den mest almindelige forekomst er diarré og dette er en fysiologisk reaktion, der afspejler at vævet har fået nok C vitamin og det er kroppens naturlige måde at fjerne overdreven C vitamin. Indtagelse af den mængde C Vitamin, der fører til diarré kaldes tarm tolerancetærskel (BTL). Denne bivirkning er normalt harmløs. Når vi får diarré, reducerer vi blot doseringen til BTL er nået.

Oxidativ er et kemisk stress i cellerne, der stiger i takt ved øget mængde af de frie radikaler. Frie radikaler er aggressive atomer, der stjæler ilt-atomer fra de andre molekyler.  E-vitamin, C-vitamin, B2 vitamin, zink og selen beskytter cellerne mod oxidativt stress.

Ifølge Dr. Lam er C vitamin i mineralsk form undertiden at foretrække ved stor dosering, da de er mindre irriterende for maveslimhinden. Bioflavanoider indgår også i anbefalingerne da de medfører en synergetisk forbedring af C vitaminernes oxidations- virkninger. Da C-vitamin er vandopløseligt og tisses ud af kroppen i løbet af få timer, bør man sprede indtagelsen til flere gange over hele dagen.

California Gold Nutrition får deres C vitamin fra Skotland, som er kendt fra deres høje kvalitet og er det eneste  sted i Europa hvor man stadig fremstiller C vitamin.  Man kan indtage ½ –  teskefulde 3  gange dagligt (ca. 7½ gram), før eller til måltidet.

C-Vitamin Pulver

Man kan også overveje den fedtopløselige form af C-vitamin der kaldes ascorbylpalmitat. Sidstnævnte forbliver i kroppen længere end vandopløselig askorbinsyre og da det er fedtopløseligt kan det bedre trænge ind i vævene end den vandopløselige C vitamin. 

Source Naturals laver et godt og billigt ascorbylpalmitat pulver. Man kan indtage 250 – 500 mg dagligt (¼ – ½ teskefuld dagligt). Månedlig udgift 20-40 kr. Man indtager 250 – 500 mg dagligt (¼ – ½ teskefuld).

Ascorbyl palmitate

Hvis det kniber med at absorbere C Vitamin så prøv Liposomal C som absorberes bedre. Nogle sparer penge ved selv at fremstille Liposomal C Vitamin hjemme i deres køkken. Nogle vil finde det lette at købe produktet f.eks hos Dr. Mercola. Man indtager 2 kapsler dagligt.

Liposomal Vitamin C

Chondroitinsulfat er vigtigt til at sikre at blodkarrenes bindevæv, som bygger blodkarrene, er stabile, integrerede og velfungerende. Virker sammen med gulcosamin som en cement for blodkarrenes bindevæv. Der indgår 80 mg Chondroitinsulfat i Arterieforte. D vitamin optimerer omsætningen af kalk og fjernelse af kalk aflejringer i arteriernes vægge. Der indgår ca. 4,18 µg (ca 167 I.U.) D Vitamin tilsammen i 3 Vitacor plus tabletter  og 1 stk Arterieforte.E Vitamin er det vigtigste fedtopløselige antioxidant vitamin , og  beskytter, især cellernes membraner i hjerte-kar systemet. E vitamin forhindrer også de frie iltradikalers ødelæggende virkning.

E Vitamin bæres rundt i kroppens kolesterol.  Hvis man indtager E vitamin i optimal mængde kan kan det forhindre disse fedtpartikler i at beskadige indersiden af blodkarrenes vægge. Det har vist sig at E vitamin gør blodpladerne i kredsløbet mindre klæbrige. Derved bliver blodet tyndere, hvilket formindsker risikoen for blodpropper. Der indgår 118,6 mg E Vitamin tilsammen i 3 tabletter Vitacor plus og 1 Arterieforte.

