Antidepressiv Medicin bivirkninger Antidepressiva Lykkepiller Fontex SSRI

Antidepressiv Medicin/Antidepressiva

Lykkepiller – Fra Rottegift til Medicin 

Ifølge navnet skulle man umiddlebart tro at Antidepressiv Medicin helbreder, eller i det mindste modvirker depression. Dette er imidlertid ikke tilfældet. Antidepressiva virker nemlig ikke på depression og gør mere skade end gavn ved at gøre depressionen kronisk. Egentligt er dette ikke andet end en risiko man kunne forvente. Hovedformålet med antidepressiva, er som ved enhver medicin, at tjene penge. I sin tid udvikledes psykofarmaka på baggrund af rotteforsøg. Man lavede forsøg med sagesløse rotter som fungerede normalt. De stoffer som forstyrrede hjernen blev så udvalgt til lykkepiller og anden medicin til mennesker. *2)

Selv om vi har haft Antidepressiv Medicin i et halvt århundrede er det ikke sandsynligt, at de har en reel og nyttig effekt på depressioner. *1) Derimod hersker der ingen tvivl om de mange skadelige virkninger af medicinen. Medicinalindusterien tørrer regningen af på skatteyderne og patienterne betaler med deres helbred.

I 2008 konkluderede den britiske psykolog Irving Kirch og hans samarbejdspartere at med hensyn til forsøgene med SSRI præparaterne fontex, effexor, serzone og paxil så var der ”disse data taget i betragtning ikke meget bevis, der støttet ordineringen af antidepressiv medicin til andre end de mest alvorlige deprimerede patienter, med mindre andre behandlinger har fejlet med hensyn til at skabe forbedringer.” *17)

For mange år siden anvendte man et stof til placebo som indeholdt antropin. Antropin har den egenskab at det gør munden tør, *3) ligesom det ofte sker, når man tager antidepressive midler. Sådanne forsøg er derfor mere pålidelige end forsøg hvor man anvender konventionel placebo.

Peter Gøtzsche omtaler i sin bog “Dødelig psykiatri og organiseret fornægtelse” en Cochrane oversigt med 9 forsøg med tricyklisk antidepressiva på 751 patienter hvor der blev anvendt antropin i placeboen.*4) Der kunne ikke påvises nogen effekt af medicinen. Tricykliske antidepressiva har været på markedet i over en halvt århundrede. Forgiftninger med dem er livsfarlige og dræber tusindvis af mennesker hvert år i den vestlige verden. Andre analyser af studier, som ikke støttes af medicinalindustrien, har heller ikke kunnet påvise nogen positiv virkning på depressioner med Antidepressiv Medicin. Følgeligt er der ingen grund til at bruge antidepressiva.

Fluoxetin – Rottegiften der blev til Medicin  

Når vi taler om lykkepiller så er det sædvanligvis antidepressiv medicin af SSRI-typen vi taler om. Fluoxetin, som  er  et aktive stof i prozac (Handelsnavne bla. fontex, flutin, fondur, gaflutin, afeksin) er noget giftigt stads der sælges som et antidepressivt middel. Midlet medfører tusinde af selvmord, psykoser, abnorm tænkning, sexuel dysfunktion og grusomme forbrydelse.*15).

Af andre dødsensfarlige lykkepiller med med tusindvis af liv på samvittigheden, kan nævnes sertralin(Zoloft), paroxetin(Seroxat), venlafaxin(Efaxor) og Lundbecks citalopram (Cipramil, Akarin) og det identiske escitalopram (Esertia, Entact ) fra 2002). Lundbeck er jo også kendt for at lave “effektiv” medicin til at henrette forbrydere. *14).

De værste forbrydelser er dog at fontex og andre lykkepiller gennem omfattende bestikkelse, løgne og forfalsket forskning, *6) bliver solgt som medicin. Lad os se nærmere på fluoxetin, som er det aktive stof i fontex.

Flouoxetin indeholder 94 % flour (natriumflorid). Ialt indeholder prozac(fontex) 18,4 % Fluor som er et giftigt affald fra aluminium industrien.

Antidepressiv Medicin

Fluor er en af de grundlæggende ingredienser i sarin nervegas (Isopropyl-Methyl-Phosphoryl floroud) som terrorister anvendte i angreb på Tokios undergrundsbane i 1995. Flour bliver brugt som rottegift.

