Aktivt Kul Mod Forgiftning Trækul Charcoal

Aktivt kul er det vigtigste førstehjælpsremedie. Det fremstilles medicinsk ved at brænde jordnøddeskaller, træ, kokosnødder, brunkul, tørv, fossilt kul m.v. så de bliver til en sort masse. Derefter formales trækullet meget fint. Pulveret underkastes nu en aktiveringsproces som åbner de subtile porer, som findes på kulpartiklernes overflade og gør trækullet mere porøst. Porene kan komme under 2 nanometer i størrelse (1 nm = 1  milliardnedel meter). Dette forøger drastisk trækullets adsorptive egenskaber.

Der er to måder at gøre trækullet aktivt på: Højtemperatur dampaktivering og kemisk aktivering.Højtemperatur dampaktivering kan foregå ved at der enten passerer  vanddamp sammen med kuldioxid eller ilt gennem materialet ved høje temperaturer på over 800°C. Det tager typisk 12 til 72 timer at aktivere kul. afhængig af råmaterialet og hvor meget trækullet skal aktiveres.

Denne fremgangsmåde giver et lavere udbytte af aktivt kul (ca. 10-15%). Til gengæld undgår man at bruge giftige svovl- eller fosforsyrer, som man anvender i industrien ved kemisk aktivering af kul. Kokusnødskal og træ giver den højeste kvalitet af aktivt kul.

Aktivt Kul har et stort indre overfladeareal så det kan adsorbere giftstoffer
Aktivt Kul Granulat – forstørret gennem mikroskop

Ved aktiveringsprocessen får det aktiverede kul et enormt stort indre overfladeareal (op til 1500 m² pr gram). Til sammenligning har montmorillonit ler kun ca. halvdelen. Dette tilsammen med at overfladen er meget irregulær, forøger trækullets evne til at binde (adsorbere) skadelige eller uønskede stoffer i mave-tarmkanalen 2-3 gange i forhold til almindeligt trækul, og virker således som et naturligt filter.

Nogle husker måske, at i  de glade 60’ er, var det populært, i visse kredse, at fjerne denatueringsmidlet fra kogesprit ved hjælp af aktivt kul. Intet under at salget at kogesprit boomede i disse år.

Aktivt Kul fastholder ved adsorbtion skadelig medicin og anden gift
Aktivt Kul Granulat

Ved Adsorption fastholdes de uønskede stoffer på trækullets enorme overflade ( se illustration tv), i modsætning til absorbering hvor stofferne lagres i det indre. Et typisk eksempel er en svamps absorbering af vand.

Medicinsk brug af aktivt kul er udforsket meget *1) gennem tiderne. Hippokrates og Plini beskrev begge hvordan trækul kunne neutralisere miltbrand bakterien (Anthrax). I vor tid bliver aktivt kul  bla. anvendt på skadestuer mod forgiftinger. Det er dog ikke alle typer giftstoffer som aktivt kul er effektivt mod. Aktivt kul kan f.eks. ikke forhindre at alkohol bliver optaget i kroppen, men det kan ofte lindre eftervirkningerne af en brandert, så tømmermændene ikke bliver så voldsomme.

Studier *2) har vist at aktivt kul er mest effektivt hvis det gives indenfor 1 time efter indtagelse af gift

Hvis man er blevet forgiftet, er det vigtigt at indtage en stor dosis aktivt kul i pulverform straks og indenfor 30 minutter.  Hvis man kun har kapsler ved hånden så er det bedre at sluge dem som de er, end at bruge tid på at skille dem ad.

Fremgangsmåde ved forgiftning

1.Søg professionel hjælp – Giftlinien Tlf  82 12 12 12 eller ring 112 eller tag på skadestuen.

Brug ikke aktivt kul på børn medmindre de har anbefalet det på giftlinien.

Kun hvis de anbefaler det på giftlinien eller man er ude af stand til at få professionel hjælp kan man gøre følgende:

2.Fremkald opkastning: Drik vand, hold den ene hånd på navleområdet, mens en finger på den anden hånd berører den bageste del af halsen, for at fremkalde opkastning.