 Kobber understøtter stabiliteten af arterie væggene, ved en forbedret tværbinding af kollagen molekyler. Der indgår 910 µg kobber i Vitacor plus. L-Carnitin er et vandopløseligt vitaminagtigt stof, som er nødvendigt for omdannelse af fedt til energi. Kroppen kan selv producere L-carnitin af aminosyrerne lysin og metionin, hvis der er tilstrækkeligt med C vitamin tilstede. Kliniske undersøgelser har vist at et carnitin tilskud kan  forbedre jertets pumpefunktion og ydelse.

Der indgår 35,1mg L-Carnitin i Vitacor plus. Da det er i underkanten anbefales det et ekstra tilskud i en periode. Man kan få L-Carnitin som rent pulver. ¼ teskefuld svarer til ca 2 gram. Magnesium, er afgørende for en optimalt mineral balance i de celler som udgør blodkarrenes vægge og  en forudsætning for at blodkarrene kan være afslappede. Magnesium Oxid regnes for en af de bedste former for magnesium tilskud. Nordiske Næringsstofanbefalinger 2012 anbefaler 280 – 350 mg magnesium for henholdsvis kvinder og mænd. N-acetyl-glucosamin . Glucosamin er et naturlig aminosukker  der er nødvendig for den optimale produktion af glycosaminoglycaner. Glucosaminoglycaner er  centrale komponenter i bindevæv, der er nødvendige for at opretholde integriteten og den optimal struktur i blodkarrenes vægge. Der indgår 90 mg N-acetyl- glucosamin  i Arterieforte.Prolin og L-Lysin er vigtige til opbygningen af kollagen og bindevæv, herunder blodkarrenes. Sammen med C-vitamin kan der derfor opnås optimale betingelser for bindevævet så blodkarrene forbliver smidige og elastiske. L-Lysin og Prolin har begge en stærk affinitet til det farlige lipoprotein (a) – kaldes også Lp (a) og danne et beskyttende lag (lidt ligesom en “Teflon” belægning), som forebygger Åreforkalkning og som endda fjerner allerede eksisterende aflejringer.  Prolin holder af at være i olie mens Lysin foretrækker vand. Tilsammen er Prolin og L-Lysin derfor tilgængelige i alle cellemiljøer.

Mennesker med eksisterende hjerte-kar sygdomme kan ifølge Dr. Rath forøge deres daglige indtagelse af lysin og prolin til flere gram. Linus Pauling anbefalte 3-6 gram Lysin dagligt. Dr. Rath anbefaler ½ – 2 gram Prolin dagligt. Ifølge Dr. Lam skal man have 1 – 5 gram lysin og 1 – 2 gram prolin dagligt for at forebygge og kurere Åreforkalkning.

Man kan med fordel indtage ½ -1 strøget teskefuld L-Lycin  (ca. 1-2 g) 3 x dagligt sammen med C Vitamin. Ved svære hjertesygdomme skal man have maximum. Prolin ½ teskefuld (ca. 1 g.) 2 gange dagligt sammen med C vitamin.  Alternativt kan man indtage 4 tabletter dagligt  af Source Naturals Prolin og Lysin  tabletter. 

Prolin/Lysin tabletter

Pygnogenol. Pycnogenoler er en type bioflavonoider, med bemærkelsesværdige egenskaber og som har flere vigtige funktioner i  hjerte-kar systemet:

  • Pycnogenoler er 20 gange så kraftige antioxidanter end C vitamin.
  • Pycnogenol  arbejder sammen med C-vitamin og E-vitamin i forebyggelsen af skader på  hjerte-kar systemet fra frie iltradikaler. 
  • Pycnogenoler har sammen med C vitamin en særlig evne til at stabilisere blodkarvæggene og kapillærer. Pycnogenoler binder sig til elastin, den vigtigste molekyle for blodkarenes smidighed og beskytter elastin molekylerne mod nedbrydning fra enzymer.