Toxikologilægen Phyllis Mullenix demonstrerede i midten af 1980’erne at rotter som indtog fluor (natriumfluorid) blev passive, ugidelige sløve. Da myndighederne nemmere kan styre en passiv befolkning og elsker flour, som tilsættes drikkevand, tandpasta og medicin, kan det ikke undre at Phyllis hurtigt blev arbejdsløs efter denne opdagelse. Prøv at sammenligne med kendte bivirkninger ved prozac/Fontex:

Nedsat sexlyst, Sløvhed, træthed,  hukommelsestab, rastløshed, selvmordstanker,  nedsat appetit, hududslet, acne, forstoppelse, ledsmerter, søvnløshed, angst, svimmelhed, kvalme, nedsat seksuel lyst, impotens, skader på fostre.

Fluor ødelægger hjernen (stoffet ophobes I pineal kirtlen som forkalker), knoglerne, organerne, river  DNA fra hinanden og forårsager Cancer. Bruger du stadig nervegas… undskyld tandpaste med flour?

Fluoxetin blev først lanceret af Eli Lilly som medicin mod forhøjet blodtryk og siden mod overvægt. Senere fandt firmaet ud af, at det er mere indbringende at sælge rottegiften som Antidepressiv Medicin under navne som “lykkepiller” Fontex mfl.

“Antidepressiv Medicin skaber den sygdom den skulle helbrede”

Lægemidelindustrien fortæller gerne en kemisk ubalance så patienterne mangler serotonin. Dette er muligvis sandt men er ifølge Robert Whitager aldrig blevet dokumenteret. *9)

Et er sikkert – Antidepressiv Medicin korrigerer ikke en kemisk ubalance, men skaber til gengæld den sygdom de skulle helbrede hvis midlet tages i mere end 14 dage. Det der sker, er at fluoxetin tilstopper de kanaler der normalt fjerner serotonin fra synapserne og blokerer de kanaler som skal genoptage serotonin. Systemets feedbackkredsløb er derved mere eller mindre sat ud af spillet. Serotoninsystemet er nu ude af balance. Dette er også årsagen til, at det er så svært at nedtrappe igen.*10) Herved bliver den midlertidige depression kronisk.

Eli Lillys videnskabsmænd opdagede allerede i 1970érne at eftersom fluoxetin forstyrrede serotoninens neuronbaner ,så kunne man give stoffet til dyr og se hvilke funktioner der blev hæmmet og hvilke sygdomme der opstod. F.eks. berettede Eli Lillis folk – Fuller og Wong i 1977 *16) entusiastisk at fluoxetin skabte “stereotypisk hyperaktivitet” (gentagen snusen, slikken, etc.) hos rotter og desuden “undertrykte REM- Søvnen” hos rotter, hunde og katte så de blev aggressive. Et perfekt torturmiddel

Psykiatere sætter som regel deres patienter i livslang behandling. Dette er katastrofalt fordi medicinen giver varige personlighedsændringer og hjerneskader på receptorniveau. Derved bliver patienterne ude af stand til at tage vare på deres eget liv og det ender undertiden med selvmord. Fluoxetin er forøvrigt godkendt til børn i Danmark.

Se også: Mindst 43 danskere døde af lykkepiller

Antidepressiv Medicin foråsager Selvmord

Kliniske observationer har bekræftet, at antidepressiva undertiden giver kroniske hjerneskader.*11) Og de kan føre til vold og drab.

antidepressiv-medicin-og-selvmord
Antidepressiv Medicin og Selvmord

Ifølge lækkede domumenter oplever 20% af patienterne som indtager fluoxetin/fontex en aktivering eller agitation som kan forårsage akatisi. Akatasi er en rastløshed i ekstrem form. Symptomerne er bla. ekstrem ophidselse, vrangforestillinger, en ustoppelig trang til at begå mord eller selvmord og diverse bevidsthedsforstyrrelser. Depression og abnorme tanker er nogle af de mest hyppige bivirkninger ved fluoxetin. *5).

Forsøg har f.eks vist at lykkepillerne forøgede antallet af selvmordsforsøg blandt midaldrende kvinder med 260 %. *7) SSRI (Lykkepiller) kan dog drive folk til selvmord i alle aldersgrupper. Det indrømmede den amerikanske sundhedsstyrelse FDA  i 2007. 

 

Dødelige Lykkepiller (Danilos Selvmord)

Danilo Terrida hængte sig selv i en kran på Frederikshavn skibsværft i 2011 i en alder af 20 år. Et par timer forinden havde han ellers hyggesnakket med sin familie telefonisk og sagt at han havde det fint.