NB: Fremkald ikke opkastning ved indtagelse af benzin, lighter gas, syre eller ætsende kemikalier.

3.Giv Aktivt Kul

Hvis patienten er svag men ved bevidsthed, kan det være nemmest at lade ham suge det aktive kul op med et sugerør til det bageste af munden og synke det hurtigt. Lad ham drikke 2 glas vand bagefter.

NB Gik ikke barnet noget som helst hvis det er døsigt, besvimet eller ude af stand til at synke. Søg professionel førstehjælp

Dosis ved forgiftning

Dosis afhænger af mængden af gift/medicin som er indtaget, personens vægt og om vedkommende har spist indenfor de sidste 2 timer. Dosis gentages efter 10 min.

——————————————————————————————————————-

Estimeret mængde

gift/medicin

som er indtaget

Mængde aktivt kul

som gives hvis ikke

spist de sidste 2 timer

Mængde aktivt kul

som gives hvis spist

indenfor 2 timer

1 teskefuld

1-2 tabletter

1-2 kapsler

1-2 spiseskefulde i vand

efterfulgt af 2 glas vand

4-10 spiseskefulde i vand

efterfulgt af 2 glas vand

1 spiseskefuld

3-5 tabletter

2-5 kapsler

3-4 spiseskefulde

6-15 spiseskefulde

Ukendt 1-5 spiseskefulde 5-15 spiseskefulde

——————————————————————————————————————-

 

Mayocolinc.org anbefaler generelt ved forgiftning en dosis på 0,5 – 1 g pr kilo legemsvægt. I spiseskefuld er ca. 10 gram. 

Da nogle af de giftige matrialer kan nå et blive readsorberet af tarmen, inden de bliver elimineret gennem afføringen, er det en god ide at indtage mindre mængder aktivt kul flere gange dagligt  i de efterfølgende dage.

Brug ikke aktivt kul på børn medmindre de har anbefalet det på giftlinien. Tlf  82 12 12 12

Førstehjælp med aktivt kul i hjemmene

Et amerikansk studie *3) fra 2001 demonstrerede værdien af at forældre giver forgiftede børn, aktiv kul i hjemmene.

Studiet blev udført med 138 forgiftningstilfælde over 18 måneder. Man fulgte hvert tilfælde i 3 dage efter nødopkald til gift centeret. 83 % (115) af forgiftningstilfældene blev behandlet effektivt hjemme.8  af mødrene foretrak skadestuen, 7 kunne ikke få fat i noget aktivt kul, i 6 tilfælde var skadestuen lukket om natten og 2 tilfælde kunne ikke følges op.

I de tilfælde som blev behandlet hjemme gik der I gennemsnit 38 min efter forgiftningen før barnet fik aktivt kul mod 73 min for de som kom på skadestuen.

Mens 95 % af børnene som blev behandlet hjemme fik, administreret aktivt kul inden for 1 time var det kun tilflældet i 33 % af tilfældene for de børn som kom på skadestuen. Studier har vist at aktivt kul skal administreres inden for 1 time for at være effektivt.  I gennemsnit fik børnene 12,1 gram aktivt kul.

Konklusionen var, at der var meget hurtigere at administrere aktivt kul hjemme end først at skulle på skadestuen. Der er et større behov for at uddanne forældrene i at se fordelen ved at have aktivt kul i hjemmene, i tilfælde af forgiftning.

Men en udpumpning på skadestuen kun fjerner indholdet i mavesækken, så neutraliserer aktivt kul gift i hele fordøjelseskanalen. Aktivt kul har evnen til at adsorbere giftskaber i det enterohepatiske kredsløb, som løber mellem leveren og tarmene. Vi ser i det følgende på forskellige former for forgiftning.

1.Medicinforgiftning/Kemikalier

Aspirin: Ved aspirin forgiftning skal man give aktiv kul meget hurtigt eller ialtfald indenfor 30 minutter. 60 minutter efter indtagelse af aspirin kan aktiv kul kun optage 10% af aspirinens giftvirkning.  Aktiv kul i løs vægt opnår makimalt adsorbtion efter 1 minut.