Der indgår 1,5 mg Pygnogenol i Arterieforte. Hvis man har brug for ekstra har Natural Factors  pygnogenol i kapsler. Man indtager 1-2 kapsler dagligt

Pygnogenol

Q10 er et enzym som i høj grad styrker hjertets muskler og optimerer dets yderevne. Et studie *5) fra 2014 viste at et tilskud af Q10 næsten kunne halvere antal hjerte komplikationer og hjertedødsfald. 

Q10 arbejder synergetisk sammen med de 2 endogene antioxidanter, L-Carnitin og Alfa Liponsyre (lipoinsyre), idet de modvirker aldring ved at reducere de frie radikaler. De forbedrer desuden mitokondriernes funktion og beskytter hjertet og blodkarrene. Der indgår 6,9 mg Q10 i 3 stk Vitacor plus. Da det er i underkanten er det nødvendigt med et ekstra tilskud.

Man indtager 1 kapsel dagligt sammen med et måltid

Q10

Resveratrol  er en antioxidant som bla.  fremstilles af roden af Japansk Pileurt (Fallopia Japonica), og vindruer, som Dr. Rath anbefaler mod Åreforkalkning. Resveratrol hjælper ved at hæmme at blodpladerne klumper sig sammen  og opretholder hermed en sund blodgennemstrømning. 

Resveratrolekstrakt  fås hos Paradise Herbs  i vegetabilske kapsler, uden fyldstoffer. Produktet hedder Resveragrape. 1 kapsel dagligt er tilstrækkeligt.

Resveragrape

•  Taurin er en stærk svovlholdig aninosyre og antioxidant, der findes i alle kroppens cellemembraner.  Kroppen kan selv danne taurine, men næppe tilstrækkeligt under stress og kraftigt muskelarbejde som f.eks. ved hjerte-kar sygdomme. Studier *4) har vist at Taurin styrker hjertet ved hjertesvigt. Taurin er i stand til at styrke hjertets muskler og opretholde ordentlig calcium balance. Sammen med Q10,carnitin og magnesium er taurin er i stand til at stabilisere hjerterytmen.

Taurin indgår i Dr. Raths  Enercor som sælges i EU. Alternativt kan man få rent Taurin ulve fra Now Foods. 1 knivspids –  (ca 200 mg ) dagligt er tilstrækkeligt. Taurin er som tilskud ufarligt i doser op til 3 gram. Dog bør man ikke give tilskud ved for højt kalium niveau.

Taurin

Forskning i Åreforkalkning og C Vitaminmangel

I de eneste 30 år anvender stadig flere mennesker store doser af C-vitamin sammen med lysin, prolin, og carnitin til forebyggelse og behandling af hjertesygdomme. Skønt denne terapi ikke indgår i konventionel medicin, har mange velgennemførte studier bevist effektiviteten af disse naturlige stoffer.

Højere C vitamin niveauer giver lavere risiko for hjerte-karsygdomme og tidlig død.

En dansk undersøgelse, der blev offentliggjort i 2015 *10),  fulgte mere end 100.000 personer, fandt forskerne ud af at de med den højeste indtagelse af frugt og grøntsager havde en 15 procent lavere risiko for at udvikle hjertesygdomme og en 20 procent lavere risiko for tidlig død, sammenlignet med dem med der spiste mindst frugt og grønsager.

Undersøgelsen viste også, at den gruppe mennesker med de højeste niveauer af C vitamin i blodet havde signifikant færre tilfælde af hjertesygdomme og lavere dødelighed.

Tidligere forskning *11) har også vist C-vitaminets vigtige rolle for hjertets sundhed. For eksempel afslørede, et studie som blev offentliggjort i American Heart Journal, at hver 20 mikromol / liter stigning af C-vitamin i blodet var forbundet med en reduktion i hjertesvigt og dødelighed på 9 %.

C Vitamin kan formindske Åreforkalkning

C vitaminens gunstige indflydelse på Åreforkalkning har været undersøgt i utallige forsøg. Den canadiske læge Dr. G. C. Willis viste allerede  i 1953, at C Vitamin kan formindske Åreforkalkning. I starten af sit studie, dokumentererede han patienternes atherosklerose aflejringer med angiografi dvs. indsprøjtning af et radioaktivt stof efterfulgt af røntgenfotografi.