11 dage inden sit selvmord havde han fået ordineret sertralin gennem en telefonisk konsultation, uden en diagnose, uden at få at vide noget om bivirkningerne, uden opfølgning og selv om han ikke led at depression.

Medicinen fik åbenbart Danilos hjerne til efter få dage på lykkepiller til at reagere totalt modsat af hans sande natur

Der er i Danmark kun få registrerede tilfælde af selvmord som følge af antidepressiv medicin. Dette skyldes muligvis, som i Danilos tilfælde, at embedslægerne ikke har registreret dem. Pårørende til mindst 11 andre, som har begået selvmord i Danmark, har dog fået erstatning fra patientforsikringen.

Et cochrane studie fra Oktober 2016 konkluderer at Antidepressiv Medicin øger risikoen for psykiske problemer, der kan føre til selvmord og vold.

I studiet *8)   deltog 612 raske personer som var fordelt på 13 forsøg. 354 personer fik antidepressive midler af typen SSRI mens 258 personer fik placebo. Bivirkninger var bla depression, mærkelige tanker, rastløshed, nervøsitet og rysten. Disse bivirkninger kan være milde, moderate eller alvorlige.

I SSRI-gruppen fik 15,2 % af deltagerne bivirkninger, som på forhånd var defineret, som en forløber for skadelig adfærd. I placebogruppen oplevede kun 10,3 % denne adfærd.

Mord forårsaget af Antidepressiv Medicin

Ligesom lidt at der er tvivl om at Antidepressiv Medicin forårsager drab *12), ligeså lidt er der tvivl om at firmaerne har en stor interesse i at skjule at drabsmanden var på antidepressiva, så man ser kun toppen af isbjerget. Det blev f.eks. da også dysset ned, da det kom frem, at en af de teenagerne, der deltog i Columbine High School-massakren, i USA tog Antidepressiv Medicin.

På internettet er der en samling med over 6.000 historier fra medierne om mord, selvmord, massakrer og skoleskyderier mm, som involverer Antidepressiv Medicin og medicin mod ADHD. *15).

Det der kendetegner personer som dræber sig selv eller andre på Antidepressiv Medicin er at de var helt normale mennesker som forud for selvmordet eller drabet havde tydelige symptomer på akatisi som følge af medicinen. Når de stoppede med medicinen vendte de tilgang til deres sædvanlige personlighed.

Der er mange rapporter om drab forårsaget af antidepressiv medicin. I en australsk rapport *13) over 10 drabsager tog drabsmændene antidepressiva såsom escitalopram og citalopram som bliver produceret af Lundbeck i 4 af tilfældene. De andre midler som de tog såsom fluoxetin, nortriptylin, paroxetin, setralin og venlafaxin, er sandsynligvis ligeså farlige. Her skal nævnes 2 af de 10 tilfælde.

antidepressiv-medicin-og-mord
Antidepressiv Medicin og Mord

En mand på 24 blev behandlet for angst og stofmisbrug med Sertralin og senere 10 g dagligt af Lundbecks escitalopram. Denne medicin forårsagede at han forsøgte selvmord flere gange og næsten dræbte sin partner. Han blev helt normal igen da han stoppede med medicinen. Han fik 12 års fængsel.

En 25 årig kvinde blev behandlet for problemer i ægteskabet. Hun tog Lundbecks citalopram som gjorde at hun blev aggressiv og sprang ud foran et tog med sit barn i skødet. Hun fik derpå venlafaxine men fortsatte med selvmordsforsøg i 4 år. Da hun holdt op med den antidepressive medicin blev hun helt normal.

Halvdelen af børn på Antidepressiv Medicin udvikler Bipolar Lidelse

Mens man i længere tid har vist at Antidepressiv Medicin kan forårsage mani hos voksne, så forekommer de naturligt nok hyppigere hos børn. Allerede i 1992, kunne forskere fra Pittsburgh University, USA rapportere  *19) at 23 % af drenge mellem 8 og 19 år, som blev behandlet med Fontex mod depression, udviklede mani, mens andre 19 % udviklede fjendtlighed pga. medicinen.

Det har vist sig at jo længere børnene er på antidepressiva, jo flere udvikler bipolar lidelse. Psykiatere fra Harvard kom i 1995 frem til at 25 % af børn og unge behandlet med Antidepressiv Medicin udvikler bipolar lidelse i løbet af 2-4 år.*20)

Barbara Geller fra Washington University forlængede opfølgningsperioden. Studiet *18) viste at efter 10 år havde næsten halvdelen af præpubertære børn, som blev behandlet med Antidepressiv Medicin, udviklet bipolar lidelse.