Lykkepiller (Prozac) er linket sammen med et forøget antal selvmord blandt unge.  Det aktive stof i  Prozac er flouoxetine som indeholder 94 % flour (natriumflorid). Ialt indeholder Prozac 18,4 % Flour som et et giftigt affald fra aluminium industrien

Aktivt kul er meget effektiv til at neutralisere virkningerne af “lykkepiller” (Prozac).

Paracetamol, Panodil, Pamol; Pilex

Paracetamol er indeholdt i en række smertestillende midler såsom Panodil, Pamol og Pinex. Paracetamol har en let smertestillende effekt. I modsætning til et naturligt ugiftigt smertestillende middel som gurkedol virker paracetamol ikke mod inflammationer og betændelsestilstande i kroppen.

Paracetamol overdosis er den hyppigste årsag til akutte leverskader i Storbritannien. Overforbrug af paracetamol i længere tid har desuden i et studie *4) vist sig at kunne være ødelæggende for leveren og potentielt  dødsensfarligt. Ifølge  Promedicin.dk  anbefaler man højst 4 gram dagligt på en gang. Imidlertid har det vist sig at ifølge promedicin.dk at 2,6 gram paracetamol dagligt kan give svære leverskader mens 25 gram er en dødelig dosis.

I et andet studie *5) med deltagelse af 981 patienter over 10 år med Paracetamol forgiftning, blev det påvist at aktivt kul signifikant neutraliserede forgiftningen.

Brug ikke aktivt kul på børn medmindre de har anbefalet det på giftlinien. Tlf  82 12 12 12

Radioaktivitet

Radiaktive stoffer bliver effektivt absorberet af aktivt kul. Af samme grund bliver aktivt kul brugt på atomkraftværker.

Aktivt kul er ikke effektiv ved forgiftning med:

 • Uorganiske mineraler – jern, lithium bordsalt, bly, jod, borsyre, (spørg lægen til råds – udpumpning kan være nødvendig)
 • Alkohol – Etanol, propyl, metanol, glycol, acetone
 • Petrolium produkter: Benzin, dieselolie, afløbsrens
 • Stærke Syrer neutraliseres ved at drikke natriumbikarbonat opløst i vand
 • Ætsende alkaliske/basiske stoffer neutraliseres ved at drikke æblecider eddike opløst i vand

2.Madforgiftning

Madforgiftning skyldes ofte bakterier, der formerer sig fordi man har varmebehandlet maden for lidt eller tilberedt den under uhygiejniske forhold.

Symptomerne er diare’, kvalme, smerter i maven og evt. opkastninger nogle timer efter at man har spist maden.

Salmonella bakterier giver ofte diaré to til tre gange dagligt i et par dage. I alvorligere tilfælde kan smitten give alvorlige infektioner og hyppige afføringer samt mavekramper. For ældre svækkede personer som er på kraftig lægeordineret medicin kan en salmonella forgiftning true den almene tilstand.

Behandling ved maveforgiftning

Der er flere alternative behandlingsmuligheder, alt efter hvad der er ved hånden og hvor alvorligt forgiftningen er. Midlerne virker ofte bedre end kemisk medicin fra lægen og der er ingen alvorlige bivirkninger. I alvorlige tilfælde af madforgiftning, kan det blive nødvendigt at henvende sig til lægen eller skadestuen.

Aktivt kul er et af de mest praktiske og virkningsfulde naturlige midler at tage, hvis uheldet er ude.

Dosis: Tag  1 spiseskefuld aktivt kul  og rør op med vand og drik det når du mærker symptomer. Normalt vil man begynde at få det bedre efter 15 til 60 minutter.

Rejser. På byture og  rejser er aktivt kul uundværligt i håndtasken. Det er ikke altid restauranternes mad kan forliges med maven. Det aktive kul opsuger effektivt giftstofferne i fordøjelseskanalen.  Her er fra en rejsendes oplevelse.

Da vi var i Mellemøsten blev alle i vores gruppe meget syge, men jeg tog bare 2 aktivt kulkapsler i timen når jeg følte at jeg var ved at blive dårlig, indtil anfaldet forsvandt og jeg blev aldrig syg.”