Herefter fik halvdelen af patienterne 1,5 g C vitamin C dagligt mens den anden halvdel kun fik hvad der var i kosten.

En kontrol som blev foretaget efter i gennemsnit 10 til 12 måneder viste at de der havde fået C vitamin tilskud i 30 % af tilfældene havde fået formindsket aflejringerne i deres årer. I modsætning hertil var aflejringerne enten de samme eller steget yderligere i den anden gruppe, som ikke modtog ekstra C vitamin tilskud.  

Dr Willes udførte også forsøg *9) med marsvin

Dyr som får for lidt C vitamin udvikler aterosklerose

I et andet  forsøg *7) studerede man  om  utilstrækkelig indtagelse af vitamin C alene, uden andre faktorer involveret, direkte forårsager Åreforkalkning og hjertekarsygdomme. Man gennemførte et forsøg med marsvin, der som en af de få undtagelser i dyrenes verden, ligesom mennesker, ikke kan producere deres egen C-vitamin.

To grupper med marsvin fik præcis de samme daglige mængder af kolesterol, fedtstoffer, proteiner, sukkerarter, salt og alle andre ingredienser i deres kost med en enkelt undtagelse – C vitamin.

Gruppe B fik dagligt 60 mg C-vitamin i deres kost (i forhold til et menneskets kropsvægt. Denne mængde blev valgt for at opfylde den officielle anbefalede daglige tilførsel for mennesker i USA.

Gruppe A modtog 5.000 mg C vitamin per dag, sammenlignet med menneskets kropsvægt.

De dyr i gruppe B som ikke fik ret meget C vitamin udviklede Åreforkalkning, især i områderne tæt på hjertet. Blodårerne hos dyrene i gruppe A forblev sunde og viste ingen aflejringer. Disse aflejringer er ikke resultatet af en kost med højt fedtindhold, men  kroppens reaktion på at arterievæggens struktur svækkes af langsigtet vitaminmangel.

Det følgende billede viser arterievægge undersøgt under et mikroskop. 

(Billede 1) er arterie sektioner fra dyr med højt vitamin C indtag.og viser en intakt celle barriere mellem blodbanen og arterievæggen. Den næsten parallelle orientering som kollagen molekylerne i arterievæggen har, synliggør stabilitet.

1 Højt C Vitamin –  2 Lavt C Vitamin  – 3 En syg arterie

I modsætning hertil har dyrene i gruppe B (Billede 2 ) som havde vitamin mangel, mistet beskyttelsen (defekt celle barriere) og stabilitet (fragmenteret kollagen struktur) i deres arterier.

Billede 3 viser til sammenligning, et billede af kranspulsårerne fra en patient som døde af et hjerteanfald. Bemærk ligheden mellem arterierne i 2 og 3 billede.

Forsøg med genmanipulerede mus
I starten af 2000’erne udgiv en forskergruppe fra University af North Carolina, Chapel Hill en rapport *8) som bekræftede Dr. Raths tidligere opdagelse og som Dr. Raths ser som det endelige bevis for forbindelsen mellem hjerte-karsygdomme og C vitaminmangel.

Forskerne undersøgte arterierne hos normale mus og fandt, at de ikke udviklede Åreforkalkning. Dette var ikke overraskende i sig selv, da mus normalt producerer store mængder af C vitamin og hjerte-kar sygdomme derfor er ukendte hos normale mus.

Ved et eksperiment lukkede de et gen (Gulono-lacton-oxidase, GLO) ned i nogle af musene. Dette gen er ansvarlig for at konvertere sukker (glukose) til C vitamin i musenes lever. Efter operationen er de ikke længere i stand til at producere C-vitamin i kroppen. Musene var herefter i samme situation som mennesker som også mangler det samme GLO gen og derfor heller ikke kan producere C vitamin selv.