Antidepressiv Medicins Primære Virkning: Ødelagt  Sexliv

Som vi har set, så er der ikke noget som tyder på, at Antidepressiv medicin modvirker depressioner, mens der er alvorlige bivirkninger.

Et spansk studie *21) fra 2001 undersøgte sammenhængen mellem Antidepressiv Medicin og sexlivet. I studiet deltog 1022 patienter (610 kvinder og 412 mænd) som alle havde et normalt sexliv inden de blev medicinet. Hele 59,1 % af patienterne oplevede seksuelle forstyrrelser som nedsat libido, impotens, tør skede, ingen eller forsinket orgasme eller sædafgang da de startede på Antidepressiv Medicin.

De præparater som tegnede sig for flest bivirkninger var citalopram hvor 72,7 % (48 ud af 66 patienter) fik seksuelle forstyrrelser. Tallene for de værste andre antidepressiva var, paroxetine, 70.7%, venlafaxine, 67.3%, sertraline, 62.9%, fluvoxamine, 62.3%,  fluoxetine, 57.7% og mirtazapine, 24.4%. Bemærk mirtazapine er ikke et SSRI middel.

Konklution: Den mest udtalte effekt af antidepressiva er tilsyneladende et smadret sexliv, som må være deres primære virking.

I et nyere studie *22) fra 2010, med deltagelse af 46 mænd og 55 kvinder, undersøgte man seksuel dysfunktion i forhold til forskellige typer Antidepressiv Medicin. Deltagerne var gifte og led at depression. De havde alle taget antidepressiva i mindst 1 måned.

46,5 % oplevede seksuelle forstyrrelse og den medicin der gav flest bivirkninger var ligesom i foregående studie citalopram hvor 60 % af patienterne (12 ud af 20) oplevede seksuelle forstyrrelser. Tallene for de andre antidepressiva var, venlafaxine, 54,5 %, paroxetine 54,2 %, og fluoxetine, 46,2 % og mirtazapine 18,2 %

Svagheder ved studiet var at der var et lille antal deltagere og at man ikke undersøgte hvorvidt der var seksuelle forstyrrelser før de startede på Antidepressiv Medicin.

Lykkepiller giver Fosterskader

Indtagelse af SSRI midler kan give en række forsterskader, såsom formindsket fødselsvægt, spontan abort, medfødte misdannelse, mulig påvirkning af barnets psykiske og fysiske udvikling under opvæksten. Risikoen for at barnet lider af forhøjet  blodtryk i lungerne (Pulmonal hypertension) stiger med 500 % *23) når moderen indtager lykkepiller. 

Hvorfor anbefaler sundhedsstyrelsen så alligevel screening af gravide for depression. Tja. over halvdelen af sundhedsstyrelsens indtægter kommer jo fra Medicinalindustrien. *24) Den ene tjeneste er vel den anden værd?

Se også: Naturlige Antidepressiva.