På rejser er det smart med kapsler. Det er svært rode med løst kulpulver hvis man sidder på kamelryg i Ægypten. Tag 4 aktivt kulkapsler i starten og dernæst 2 kapsler hver  time indtil mavesmerterne er væk. Sædvanligvis oplever man en bedring indenfor 15 til 60 minutter.Aktivt kul bør være hovedbehandlingen ved dysenteri, tyfus og kolera.

3.Giftige Svampe

Grøn og snehvid fluesvamp er nogle af de giftigste svampe i den danske natur.

Aktivt Kul er god at have med på svampeturen som nødhjælps remedie
Aktivt Kul kan neutralisere giften fra Grøn Fluesvamp

Grøn Fluesvamp (Amanita phalloides) på engelsk “Dead cap mushroom” er den giftigste svamp, og den som forårsager flest dødsfald i Danmark.

Snehvid Fluesvamp (Amanita virosa) på engelsk “Destroying Angel” forårsager fra tid til anden dødsfald i Danmark, efter indtagelse af svamperetter. Den kan let forveksles med champignon. Snehvid fluesvamp har dog hvide lameller til forskel fra champignon.

Svampenes gift Alpha-Amantin ( den giftigste i amatoxion gruppen), forsvinder ikke ved opvarmning. Giften skader leveren og nyrerne alvorligt så man man blive afhængigt af dialyse resten af livet.

Symptomerne på forgiftning er opkastning, diarré og ´særdeles voldsomme mavesmerter. Selv hvis den forgiftede bliver behandlet inden 12-24 timer kan lever og nyre allerede have lidt skade. Svampene er særligt skadelige for leveren.

Behandling med aktivt kul

Aktivt kul har vist sig at kunne neutralisere alphaAmanitin giften i op til 24 timer efter indtagelse. Det kan derfor anbefales at man skynder sig at give barnet en dosis før man evt tager til skadestuen.Ofte vil man på hospitalet ordinere netop aktiv kul som behandling idet det som regel er for sent med en udpumpning, når man opdager forgiftningen. Mavesækken er normalt tømt ca 3-4 timer efter spisning. Efter en evt. udpumpning så insister på at få en ny portion aktivt kul, idet aktivt kul har længere rækkevidde end til mavesækken.

1 gram tørret grøn fluesvamp kan indeholde mere end 5 mg gram Alpha-amanitin. For Snehvid fluesvamp er tallet ca. 3 mg alpha-amanitin

120 gram frisk grøn fluesvamp vil indeholder mindre end 20 mg Amani Tine gift. En dosis på 2 gram aktivt kul (Forhold 100:1 ) vil være minimum dosis for succesfuld behandling. I praksisk bør man give en dosis på 1 g  aktivt kul pr kilo legemsvægt – (minimum 2 gram for 120 gram frisk grøn fluesvamp.)

I et  Kentucky Poison Center studie *6) anbefalede forfatterne, at man udstyrer forældrene med aktiveret kul i hjemmene, så man kan spare en tur på skadestuen.

Brug ikke aktivt kul på børn medmindre de har anbefalet det på giftlinien. Tlf  82 12 12 12

4.Giftige Planter

Foruden syntetiske stoffer så er der også mange planter som er giftige. Hos Gulregn er hele planten giftig. Hvis barnet har indtaget noget fra planten gives straks en portion aktivt kul. Dette vil neurtalisere giften. Hvis der skulle opslå symptomer som mavesmerter, voldsomme opkastninger mm. så kontakt lægen. 