Det afgørende spørgsmål var, hvad der ville ske med de genmanipulerede mus, når de – ud over at mangle evnen til at frembringe C vitamin i deres egen krop, også fik for lidt C vitamin i deres kost som de fleste mennesker gør.  Ville deres arterievægge udvikle læsioner og revne? Ville deres kolesteroltal stige i et forsøg på at udbedre skaderne på arterierne.

Svaret på disse spørgsmål er “ja”. Arteriernes bindevævs struktur (kollagen og elastin) hos de mus der havde c vitaminmangel blev svækkede og havde signifikante forhøjede kolesterol niveauer.

Dette eksperiment bekræftede ikke kun Dr. Raths egne opdagelser på dramatisk vis, men lukkede også diskusionen om hvorvidt kolesterol forårsager eller er konsekvensen af hjerte-kar sygdomme. Dette eksperiment bekræftigede ifølge Dr. Rath følgende:

1 • C-vitaminmangel er en primær årsag til hjertesygdomme.

2 • Højt kolesteroltal er ikke årsag til hjertesygdomme, men en følge

3 • At sænke kolestrolniveauerne med medicin, uden at korrigere den underliggende vitaminmangel, bør betragtes som medicinsk fejlbehandling.

Opskriften på Åreforkalkning = Tykt og Klistret Blod

Hvis man har for mange røde blodlegemer, bliver blodet let for tykt. Jo mere trægt blodet er, jo mere forhøjer det blodtrykket og jo større risiko er der for at få et hjerteanfald eller slagtilfælde. Når blodet er for tyk og klæbrigt har det ikke så let ved at flyde gennem blodkarrene  og det stakkels hjerte ender med at skulle arbejde ekstra hårdt for at pumpe blodet rundt. Det betyder at mindre ilt bliver leveret til kroppens væv og organer. Dette er en årsag til træthed som nok kun de færreste læger tænker på.

Den øgede friktion der opstår fra at forsøge at tvinge dette tykke blod gennem tynde blodkar destabiliserer arterievæggene. Det svarer til at suge sirup op gennem et sugerør. Det kan medføre betændelse, Åreforkalknng og blodpropper.

Studier: Tykt blod kan give Åreforkalkning !
Der er en masse af data som indikerer en forbindelse mellem tykt blod og diverse hjerte-kar-problemer. Faktisk har Dr. Gregory Sloop fra Louisiana State University School of Medicine i New Orleans udtalt at alle de store risikofaktorer for åreforkalkning, som dårlig kost, manglende motion, rygning osv.,  i sidste ende skader, fordi de forøger blodets tykhed. *12).

Et almindeligt citeret studie er Edinburgh Artery studiet. Det involverede 4.860 mænd og kvinder. Mændene var  i alderen 45 til 59 år og kvinderne fra 55 til 74 år. Det viste sig, at 20 procent af undersøgelsens deltagere med den tykkeste og mest klæbrige blod, havde 55 procent af samtlige hjerteanfald, slagtilfælde m.fl.,over en 5 årig periode. Forskerne fandt, at forbindelsen mellem blodets viskositet og hjerte-kar-sygdoms var endnu stærkere end forbindelsen mellem hjerte-kar sygdomme og rygning. *13) Viskositet er en væskes træghed eller indre friktion. Vand er f.eks. tyndere end sirup og her derfor en lavere viskositet. 

De 5 kendte risikofaktorer til  tykt og klistret blod

1 Hæmatokritværdien er den andel af blodet, der består af røde blodlegemer. Jo højere din hæmatokritværdi er, jo tykkere er dit blod. For en normal voksen mand er hæmatokritværdien  42 -54 procent og 38-46 % for en voksen kvinde. Det er bedst at være i den nedre ende af skalaen.

Andelen af hæmatokrit i blodet kan sænkes ved at være bloddonor. Dr. Mark Stengler anbefaler til sine klienter at de donerer blod hver 14 dag, indtil hæmmtokritværdierne er normale. Her i Danmark skal man være under 60 år og man kan højest donere blod hver 3 måned. En endnu enklere måde at mindske hæmatokriværdien på, er ved at drikke nok vand i løbet af dagen.