Noter

1*) Gøtzsche PC. Why I think antidepressants cause more harm than good. Lancet Psychiatry 2014;1:104-6.2*) Breggin P. Medication madness. .3*) I Traditionel Kinesisk Medicin er tørhed i  munden ofte  et symtom på underskud af organernes essens (Yin Jing). Der bliver mindre Yin Jing med alderen og sandsynligvis også ved indtagelse af Psykofarmaka.4*) Moncrieff J, Wessely S, Hardy R. Active placebos versus antidepressants for depression. Cochrane Database Syst Rev 2004;1:CD0030125*) Bass Alison. Side effects – a prosecutor, a whistleblower, and a bestselling antidepressant on trial. .Healy David. Let them eat Prozac.*6) Se Peter Gøtzsche “Dødelig psykiatri og organiseret fornægtelse” Peoples Press 2015″*7)Historical Information on duloxetine hy drochloride (marketed as Cymbalta).*8)Precursors to suicidality and violence on antidepressants: systematic review of trials in adult healthy volunteers*9) Healy David. Let them eat Prozac.Lacasse JR, Leo J. Serotonin and depression: a disconnect between the advertisements and the scientific literature. PLoS Med 2005;2:e392.*10)Robert Whitaker – Den Psykiatriske EpidemiHealy David. Let them eat Prozac.Nielsen M, Hansen EH, Gøtzsche PC. What is the difference between dependence and withdrawal reactions? A comparison of benzodiazepines and selective serotonin re-uptake inhibitors. Addiction 2012;107:900-8. *11) El-Mallakh RS, Gao Y, Roberts RJ. Tardive dy sphoria: the role of long term antidepressant use in inducing chronic depression. Medical Hy potheses 2011; 76:769–73.Hogan C, Noury a JL, Healy D, et al. One hundred and twenty cases of enduring sexual dysfunction following treatment. Int J Risk Saf Med 2014;26:109–16.*12) Breggin P. Medication madness.Moore TJ, Glenmullen J, Furberg CD. Prescription drugs associated with reports of violence towards others. PLoS One 2010;5:e15337.*13) Lucire Y, Crotty C. Antidepressant-induced akathisia-related homicides associated with diminishing mutations in metabolizing genes of the CYP450 family. Pharmgenomics Pers Med 2011;4:65–81*14)Mens det er tvivlsomt om Lundbecks epilepsimedicin pentobarbitla har helbredt en eneste patient for epilepsi, så  blev medicinen anvendt  i USA til at henrette 27 formodede forbrydere. Efer masivt presseomtale blev Lundbeck dog presset til at indstille denne forretning da deres rygte som “dødsgrosist” var uheldigt for indtjeningen. *15) Samling med vodsepisoder tilknyttet SSRI præparater.*16) R. Fuller,”Inhibition of Serotonin reuptake,” Federal Proceedings 36 (1977): 2154-58.P. Breggin:,“Brain-Disabling Treatments in Psychiatry -DRUGS,ELECTROSHOCI(,AND THE ROLE OF THE FDA” *17)I. Kirch “Initial severity and antidepressant benefits”: a meta-analysis of data submitted to the Food and Drug Administration. *18) Bipolar disorder at prospective follow-up of adults who had prepubertal major depressive disorder. *19)Fluoxetine in children and adolescents with mood disorders: a chart review of efficacy and adverse effects. *20) Pediatric-Onset Bipolar Disorder: A Neglected Clinical and Public Health Problem *21)Incidence of sexual dysfunction associated with antidepressant agents: a prospective multicenter study of 1022 outpatients. Spanish Working Group for the Study of Psychotropic-Related Sexual Dysfunction.*22)Antidepressant-Induced Sexual Dysfunction among Newer Antidepressants in a Naturalistic Setting *23) Referenceprogram for unipolar depression hos voksne. København: Sundhedsstyrelsen 2007. *24)Sundhedsstyrelsen lever på medicinalindustriens penge

Litteratur og Links

Peter Gøtzsche “Dødelig psykiatri og organiseret fornægtelse” Peoples Press 2015Gøtzsche PC. Dødelig medicin og organiseret kriminalitet: Hvordan medicinalindustrien har korrumperet sundhedsvæsenet. København: People’sPress; 2013. Robert Whitaker – Den Psykiatriske EpidemiDepression Alternativ Behandling med 5-HTP mm. Selvmord pga. Antidepressiv MedicinPsychinfo.dk Største undersøgelse nogensinde: Antidepressiv Medicin kan føre til SelvmordAntidepressiva øger risikofaktorer for selvmordÅbent brev til Lundbeck om antidepressiva og selvmord Mindst 43 danskere rapporteret døde af lykkepillerMor på antidepressiver begik selvmordDaniloforlivet.dkDanilo er ikke den første: Mindst 11 andre har fået erstatning efter selvmordBørn under fire år får lykkepillerNi unge på lykkepiller har forsøgt selvmord34 svenske patienter døde af bivirkninger fra lykkepiller Boy (14) died of self-inflicted gunshot wound, inquest hears. Jake McGill Lynch had been prescribed Prozac six weeks before taking his own lifeCategory: Shane Clancy SSRI Suicide – SSRI Anti-Depressants : Harmful Or Helpful?57 year old Stewart killed himself 6 days after taking Paxil (Seroxat).Candace Downing – Prescription SuicideCecily Bostock : A Seroxat SuicidePsych-Drugs Harm – 5E: Kim Witczak – Woody Matters – Sept.16, 2015 – CPH Interview med dansk pige der fik trang til selvmord da hun var på psykofarmakaMord pga. Antidepressiv Medicin Christopher Pittman – An Antidepressant MurderRemembering Donald Schell: A Seroxat/Paxil Induced Murder/SuicideDavid Carmichael killled his son while on antidepressivesThe Pharmaceutical tragedy of Kurt Danysh (Who killed his father while on Fluoxetin)The True source of random & mass shootings and violence

Udgivet  d. 25/11-2016 af Kristian