De følgende er et udsnit af planter, hvor man ved at dens gift bliver neutraliseret af aktivt kul:

Almindelig tørstetræ (Rhamnus frangula ), Høst-Tidløs (Colchicum autumnale),Guldazalea (Rhododendron luteum Sweet),Sort natskygge,Galdebær, Julerose,Fingerbøl,Skarntyde,Guldregn,Liljekonval, Rhododendrum,Taks

5.Giftige bid eller Stik 

Slangebid/Hugormebid/Skorpionstik

Aktivt kul har reddet mange menneskeliv. Ved slangebid adsorberer aktivt kul de kemikalier i slangegiften som ødelægger de røde blodlegemer. Normalt vil stedet svulme op indenfor 10 minutter hvis der er tale om en giftslange. Dinsley har eksempler i sin bog hvor aktivt kul neutraliserer bid fra klappeslanger og Russels Wiper hvor antigift ikke var ved hånden. Russels Wiper er Indiens farligste giftslange. Her er proceduren, hvis en person f.eks. er blevet bidt i benet

 1. Vask bidstedet godt med sæbe og vand
 2. Nedsænk benet i koldt vand og hæld aktivt kul i vandet. ½ kop aktivt kul rækker til 7 -20 liter vand. Lad benet blive i vandet i 30-60 min.
 3. Læg et enkelt omslag med aktivt kul direkte på huden. Hvis stikket er på en arm eller et ben kan omslaget holdes på plads med et stykke plastik over. Hvis stikket er andre steder på kroppen kan man holde det på plads med en hånd eller englehud. Skift omslaget hver i 10-15 minutter indtil stedet ikke er opsvulmet mere og smerten er forsvundet.
 4. Rør 2 spiseskefulde aktivt kul op i ½ glas vand. Tag 1/3 af denne dosis hver anden time – dvs. 3 gange i alt. Efter hver dosis drikkes 2 glas vand.
 5. Tag herefter ½ teskefuld aktivt kul hver 4 time i 24 timer. Efter hver dosis drikkes 2 glas vand

Den Brune Eneboer” (The brown recluce) USA´s farligste Edderkop

Hvis man er på ferie i USA – især den sydlige del, kan man risikere at blive bidt af den farlige giftedderkop “Den brune eneboer”,hvis gift er langt stærkere end den fra “Den sorte enke”? Såret efter et bid af “den brune eneboer “kan gå helt ind til knoglerne og man kan risikere at skulle have en legemsdel amputeret. Heldigvis kan aktivt kul let neutralisere giften “fra den brune eneboer” 

Behandling:

Man laver bedst et (aktivt kul grødomslag) som sættes direkte i kontakt med huden.

Første gang: Efter 15 minutter lægger man et nyt omslag på ( Giv også patienten 1 spiseskefuld aktivt kul rørt ud i et stort glas vand som drikkes.

De første 8 timer: Skift omslaget hver ½ time.

Næste 24 timer: Skift omslaget hver 2 time

3. dag og fremover: Skift omslaget hver 4 time

Lig også med et omslag om natten, indtil huden er ophelet. Hvis man kommer i gang med behandlingen indenfor 24 timer, vil man ofte kunne hele såret helt på 1-2 uger, ellers tager det længere tid.

Andre giftedderkopper

Bid fra andre giftige edderkopper som “Den sorte enke” er  ikke så farlige som “den brune eneboer” og lettere og hurtigere at behandle med samme fremgangsmåde som beskrevet overfor. Der er dog ubehagelige undtagelser

Hvis man holder af at gå til opera i Sidney, Australien kan man være uheldig at stifte bekendtskab med en af verdens giftigste fugleedderkopper – den australske Sydney tragtspinder (Atrax robustus. ) Børn og voksne kan dø af dens gift kaldet atracotoxin. Sandsynligvis kan behandling med Aktivt Kul neutralisere giften, men her gælder det om at komme på hospitalet omgående for at få modgift. Der findes også en art fugleedderkop i Danmark, men den er ganske harmløs.

Bistik/Hvepsestik

Ved et enkelt bistik kan man nøjes med at lægge et omslag med aktivt kul på (Se punkt 3 overfor). Hvis der er tale om mange bi og hvepsestik kan man tage et varmt karbad med to kopper aktivt kul. Bliv i badet i 20 – 60 min. Patienten skal være under opsyn hvis vedkommende er overfølsom overfor bistik eller hvis det er et barn.