2 • Erythrocyt deformability er den evne de røde blodlegemer har til at ændre form, når de bliver udsat for pres. Et eksempel på dette er, når blodcellerne bøjer sig og folder sig sammen for at kunne trænge gennem kapillærer. Jo mere fleksible de røde blodlegemer er, jo mindre tyktflydende er blodet. Røde blodlegemer bliver lige som os, mindre fleksible med alderen. Blod donationer kan forbedre blodcellernes fleksibilitet, fordi gamle og udtjente røde blodlegemer fjernes, hvorefter der bliver dannet nye.  Det kan også hjælpe at tage omega-3 kosttilskud og have balance i sit blodsukker.

3 • Plasma viskositet refererer til tykkelsen af den flydende del af blodet. Dette er den del af blodet, der ikke indeholder røde blodlegemer, hvide blodlegemer eller blodplader. Ved at drikke nok vand vil man forbedre blodets plasma viskositet.

4 •  Erythrocyt aggregation refererer til den tendens blodcellerne har til at klumpe sig sammen under pres. Vores blod skal være i stand til at størkne, for eksempel for at stoppe blødningen fra et sår eller blå mærker. Men ideelt set sker denne sammenklumpning ikke så aggressivt, at der dannes blodpropper. Dette forhindres sædvanligvis af faktorer som blodets plasma viskositet og dets evne til at ændre form.
 
5 • Temperaturen er den sidste faktor. Blod flyder bedre ved højere temperaturer. Mere forskning er nødvendig, men det lader til, at hvis man holde sin skjoldbruskkirtel … som regulerer kropstemperaturen … i topform, kan det hjælpe med at balancere blodets klæbrighed. Regelmæssig motion forbedrer også kroppens temperatur og kredsløbet. Brugen af saunaer og hydroterapi (skiftevis varme og kolde bade) er også gavnlige.

Se også:

Åreforkalknings dråber Dr. Reckeweg R 12

Noter

*1) (Molecular Aspects of Medicine 15 [1994]: S265).*2) » Coenzyme Q10 in essential hypertension*4) » The potential health benefits of taurine in cardiovascular disease*5) » The effect of coenzyme Q10 on morbidity and mortality in chronic heart failure: results from Q-SYMBIO: a randomized double-blind trial.*6) » Alpha-Lipoic acid prevents the increase in atherosclerosis induced by diabetes in apolipoprotein E-deficient mice fed high-fat/low-cholesterol diet.*7) Fra  » Animals Don´t get Heart Attacks – but people Do – Dr Matthias Rath*8) Fra  » Animals Don´t get Heart Attacks – but people Do – Dr Matthias Rath*9) » The Reversibility of Atherosclerosis*10)The American Journal of Clinical Nutrition May 6, 2015[spacer height=”2px”]*11) » American Heart Journal 2011 Aug;162(2):246-53 *12) » A unifying theory of atherogenesis*13) » Blood viscosity and risk cardiovascular events

Referencer, Litteratur og Links:

» Animals Don´t get Heart Attacks – but people Do – Dr Matthias Rath» Optimal Nutrition for Optimal Health – Thomas E. Levy» A (Patented) Heart Disease Cure That Works – David H. Leake» Anti-Atherogenic Effects of a Mixture of Ascorbic Acid, Lysine, Proline, Arginine, Cysteine, and Green Tea Phenolics in Human Aortic Smooth Muscle Cells» Extracellular Matrix-Mediated Control of Aortic Smooth Muscle Growth and Migration by a Combination of Ascorbic Acid, Lysine, Proline, and Catechins» Forsknings database  i Hjerte-Kar sygdomme og Vitaminer » Natural Healing Encyclopedia Dr. Mark Stengler

Udgivet d. 20/6-2016 af Kristian