Se også : Afstressende Aktivt Kul Bad

6.Hunde og Katte (Forgiftning)

Dyr kan ikke tåle theobromin, som er et alkoloid som findes i kakaobønner. Chokolade er især giftigt for hunde og kan give uregelmæssig hjerterytme og diverse kredsløbsforstyrrelser som kan være så voldsomme at hunden dør. Her er nogle at de ting som er giftige for dyr.

Hund

Medicin (Medicin til mennesker eller forkert ordineret medicin til hunden)
Rottegift
Sneglegift (metaldehyd) Chokolade
Insektgift (organophosfater)
Kølervæske (ethylenglycol)
Tungmetaller
Alkohol
Giftige planter (f.eks Rhodrodendron, guldregn, eller vandhuller hvor der er blå-grønne alger )
Nydelsesmidler – kaffe, te, tobak
Chokolade
Rosiner, vindruer – skader hundens nyrer

Kat
Håndkøbsmedicin (f.eks. paracetamol, panodil)
Potteplanter (f.eks liljer, tulipaner)
Insekticider
Rengøringsmidler
Fødevarer (tyggegummi, chokolade, løg mm.)
Generelle kemikalier
Rottegift

Dosis ved forgiftning af dyr er ifølge  Veterinærmedicinsk Industriforenings hjemmeside.1-2 g aktivt kul pr kilo hund/kat. Man kan om nødvendig gentage ½ dosis hver 6-8 timer, alt efter omstændinghederne.

Hvis ikke man har løst aktivt kul pulver, kan man opløse nogle kulkapsler i vand og give det til hunden eller katten at drikke. Dette vil forhindre yderlige optagelse af giften og  neutralisere noget af den gift dyret allerede har indtaget. Hvis ikke man kan få hunden til at drikke, kan man prøve med en pipette eller blande aktivt kul det i dyrets mad.

Bivirkninger og særlige Forholdsregler

Aktivt kul bliver ikke optaget i kroppen. Trækullet samler de giftige molekyler op, ligesom en politibil der samler kriminelle op, og udskilles dem derefter af kroppen uden der er nogen kendte alvorlige bivirkninger. Man skal dog være opmærksom på følgende:

 • Forstoppelse: Sørg for at drikke rigeligt med vand i perioder du tager aktivt kul – da du ellers risikerer forstoppelse.
 • Afføringen bliver sort når du indtager kul. Det gør normalt ikke noget.
 • Øjnene:Undgå at få kulstøvet i øjnene da det kan irritere
 •  Aktivt kul neutraliserer virkningen af lægemidler og kunstige fremstillede vitaminpiller og mineraler mm., der tages gennem munden. Der skal derfor altid gå mindst 2 timer imellem  indtagelse af lægemidlerne og aktivt kul.

Aktivt Kul bør ikke anvendes ved:

 • Forstoppelse 
 • Mistanke om tarmslyng
 • Blødende tyktarmsbetændelse
 • Blandet Porfyri (Variegate Porphyria – En sjælden arvelig sygdom)

Se også:» Hvor køber man Aktivt Kul ? » Opbevaring og Holbarheden » Aktivt Kul – Alternativ Behandling» Aktivt Kul Omslag» Aktiv kul mod Forbrænding» Afstressende Aktivt Kul Bad

Noter:

*1) » Robert W. Derlet  et. al.:”Activated Charcoal—Past, Present and Future”*2) » Tenenbein M, Green R et. al.:” How long after drug ingestion is activated charcoal still effective”*3) » Spiller, Henry A et. al.: Evaluation of Administration of Activated Charcoal in the Home,*4) » Darren G N Craig et. al.:Overdose pattern and outcome in paracetamol-induced acute severe hepatotoxicity*5) » Buckley NA, et. al.: “Activated Charcoal Reduces the Need for N-Acetylcysteine Treatment After Acetaminophen (Paracetamol) Overdose*6) » Spillar, Henry A, et.al.:, DABAT, Rodgers, George C Jr, MD, PhD, Evaluation of Administration of Activated Charcoal in the Home.

Litteratur

The Complete Handbook of Medicinal Charcoal and Its Applications 2006 by john dinsley

Udgivet d. 10/3-2016 af Kristian